Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

konflikt zbrojny

konflikt zbrojny - według prawa wojennego obejmuje on wszelkie przejawy walki zbrojnej między państwami nawet wówczas, gdy wojna nie została wypowiedziana. Ze względu na konieczność ochrony ofiar działań wojennych obecnie w prawie międzynarodowym występuje tendencja do szerokiego stosowania prawa wojennego również w przypadku konfliktów zbrojnych. Pojęcie konfliktu zbrojnego jest szersze od pojęcia wojny. Każdy konflikt zbrojny może potencjalnie przekształcić się w wojnę. Oznacza ona bowiem zerwanie między państwami stosunków pokojowych i przejście do stosunków wojennych, czyli rozpoczęcie walki zbrojnej i wrogich aktów skierowanych przez państwa wzajemnie przeciwko sobie. Współczesne konflikty zbrojne mają różne podłoże wśród których znajdują się różnice kulturowe, etniczne i religijne. Jedne kraje walczą o uzyskanie niepodległości, inne o wpływy, a jeszcze inne z kolei przeżywają wojny domowe. W Europie jednym z najbardziej rozpowszechnionych jest konflikt Basków w Hiszpanii, którzy próbują utworzyć swoje suwerenne państwo. Walki te toczą się od 1959 roku i związana jest z nimi działalność organizacji ETA. Innym konfliktem zbrojnym była wojna domowa w Jugosławii w latach 1992 – 1995. Skutkiem jej było utworzenie niepodległych państw takich jak: Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Chorwacja. W 1998 roku wybuchł konflikt zbrojny w Kosowie, którego skutkiem była czystką Albańczyków. Wojny domowe toczą się również w Afryce. W poprzednim wiekowi, walki zbrojne miały miejsce przede wszystkim na terenie Algierii, Somalii, Sudanu, Republiki Południowej Afryki, Liberii, czy Konga. Ich przyczyną były przede wszystkim różnice historyczne i ekonomiczne, pomiędzy zamieszkującymi te kraje plemionami. Do konfliktów zbrojnych, dochodzi także na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Ich źródłem są, narosłe przez lata prądy separatystyczne. Walki najczęściej toczą się na terenie całego Kaukazu, obejmując swym zasięgiem głownię Czeczenię i część Gruzji. Z kolei na kontynencie azjatyckim jeden z konfliktów zbrojnych toczy się w Afganistanie. Inny to konflikt izraelsko – palestyński, którego źródłem jest walka o podział terytorium i utworzenie państwa palestyńskiego. Konflikty zbrojne mogą być rozwiązywane na drodze negocjacji lub mediacji, ale pod warunkiem, że obie strony sporu wyrażają na to zgodę. Negocjacje to rozmowa obu stron konfliktu. W przypadku mediacji może to być pomoc w prowadzeniu rozmów pokojowych przez inne, neutralne w danym sporze państwo.


Inne hasła zawierające informacje o "konflikt zbrojny":

Huldrych Zwingli ...

Peter Simon Pallas ...

William Blake ...

Common law ...

Kilimandżaro ...

1969 ...

Normy moralne ...

Wojna – Bitwa pod Białą Górą II wojna światowa Wojna współczesna – Afganistan Wojna – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami , narodami lub grupami etnicznymi .Wojna jest zjawiskiem społeczno-politycznym i ...

Bolesław V Wstydliwy ...

1979 lutego – kolonia angielska Saint Lucia uzyskała niepodległość. 24 lutego – rozpoczął się konflikt zbrojny między Jemenem Północnym i Jemenem Południowym . 26 lutego – całkowite zaćmienie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "konflikt zbrojny":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 6) ...

Sieci komputerowe - Fizyczna budowa sieci (plansza 13) ...

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie