Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Łukasz Ewangelista

Łukasz Ewangelista

Łukasz Ewangelista
apostoł [1]
ewangelista
Data urodzeniaw I wieku (?)
Antiochia Syryjska
Data śmierci ?
Beocja
Kościół / wyznanie katolicki , prawosławny
Wspomnienie 18 października (kat.)
31 października i 17 stycznia (praw. wg kal. greg. )
Atrybutywół, księga, zwój, paleta malarska, papier i kamień
PatronHiszpanii, introligatorów, lekarzy chirurgów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, historyków, notariuszy, złotników
Szczególne miejsca kultuTeby, katedra św. Wita w Pradze , kościół św. Justyny w Padwie
Św. Łukasz Ewangelista (ilustracja z Kroniki norymberskiej )

Łukasz Ewangelista, scs. Apostoł i jewangielist Łuka – wierny towarzysz i współpracownik Pawła Apostoła, któremu towarzyszył w wielu podróżach misyjnych. Według tradycji wczesnochrześcijańskiej jest autorem trzeciej Ewangelii (pisanej na polecenie i wg wskazówek św. Pawła Apostoła ), co potwierdzają Ireneusz (ok. 130–ok. 202), Orygenes (185–254), Dzieje Apostolskie oraz trzecia i piąta księga Nowego Testamentu ; święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ( apostoł )[1].

Najstarsza wzmianka o św. Łukaszu znajduje się w Liście św. Pawła do Filemona , wers 24. Jest również wymieniany w Liście do Kolosan (4,14) i w Drugim liście do Tymoteusza (4,11) – obydwu dziełach przypisywanych świętemu Pawłowi . Łukasz nie należał do grona dwunastu apostołów Jezusa .

Spis treści

Żywot świętego

Tradycja kościelna utożsamia św. Łukasza z autorem Ewangelii Łukasza i Dziejów Apostolskich .

Wedle tradycji zawartej w pismach historyków kościoła i Ojców Kościoła, święty Łukasz pochodził z Antiochii Syryjskiej [2]. Z zawodu był lekarzem (List do Kolosan IV,14).

Około 50 r. n.e. miał przyjąć chrzest podczas drugiej podróży misyjnej św. Pawła Apostoła i zostać jego uczniem. Był razem z nim w Rzymie, Macedonii i Grecji. Był jego najwierniejszym towarzyszem. Według przekazów św. Łukasz zmarł w Beocji , mając 84 lata. Miejsce jego grobu nie jest znane. Za najbardziej prawdopodobne miejsce pochówku uważa się Efez lub Teby . Nigdy nie spotkał Jezusa. Był lekarzem (Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, Kol 4,14)[3]. Jako dowód uczeni katoliccy wskazują, że w pismach tradycyjnie mu przypisywanych występuje wiele specjalistycznych terminów medycznych, występujących również w pismach Hipokratesa czy Galena .

Późna legenda, której ślady spotykamy po raz pierwszy dopiero około 530 r. w pismach Teodora Lektora mówi, iż św. Łukasz był malarzem ikon . Przypisuje mu się autorstwo wielu ikon, w tym powszechnie czczonego w średniowiecznym Bizancjum obrazu Marii Theotokos, Czarnej Madonny czy wizerunku Matki Boskiej Kostromskiej .

Kult

Relikwie świętego Łukasza znajdują się w Padwie – w kościele pod wezwaniem świętej Justyny, w Pradze – w katedrze świętego Wita oraz w Tebach .

Ikonografia

W ikonografii świętego pokazuje się często jako malującego lub piszącego. Rogier van der Weyden przedstawia go na obrazie "Św. Łukasz malujący Madonnę" w czasie portretowania Marii, matki Jezusa.

Atrybutami świętego są: wół, księga , zwój, paleta malarska, papier i kamień. Wół (albo ciele) odnoszą się do Łukasza, gdyż są one zwierzętami ofiarnymi, a Ewangelia Łukasza przypisywana Łukaszowi rozpoczyna się od opowieści o Zachariaszu , ojcu Jana Chrzciciela który składa ofiarę w Świątyni (por. Łk 1,5–25)[4]. Wedle tradycji był lekarzem, dlatego często przedstawiany jest w czapce lekarskiej.

Patronat

Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii , introligatorów, lekarzy chirurgów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, historyków, notariuszy, złotników.

Dzień obchodów

Wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w Kościele katolickim 18 października ; w w Polsce ma rangę święta [5].

Cerkiew prawosławna wspomina świętego apostoła[1] i ewangelistę Łukasza dwukrotnie[6]:

Zobacz też

Przypisy


Inne hasła zawierające informacje o "Łukasz Ewangelista":

Sejm grodzieński (1793) ...

Wittenberga ...

Ewangeliści ...

Baldassare Castiglione ...

1977 ...

Order Orła Białego ...

List do Hebrajczyków ...

1983 ...

Samuel Maciejowski ...

1979 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Łukasz Ewangelista":

Maszyny proste (plansza 15) ...

˝Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha˝ ? wymowa biblijnych przypowieści (plansza 3) ...

˝Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha˝ ? wymowa biblijnych przypowieści (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie