Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Świętochłowice

Świętochłowice

Świętochłowice
Lipiny, ul. Chorzowska
Herb
Flaga
Herb Świętochłowic Flaga Świętochłowic
Województwo śląskie
Powiat miasto na prawach powiatu
Gmina
• rodzaj
Świętochłowice
miejska
Założono1313
Prawa miejskie 1947
Prezydent miasta Eugeniusz Moś
Powierzchnia 13,31 km²
Wysokość249-314 m n.p.m.
Ludność (2009)
•  liczba
•  gęstość
•  aglomeracja

54 091[1]
4 084,1 os./km²
3 847 000 ( katowicka )
Strefa numeracyjna
+48 32
Kod pocztowy 41-600 do 41-608
Tablice rejestracyjne SW
Położenie na mapie Polski

Świętochłowice
50°17'31″N 18°55'04″E / 50.29194, 18.91778 Na mapach: 50°17'31″N 18°55'04″E / 50.29194, 18.91778
TERC
( TERYT )
2474011
SIMC 0943150
Miasta partnerskie Heiloo
Nowy Jiczyn
Laa an der Thaya
Tiszaújváros
Rymawska Sobota
Urząd miejski
ul. Katowicka 54,
41-600 Świętochłowice
Strona internetowa miasta

Świętochłowice ( niem. Schwientochlowitz) – miasto na prawach powiatu , położone w południowej Polsce , w województwie śląskim , w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego .

Świętochłowice leżą nad rzeką Rawą , w południowej części Wyżyny ŚląskiejWyżynie Katowickiej .

Są najgęściej zaludnionym miastem w Polsce – 4 084,1 osób/km². Jednocześnie są najmniejszym z powiatów grodzkich pod względem zajmowanej powierzchni – 13,31 km²[2]. Prawa miejskie Świętochłowice posiadają od 1 stycznia 1947 [3][4]. Do intensywnego rozwoju miasta przyczynił się przemysł ciężki, głównie górniczy i hutniczy. Obecnie w wyniku procesu restrukturyzacji kopalnie węgla kamiennego zostały zlikwidowane. Do dziś na terenie Świętochłowic funkcjonuje dawna Huta Florian , obecnie jako część koncernu ArcelorMittal Poland . Jednym z najciekawszych zabytków na terenie miasta jest pochodzący z XIX wieku kościół św. Piotra i Pawła .

Wg danych GUS z 31 grudnia 2009 miasto miało 54 091 mieszkańców.

Spis treści

Położenie

Świętochłowice graniczą od północy z Bytomiem , od zachodu i południowego zachodu z Rudą Śląską , a od wschodu i południowego wschodu z Chorzowem . Przez Świętochłowice przepływa rzeka Rawa .

Rozciągłość w kierunku południkowym wynosi ok. 6 km, a w kierunku równoleżnikowym ok. 3,7 km[2]. Długość granic wynosi 23,22 km[2]. Powierzchnia wynosi 13,31 km² (64. lokata w kraju).

Świętochłowice są najgęściej zaludnionym miastem w Polsce i należą do najgęściej zaludnionych miejscowości w Europie. 31 grudnia 2008 Świętochłowice zamieszkiwało 54 360 osób (59. lokata w kraju[5]). Na 1 km² przypadało więc 4 084,1 osób.

To usytuowanie pokładów węgla zadecydowało o bardzo wczesnym i od razu intensywnym rozwoju górnictwa węglowego , które stało się podstawą uprzemysłowienia tego terenu.

Środowisko naturalne

Obszar Świętochłowic stanowi fragment południowej części Wyżyny Śląskiej , znajdujący się w obrębie Wyżyny Katowickiej . Pod względem tektonicznym obszar ten zajmuje część karbońskiego siodła głównego, przebiegającego wzdłuż osi Zabrze - Mysłowice . W obrębie tego siodła występują kopuły stanowiące wypiętrzenia warstw karbońskich o dużej miąższości pokładów węgla kamiennego , dochodzące do powierzchni ziemi. Jedną z nich jest kopuła chorzowska, w skład której wchodzi także obszar Świętochłowic.

Rzeźba terenu

Najwyższym wzniesieniem jest Góra Hugona – 314 m n.p.m. znajdująca się na południu miasta w obrębie Wzgórz Chropaczowskich . Natomiast najniżej położona jest dolina Lipinki , znajdująca się na wysokości ok. 249 m n.p.m.

Klimat

Świętochłowice wraz z całym obszarem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego leżą w obrębie śląsko-krakowskiej dzielnicy klimatycznej. Charakteryzuje ją przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi oraz sporadyczne oddziaływanie docierających tu od południowego zachodu przez Bramę Morawską mas powietrza zwrotnikowego. Docierają tu również zimne masy powietrza arktycznego z północy – głównie w chłodnej połowie roku. Średnia temperatura stycznia wynosi ok. -2,5 °C, lipca +19,1 °C, roczna +8 °C[6]. Liczba dni ze średnią temperaturą dobową co najmniej +5 °C dochodzi do 220, co stwarza korzystne warunki dla wegetacji roślin. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 700 mm, najwyższe opady są w lipcu, a najniższe w lutym[6]. Świętochłowice, podobnie jak i cały obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, cechuje także dość długi okres zalegania pokrywy śnieżnej oraz stosunkowo duża jej przeciętna grubość w porównaniu do nizinnych terenów Polski środkowej[6].

Położenie Świętochłowic w Górnośląskim Związku Metropolitalnym

Przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, przynoszące w zimie powiewy ciepłych mas powietrza znad Europy Zachodniej i basenu Morza Śródziemnego , powodując często odwilże. W lecie wiatry przynoszą znad Atlantyku wilgotne masy powietrza, które obniżają temperatury i powodują opady[6].

Gleby

Gleby obszaru Świętochłowic można podzielić na dwa rodzaje: gleby bielicowe , wytworzone z glin różnej genezy oraz piasków na glinionych i na iłowych oraz gleby brunatne , wytworzone z piasków gliniastych na wapniowych. Gdzieniegdzie można spotkać także gleby bagienne . Gleby te nie przedstawiają większej wartości rolniczej, ponieważ znajdują się w zasięgu silnego oddziaływania szkodliwych wpływów przemysłu[7].

Hydrografia

Obszar Świętochłowic leży w strefie wodo dzielnej zlewisk górnej Wisły i górnej Odry . Oddzielający te zlewiska dział wodny I rzędu przebiega północną częścią miasta z południowego zachodu na północny wschód. Obszar należący do zlewiska Wisły jest odwadniany przez Rawę , prawy dopływ Brynicy . Północna część miasta drenowana jest Strugą Chropaczowską – dopływem Bytomki , prawym dopływem Kłodnicy , a później Odry.

Usytuowanie obszaru miasta w strefie wodo dzielnej powoduje niedobór wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. Rzeka Rawa, a właściwie ciek wodny o tej nazwie, prowadzi średnio zaledwie 10% swoich wód, a resztę stanowią ścieki z miasta. Na większości swojego biegu Rawa jest uregulowana, przykryta betonowymi płytami.

Na teranie miasta Świętochłowice znajduje się szereg zbiorników powierzchniowych pochodzenia antropogenicznego utworzonych w zagłębieniach powstałych wskutek osiadania terenu w wyniku działalności górniczej. Przeważająca większość z nich ma charakter bezodpływowy. Jedynie w północnych rejonach miasta część z nich łączy Struga Chropaczowska.

Do większych zaliczyć można stawy:

Część stawów z uwagi na dobrą jakość wód wykorzystywana jest w celach rekreacyjnych, zaliczyć tu można m.in. stawy: Foryska , Wąwóz.

Ekologia

Do XIX wieku Świętochłowice były miejscowością typowo leśną. Jednak rozwój przemysłu spowodował degradację środowiska i wycinkę lasów na jego potrzeby. Istniejące obecnie w różnej postaci obszary zadrzewione oraz łąki obejmują wprawdzie około 30% terenu miasta[8], ale stan ich jest daleki od zadowalającego[8]. Ogółem w Świętochłowicach znajduje się 17,9 ha powierzchni terenów o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronionych[8]. Plany na najbliższe lata, ale także już wprowadzone w życie mają za zadanie zalesienie hałd [8].

Wraz z zanikaniem wielkich drzew leśnych i naturalnych zbiorowisk roślinnych, zniknęły również sprzyjające faunie warunki bytowania. W wyniku dokonanej analizy warunków siedliskowych wyodrębniono szereg zespołów florystyczno-faunistycznych. Charakteryzują się one największymi wartościami przyrodniczymi w Świętochłowicach i mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów otaczających wyróżnione zespoły[8].

Główne zespoły:

Fauna i flora

Skwer w Świętochłowicach-Piaśnikach

Flora Świętochłowic nie jest zbyt obfita[9]. Liczy ponad 300 gatunków roślin[9]. Dominują w mieście gatunki pospolite, ale można tu znaleźć również wiele okazów rzadkich i chronionych jak np. bluszcz pospolity , kruszczyk błotny , kruszczyk szerokolistny , centuria pospolita , skrzyp olbrzymi i inne.

Z waloryzacji przyrodniczej Świętochłowic wynika, że na terenie miasta odnaleziono około 260 gatunków zwierząt, z czego około 60 podlega ochronie prawnej[9].

Gatunki zwierząt występujące w mieście[9]:

Użytkowanie gruntów

W ogólnym areale gruntów miasta znaczący udział mają grunty zakwalifikowane jako innego przeznaczenia (tj. grunty pod szpitalami, szkołami, drogami, kolejami, pod stawami, grunty rekreacyjne), które stanowią 43% powierzchni miasta, grunty zadrzewione i zakrzewione stanowią 13,21%, a użytki rolne (w tym ogródki działkowe) 11,5% powierzchni miasta[10].

W strukturze użytkowania gruntów 14,3% powierzchni miasta stanowiły grunty pod zabudową mieszkaniową, natomiast udział gruntów pod zabudową przemysłową wynosił 9,83%[10].

Podział administracyjny

Mapa miasta z podziałem na dzielnice i głównymi ulicami

Dzielnice miasta zostały wytyczone Uchwałą nr XLVI/305/97 Rady Miejskiej[11] z dnia 22 grudnia 1997 roku, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1998 roku. Ich granice administracyjne są określone i funkcjonują na podstawie uchwały, jako:

Niemniej w przeszłości granice obecnych dzielnic przebiegały odmiennie. Przykładowo większa, wschodnia część obecnej dzielnicy Zgoda (Kalina, Os. Nowowiejska, Góra Hugona) historycznie należy do Świętochłowic (Centrum), natomiast tereny na zachód od ul. Śląskiej (Zgoda właściwa) stanowiły część gminy Nowy Bytom . Z kolei Piaśniki wchodziły w skład gminy Lipiny. Ponadto na terenie obecnego miasta istniały w przeszłości inne kolonie robotnicze tj. Martinschacht, czy Kol. Kojejowa.

Na górę strony

Pochodzenie nazwy miasta

 • od "świętego gaju", który miał się tu znajdować jeszcze przed XI wiekiem – na jego terenie składano ofiary pogańskim bogom
 • od słowiańskiego boga Świętowita
 • od przeznaczenia dochodów ze wsi na "święte cele" (na klasztor Premonstratensów we Wrocławiu)[]
 • od imienia słowiańskiego Świętosław (ewentualnie Świętochel lub Świętochla – być może pierwszy właściciel)

Na górę strony

Historia

Pierwsza wzmianka o Świętochłowicach pochodzi z 25 maja 1313. Istnieją też wcześniejsze zapisy jednak te dotyczą wyłącznie dzisiejszej dzielnicy miasta – Chropaczowa (z 21 lipca 1295). Na przestrzeni dziejów właściciele miasta bardzo często się zmieniali. Poszukiwania węgla na tym terenie rozpoczęły się z początkiem lat 20. XIX w. W 1825 firma "Spadkobiercy Gieschego" uruchomiła na terenie Lipin pierwszą kopalnię "Król Saul".

Od początku XX wieku powstało tu wiele polskich organizacji narodowych, politycznych, kulturalnych. We wrześniu 1939 W mieście nie były prowadzone żadne poważniejsze działania wojenne. Zajęcie Świętochłowic nastąpiło w nocy z 2 na 3 września. Na terenie miasta powstało filie obozów koncentracyjnych. Najbardziej znany był utworzony w 1943 r. obóz Eintrachthütte w dzielnicy Zgoda. Był on filią obozu KL Auschwitz , na terenie którego zginęło kilkaset więźniów[12]. 27 stycznia 1945 miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną . Natychmiast po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną ponownie otwarto Obóz Zgoda . Komendantem został Salomon Morel . W ciągu 300 dni istnienia obozu zmarło lub zostało zamęczonych do 2500 przetrzymywanych osób[13]. Obóz zlikwidowano 16 listopada 1945.

Do 1946 siedziba wiejskiej gminy Świętochłowice .

Na górę strony

Komunikacja

Układ komunikacyjny Świętochłowic, który wykształcony został na przełomie kilku stuleci, a głównie drugiego i trzeciego ćwierćwiecza XIX w., wzbogacony jest obecnie o odcinek Drogowej Trasy Średnicowej . Układ ten tworzą:

 • fragment tranzytowej trasy kolejowej biegnącej z zachodu na wschód, pierwszej która powstała na Górnym Śląsku, łączącej niegdyś Wrocław , Opole , Katowice i Mysłowice , dziś zapewniającej Świętochłowicom poprzez węzły kolejowe w Katowicach i Gliwicach połączenia z Europą Zachodnią, Europą Południową i Europą Wschodnią oraz połączenie krajowe.
 • sieć ulic z głównymi:
 • przez Świętochłowice przebiegają także linie tramwajowe i autobusowe KZK GOP :
  • tramwajowe: 7, 9, 10, 11, 17
  • autobusowe: 6, 7, 13, 23, 39, 102, 144, 199, 201, 840, 870
   • w nocy kursuje także linia 830

Ogółem długość dróg w 2005 r. wynosiła 78,59 km, z tego[14]:

 • długość dróg wojewódzkich – 5,91 km (7,52%);
 • długość dróg powiatowych – 23,28 km (29,62%);
 • długość dróg gminnych – 49,40 km (62,86%).

Przez Świętochłowice przebiega linia kolejowa nr 137 łącząca Katowice z Legnicą (2-torowa zelektryfikowana na odcinku Katowice -Rudziniec Gliwicki). Dworzec (istniejący od listopada 1845 do lat 90. XX wieku) mieścił się przy ul. Dworcowej w centrum miasta. Obecnie znajduję się tam tylko przystanek kolejowy.

W odległości około 35 km na północ od Świętochłowic znajduje się międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice z asfaltobetonową drogą startową o długości 2800 metrów i szerokości 60 metrów. W odległości do 100 km od Świętochłowic znajdują się jeszcze dwa międzynarodowe porty lotnicze: port lotniczy Ostrawa i Airport Kraków w Balicach .

Na górę strony

Religia

Kościół pw. św. Augustyna

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły[15]:

Katolicyzm

Protestantyzm

Na górę strony

Kultura i edukacja

Centrum Kultury Śląskiej o. Zgoda

W Świętochłowicach znajduje się 10 przedszkoli , 7 szkół podstawowych , 5 gimnazjów oraz 6 szkół ponadgimnazjalnych (3 licea ogólnokształcące , 2 licea profilowane i jedno technikum elektroniczne). Poza tym istnieją także dwie szkoły policealne – zawodowe.

Najważniejszą instytucją z dziedziny kultury jest Centrum Kultury Śląskiej , które ma dwie filie w Lipinach i na Zgodzie . CKŚ zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem wydarzeń kulturalnych w mieście oraz prowadzi warsztaty dla młodzieży. Inną instytucją organizującą kulturę w mieście jest Muzeum Miejskie , które promuje kulturę śląską, urządza wystawy i koncerty. W mieście jest 8 bibliotek. Inną ważną instytucją jest Młodzieżowy Dom Kultury, który jest organizatorem życia kulturalnego dla dzieci i młodzieży miasta.

W mieście odbywają się festiwale bluesowe oraz jazzowe . W CKŚ o. Zgoda cyklicznie mają miejsce wieczory kabaretowe, na których występują największe gwiazdy sceny kabaretowej. W początku września na "Skałce" odbywa się Międzynarodowy Festiwal Polki , na którym można zobaczyć i wysłuchać najlepsze zespoły muzyczne z Polski i świata oraz m.in. zespoły folklorystyczne i orkiestry dęte.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia wraz ze swymi 6 filiami prowadzi także działalność oświatową dzieci i młodzieży.

Od 2006 roku działa Grupa Artystów Nieprofesjonalnych "Grota" skupiająca na początku twórców świętochłowickich, a obecnie także z innych miast regionu.

Na górę strony

Sport

Na terenie miasta znajduje się tor motocrossowy oraz kompleks sportowy – OSiR "Skałka" , w którym są: stadion (do piłki nożnej i żużla), boisko boczne trawiaste i żwirowe, korty tenisowe, boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, tor speed rowerowy oraz wypożyczalnia kajaków na pobliskim stawie Skałka. W Lipinach znajduje się boisko tamtejszego Naprzodu (obecnie w remoncie). Do 2002 roku w Świętochłowicach istniał klub żużlowy.

W mieście działa, również "Świętochłowickie Stowarzyszenie Rowerowe FR Bonito" , które propaguje kolarstwo grawitacyjne . Grupa kilkunastu rowerzystów trenuje głównie na Górze Hugona .

Kluby sportowe:

Świętochłowiczanie uczestniczący w Igrzyskach Olimpijskich:

Ścieżki rowerowe

Przez miasto przebiegają ścieżki rowerowe . Trasa składa się z 6 oddzielnych odcinków. Pięć odcinków posiada nawierzchnię asfaltową, a jeden znajduje się na drodze gruntowej i prowadzi na Górę Hugona .

Na górę strony

Polityka

Prezydentem Świętochłowic jest od 2000 roku Eugeniusz Moś wywodzący się z RS AWS ( Akcja Wyborcza Solidarność ), obecnie w KWW "Porozumienie Świętochłowickie". W 2002 wygrał on wybory bezpośrednie , w drugiej turze pokonując Michała Urbana. W Radzie Miejskiej zasiada 23 radnych (po 6 z okręgów: Centrum, Chropaczów, Lipiny-Piaśniki oraz 5 ze Zgody).

W wyborach samorządowych w 2006 wygrał w I turze Eugeniusz Moś uzyskując 62,35% głosów i pokonując Andrzeja Szatona (24,12%), Jana Szczęśniewskiego (8,15%) i Wiesławę Drynkorn (5,38%)[16]. Tym samym został prezydentem Świętochłowic na trzecią kadencję. W styczniu 2010 został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW [17], a następnie po przedstawieniu mu zarzutów korupcyjnych tymczasowo aresztowany[18]. Od tego czasu Urszula Gniełka zastępuje prezydenta miasta. W Radzie Miejskiej zasiada: 9 radnych z "Porozumienia Świętochłowickiego" (centroprawica), 8 radnych z " Platformy Obywatelskiej ", 3 z "Ruchu Ślązaków" oraz po jednym z " Prawa i Sprawiedliwości ", " Lewicy i Demokratów " i niezrzeszony, którzy tworzą "Klub Radnych Niezrzeszonych". Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Andrzej Szaton, a jego zastępcami Ryszard Chojnacki i Andrzej Porada.

Na górę strony

Zabytki

"Familoki" w Lipinach

Wpis do rejestru zabytków posiadają: zespół zabudowań walcowni na terenie dawnych Zakładów Cynkowych "Silesia" w Lipinach, kościół ewangelicki pw. Jana Chrzciciela , wieże wyciągowe szybów I i II kopalni "Polska" , kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej , zespół trzynastu witraży w kościele św. Augustyna , Krzyż Męki Pańskiej w Chropaczowie, organy w kościele św. Augustyna w Lipinach .

Na górę strony

Przemysł i gospodarka

Pierwsze kopalnie pojawiły się w mieście już od 1826, natomiast huty od 1830. Przemysł górniczy w procesie restrukturyzacji już upadł, jednak hutniczy wciąż istnieje. Huty Florian i Zgoda działają do dziś. Po hucie Silesia pozostała jedynie zachodnia część kompleksu. Na terenie miasta funkcjonuje już z powodzeniem kilkanaście firm z udziałem kapitału zagranicznego. Poza tym w mieście istnieje fabryka kosmetyków "Pollena-Malwa", fabryka opon Michelin , fabryka silników Volvo , jedna z większych w Polsce firma spedycyjna – "Delta Trans", platforma logistyczna Yves Rocher – Polska oraz wiele innych mniejszych firm, m.in. "Veldus", "Tyco Wterworks". W niedalekiej przyszłości powstanie Centrum Kapitałowe oraz wytwórnia ciastek "Lambertz".

Stworzony został także Śląski Park Przemysłowy (wspólnie z Rudą Śląską ), gdzie ściągani są inwestorzy. Dobre umiejscowienie Świętochłowic, w centrum GOP, stanowi dobrą możliwość tworzenia nowych przedsiębiorstw. W mieście znajduje się wiele supermarketów, m.in. Lidl , Carrefour , Tesco , Biedronka . Handel i usługi w mieście obsługuje sieć placówek spółdzielczych oraz prywatnych. Kilkadziesiąt zakładów rzemieślniczych różnych branż zapewnia świadczenie podstawowych usług dla ludności. Na terenie miasta znajduje się 8 filii lub oddziałów różnych banków, które zapewniają obsługę finansową podmiotów gospodarczych i mieszkańców miasta.

Procesy restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa spowodowały bardzo wysokie bezrobocie w mieście. Jednak w miarę, gdy w Polsce zmniejszało się bezrobocie także i w Świętochłowicach spadało, by w październiku 2008 osiągnąć najniższy poziom od kilku lat, czyli 9,2%[19]. Zmianę bezrobocie obrazuje grafika umieszczona poniżej.

Stopa bezrobocia w Świętochłowicach w kwartałach lat 2002-2009[19]


Na górę strony

Zasoby infrastruktury technicznej miasta

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Woda dla całego obszaru miasta dostarczana jest poprzez sieć magistralną Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach do systemu wodociągowego miasta. Eksploatację sieci wodno – kanalizacyjnej Świętochłowic prowadzi Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ChŚPWiK Sp. z o.o.), które realizuje zadania z zakresu zaopatrzenia miasta w wodę, jak również odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz ich oczyszczania.

W 2005 roku długość sieci wodociągowej eksploatowanej w Świętochłowicach przez ChŚPWiK wynosiła 68 289,7 mb[14]. Świętochłowice posiadają rozbudowany system kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej. Długość sieci kanalizacyjnej miasta w 2005 roku wynosiła 84 622,8 mb[14].

Gospodarka odpadami komunalnymi

Świętochłowice posiadają nowoczesne (wybudowane w 1991 roku) składowisko odpadów komunalnych. Zarządzanie składowiskiem powierzono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada gmina Świętochłowice.

Składowisko zlokalizowane jest w zachodniej części miasta Świętochłowice, na terenie wyrobiska hałdy hutniczej huty „Florian” . Składowisko składa się z ośmiu komór. Powierzchnia całego terenu przeznaczonego na składowisko wynosi 12,17 ha, z czego same kwatery składowania odpadów zajmują powierzchnię 7,076 ha[14].

Wśród dostarczanych na wysypisko odpadów komunalnych dominują niesegregowane (zmieszane) odpady, wytwarzane w większości w gospodarstwach domowych, które stanowią 89,2% wszystkich dostarczanych odpadów[14].

Na terenie składowiska w tym roku planowana jest budowa nowoczesnej linii do segregacji odpadów komunalnych. Dzięki temu na wysypisko trafi mniej odpadów i docelowo znajdzie tu zatrudnienie ok. 40 osób[14].

Ciepłownictwo

Głównym producentem energii cieplnej dla Świętochłowic jest Elektrociepłownia Chorzów "Elcho". Zadania w zakresie przesyłu i dystrybucji energii cieplnej dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej oraz produkcji ciepła w źródłach własnych realizuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

W 2005 roku spółka na terenie miasta zarządzała siecią ciepłowniczą o łącznej długości 32 915 m w tym sieci magistralnej wysokoparametrowej 21 311 m oraz niskoparametrowej 11 604 m. Spółka eksploatowała na terenie miasta 6 kotłowni lokalnych, w których produkowała 9 069,7 GJ[14].

Gazownictwo

Na terenie miasta Świętochłowice eksploatację sieci gazowej prowadzi Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu – Rozdzielnia Gazu w Świętochłowicach. Długość sieci gazowej w mieście w roku 2005 wynosiła 94 948 mb[14].

Telekomunikacja

W 2005 roku w Świętochłowicach funkcjonowało 25 central telefonicznych o łącznej pojemności ok. 15000 abonentów, wykorzystywanych w 80%[14]. W ostatnich latach w Świętochłowicach nastąpiła wyraźna dynamika w rozwoju telekomunikacji i jej dostępności dla mieszkańców (np. w 1995 r. były 3 centrale telefoniczne o pojemności 5680 w 100% abonenci wykorzystywali te możliwości)[14].

Na górę strony

Pomniki i tablice pamiątkowe

Na górę strony

Ludzie urodzeni w Świętochłowicach

Lista osób urodzonych w Świętochłowicach, które mają biogram na stronach Wikipedii:

Na górę strony

Zobacz też

Na górę strony

Przypisy

 1. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, stan 31.12.2009
 2. 2,0 2,1 2,2 UM Świętochłowice: Informacje o mieście ( pol. ). [dostęp 18 czerwca 2009].
 3. początkowo miały je otrzymać 1 stycznia 1940 , lecz uniemożliwiła to wojna
 4. UM Świętochłowice: Jak powstały Świętochłowice ( pol. ). [dostęp 18 czerwca 2009].
 5. Ireneusz Budzyński: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2010 r. . Warszawa: Główny Urząd Statystyczny , 2010-08-20. ISSN 1505-5507 .  ( pol. )
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Klimat. W: Gmina Świętochłowice: Program ochrony środowiska dla gminy Świętochłowice. S. 13. ISBN [1] . 
 7. Ochrona ziemi i gleb. W: Gmina Świętochłowice: Program ochrony środowiska dla gminy Świętochłowice. S. 71. ISBN [2] . 
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 UM Świętochłowice: Przyroda miasta Świętochłowice ( pol. ). [dostęp 19 czerwca 2009].
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 UM Świętochłowice: Flora i fauna ( pol. ). [dostęp 19 czerwca 2009].
 10. 10,0 10,1 Użytkowanie gruntów. W: UM Świętochłowice: Lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich miasta Świętochłowice na lata 2007-2015. S. 14. ISBN [3] . 
 11. BIP Świętochłowice: Uchwała Rady Miejskiej nr XLVI/305/97 ( pol. ). [dostęp 19 czerwca 2009].
 12. Adam Dziurok: Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthütte-Zgoda. Katowice-Świętochłowice: IPN, 2002, s. 44. . 
 13. Adam Dziurok: Obozowe dzieje Świętochłowic Eintrachthütte-Zgoda. Katowice-Świętochłowice: IPN, 2002, s. 57. . 
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 Zasoby infrastruktury technicznej. W: UM Świętochłowice: Lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich miasta Świętochłowice na lata 2007-2015. Ss. 24-30. ISBN [4] . 
 15. UM Świętochłowice: Kościoły ( pol. ). [dostęp 18 czerwca 2009].
 16. Strona Eugeniusza Mosia . [dostęp 2009-01-20].
 17. Komunikat . swietochlowice.pl, 21 stycznia 2010. [dostęp 23 stycznia 2010].
 18. Prezydent Świętochłowic za kratami . gazeta.pl, 22 stycznia 2010. [dostęp 23 stycznia 2010].
 19. 19,0 19,1 dane dotyczące bezrobocia

Bibliografia

 • Rocznik Świętochłowicki – praca zbiorowa
 • Spacerując po ŚwiętochłowicachMarian Piegza , Iwona Szopa,
 • Świętochłowice we wspomnieniach mieszkańców – Bożena Roter, Dorota Wichura
 • Wydarzyło się w Świętochłowicach w latach 1961-1998Marian Piegza ,
 • Świętochłowice i świętochłowiczanieMarian Piegza , ISSN   1734-9087
 • ŚwiętochłowiczanieMarian Piegza ,
 • Dawne ŚwiętochłowiceMarian Piegza ,
 • Sól tej ziemi, czyli świętochłowickie rodzinyMarian Piegza ,
 • Samorząd komunalny Świętochłowic i powiatu Świętochłowickiego – Danuta Sieradzka,

Na górę strony

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Świętochłowice":

Władysław Gomułka ...

1947 ...

III powstanie śląskie ...

Hasmonea Lwów Poznań - Hasmonea | 2:2Hasmonea - TKS Toruń | 5:1Hasmonea - Śląsk Świętochłowice | 6:0 Klub Turystów Łódź - Hasmonea | 3:2Hasmonea - Czarni Lwów ...

Tramwaj ...

Ślązacy ...

Górnośląski Okręg Przemysłowy ...

Powiat grodzki ...

Bytom diecezji gliwickiej , natomiast parafia św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach należy do dekanatu Świętochłowice , w archidiecezji katowickiej .W mieście działają także następujące kościoły protestanckie : parafia ewangelicko-augsburska , ...

Swarzędz ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Świętochłowice":

229. Górnictwo,kopalnictwo i przetwórstwo przemysłowe w Polsce (plansza 16) ...

229. Górnictwo,kopalnictwo i przetwórstwo przemysłowe w Polsce (plansza 17) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie