Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

gleba

gleba - to zwietrzała warstwa litosfery, która dzięki swojej żyzności umożliwia wzrost roślin.

W skład gleby wchodzą:

 • wilgoć glebowa
 • cząstki mineralne i organiczne
 • powietrze

Składniki gleby mają postać:

 • stałą – związki mineralne oraz organiczne
 • ciekłej – substancje niezbędne do funkcjonowania roślin
 • gazowej – powietrze pozwalające oddychać korzeniom roślin

Funkcje gleby:

 • produkcyjna
 • sanitarna

Etapy powstawania gleby:

 • wietrzenie
 • powstanie zwietrzeliny
 • rozwój roślinności, działalność mikroorganizmów
 • powstanie próchnicy

Czynniki glebotwórcze:

 • skała macierzysta – podłoże na którym tworzy się gleba
 • klimat – determinuje tempo procesów zachodzących w glebie
 • rzeźba terenu – wpływa na przemieszczanie się zwietrzeliny
 • biosfera – współtworzy proces glebotwórczy
 • warunki wodne – warunkuje dynamikę procesów glebotwórczych
 • czas
 • człowiek – wpływa na procesy glebotwórcze poprzez swoja działalnośc

Strefowe:

 1. 80% powierzchni Polski.
 2. Gleby bielicowe – wytworzyły się na podłożu piaszczysto – żwirowym porośniętym lasem iglastym. Są mało urodzajne, ubogie w składniki mineralne, mała zawartość próchnicy.
 3. Gleby brunatne i płowe – bardziej urodzajne, powstały na glinach polodowcowych z udziałem roślinności lasów liściastych i mieszanych.
 4. Czarnoziemy – najżyźniejsze, wykształciły się na lasach porośniętych roślinnością stepową, zajmują 1% ziem.

Astrefowe

 1. Tworzą się one niezależnie od szerokości geograficznej w określonych warunkach geologicznych i wodnych.
 2. Mady – żyzne, powstają na osadach rzecznych w zalewnych częściach dolin.
 3. Rędziny – wykształciły się na obszarach zbudowanych ze skał węglanowych, żyzne, trudne w uprawie, liczne fragmenty skał w warstwie próchniczej.
 4. Czarne ziemie – wykształciły się osadów bagiennych, powstały na terenach niegdyś zabagnionych, porośniętych roślinnością łąkową, żyzne.
 5. Gleby torfowe – występują na terenach stale podmokłych, wytworzyły się w wyniku akumulacji szczątków roślinności bagiennej, wykorzystywane są w rolnictwie jako łąki i pastwiska.
 6. Gleby górskie – słabo wykształcone, nie mają większego znaczenia gospodarczego.


Inne hasła zawierające informacje o "gleba":

Uznam końcowego okresu zlodowacenia – płaskie niziny i faliste wzgórza , obecnie pokryte urodzajnymi glebami . Innym czynnikiem kształtującym wyspę były wody – rzeki transportujące i osadzające ...

Murawa bliźniczkowa ...

Ziołorośla Stale odwiedzając ziołorośla przy okazji użyźniają je odchodami. Tworzy się coraz żyźniejsza gleba. W wysokich położeniach górskich wykształcają się również pokrewne florystycznie traworośla (Calamagrostion) ...

Bór świeży wszystkich krainach przyrodniczo-leśnych na nizinach i częściowo w Krainie Karpackiej . Leży na glebach typu bielicowego oraz glebach rdzawych, są to więc piaski różnoziarniste, głębokie ...

Regosole ...

Litosole ...

Brama Lubawska ...

Próchnica nadkładowa ...

Długosz królewski ...

Majuskuła (ciepły, łagodny wiatr; cienka, lekka tkanina bawełniana)Ziemia (trzecia planeta Układu Słonecznego)ziemia (ląd, gleba, podłoże)Żyd (członek narodu żydowskiego)żyd (wyznawca judaizmu)Przypisy↑ Poradnia językowa ↑ Słownik języka polskiego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "gleba":

210. Szata roślinna Polski (plansza 5) ...

Lasy i leśnictwo w Polsce (plansza 2) z dziedziny leśnictwa Las (biocenoza leśna) - zwarty zespół oddziałujących na siebie elementów: gleba leśna, flora (z przewagą roślin drzewiastych), swoista fauna i klimat. Stanowi ...

028. Ekologia – zależności między organizmami i środowiskiem (plansza 23) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie