Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Łan (miara powierzchni)

Łan (miara powierzchni)

Łan ( łac. laneus, cs. lán, niem. Lahn lub Hube, w dialekcie szwabskim również hueb, huebm, hufe) - dawna jednostka podziału pól wspólnoty w średniowiecznej Europie Zachodniej. Jednostka ta służyła pomiarom powierzchni i długości ziemi przeznaczonej pod zasiewy, zgodnie z przywilejem nadanym osadnikowi przez głowę panującą z przeznaczeniem do uprawy. W Polsce i w Czechach od XIII wieku była to jednostka miernicza dla określania rozmiarów podstawy uposażenia chłopa osadzonego na wsi na prawie niemieckim .

Podobnie jak czeski lán polski łan wywodzi się od wyrazu Lehen występującego w języku staro-wysoko niemieckim oznaczającego pierwotnie lenno ( dzierżawę ziemi). Obszar 1 łana odpowiadał powierzchni średniej wielkości chłopskiego gospodarstwa feudalnego . Łan dzielił się na zagony, te z kolei na skiby.


Spis treści

Łan w Królestwie Polskim

Od XIII wieku najbardziej rozpowszechnione w Rzeczpospolitej były[1]:

 • łan flamandzki ≈ 16,7 do 17,5 ha
 • łan frankoński ≈ 22,6 do 25,8 ha

Łan mniejszy

Łan mniejszy, chełmiński , nazywany też włóką :

1 łan = 30 morg ≈ 17,955 hektara

Morga chełmińska (lub mórg chełmiński), określona w 1233 r. przez Krzyżaków w przywileju chełmińskim, uznana konstytucją (ustawą według współczesnej nomenklatury) sejmu konwokacyjnego 1764 r. za miarę generalną w I Rzeczypospolitej, miała wielkość 0,5985 ha. W roku 1818 (z mocą od 1 stycznia 1819 r.) w Królestwie tzw. Kongresowym zmniejszono wielkość morgi (w przeliczeniu do 0,5598 ha) i wprowadzono jako jedną z urzędowych miar nowopolskich. Wtedy też przyjęło się określenie dla wielkości miar obowiązujących w I Rzeczypospolitej - "miary staropolskie".

Należy pamiętać podając przeliczniki, że morga chełmińska inną wielkość miała w wiekach od XIII do początków XIX, zaś inną w XIX i to tylko w Królestwie Kongresowym, tym bardziej, że powszechnie kojarzy się dzisiaj morgę wyłącznie z powierzchnią ok. 0,56 ha.

Tak więc:

włóka chełmińska (staropolska) = 30 morg = 17,955 ha (do 1818 r.)
włóka "nowopolska" od 1819 roku = 30 morg = 16,7961 ha

Dodatkowo należy wspomnieć, że w XIX w. w zaborze pruskim określano powierzchnię gruntów w morgach pruskich, zaś w zaborze austriackim w morgach austriackich. Obie te miary były różne od morgi chełmińskiej (zarówno jako "staropolskiej" jak "nowopolskiej").

Łan większy

Łan większy, frankoński, królewski, staropolski :

1 łan = 48 morg ≈ 24,2 hektara
Zasadźca łan królewski (3 łany frankońskie lub 4 łany chemińskie = 261 morg)
Wójt łan wójtowski rewizorski (90 morg)
łan królewski sprawdzony (85 1/3 morgi )
łan królewski hibernowy (64 4/5 morg)
Gburzy 1 lub 2 łany
 • Łan królewski = 3 włóki = 90 mórg = 270 sznurów = 2700 prętów większych kw. = 27 000 pólek = 1 516 750 łokci kwadratowych = 2 700 000 pręcików kw. = 53,865 ha

Miary wielkości łana na ziemiach polskich

1 łan (huba) pruska16,5 ha (~30 morg , = 66 pruskich morg)
1 łan frankoński24,2 ha (48 morg) Małopolska
1 łan chełmiński17,995 ha (~30 morg)
1 łan brandenburski17,0215 ha (~30 morg)
1 łan warmiński17,3387 ha ( Prusy , (~30 morg, ~ 67 pruskich morg)
1 łan oleski15,648 ha ( Prusy Wschodnie 1720 )

(od 1813 oficjalnie hektar i ar)

Miary w Piotrkowie w latach 80. XVIII wieku
 • 1 łan = 30 morg geometrycznych;
 • 1 morga geometryczna = 30 zagonów geometrycznych;
 • 1 zagon geometryczny = 1000 stóp geometrycznych;
 • 1 stopa geometryczna = ¾ łokcia
 • 1 łan = 900000 stóp kwadratowych;
 • 1 morga kwadratowa = 300 prętów kwadratowych;
 • 1 pręt kwadratowy = 56 ¼ łokcia;
System morgi dolnoaustriackiej


Miary powierzchni w Małopolsce między 1791 a rokiem 1876 w oparciu o system morgi dolnoaustriackiej, 1 morg frankoński = 1 morg dolnoaustriacki, 1 łan = 48 morg ≈ 24,2 hektara
j.m. Miar Sążni wiedeńskich² Łokci wiedeńskich²metrów²
1 morga (niem.1 Joch)31600,006439,02005754,64
1 miara533,332146,34001918,00
1 sążeń² wiedeński4,02373,60
1 łokieć² wiedeński0,90


Łan w Królestwie Czeskim 1268 - 1756

Łan to również historyczna jednostka miary długości i powierzchni występująca w Królestwie Czeskim w latach 1268 do 1756 , w tym okresie 1 lán dzielił się na :

Miary powierzchni

1 łan królewski lán královský(12 kop zagonu, kop záhonů) = 27,9452 ha
1 łan książęcy lán kněžský(11 kop zagonu) = 25,6164 ha (~ 48 morg )
1 łan pański lán panský(10 kop zagonu) = 23,2876 ha
1 łan wiejski lán selský(8 kop zagonu) = 18,6301 ha
1 łan ziemski lán zemský18,3001649 ha (~1 łan chełmiński, ~ 30 morg, ~ 68 pruskich morg)
1 łan niemiecki lán německý7,6597 ha
6,0752 ha ( Frankfurt nad Menem ), 30 morg = 5,531 ha ( Fulda )

Miary długości

 • 1 lán = 7471,8 m

Łan (huba) w Królestwie Niemieckim

1 łan (huba) pruska16,5 ha (66 pruskich morg )
1 łan frankoński23,9 ha - 27,19 ha (zwany niemieckim lub królewskim)
1 łan saksoński19,92 ha (= 12 ha)
1 łan brandenburski17,0215 ha (30 morg)
1 łan30 morg

6,0752 ha (Frankfurt nad Menem)
60752,40 m² (Frankfurt nad Menem)

1 łan mecklenburski13,007 ha
1 łan30 morg = 5,531 ha ( Fulda )
1 łan warmiński17,3387 ha (Prusy, ~67 pruskich morg)
1 łan oleski15,648 ha (Prusy Wschodnie 1720)

(od 1813 oficjalnie hektar i ar)

Gburzy (Großbauer)2 łany (huby)
Chłop Bauer, Huber (Hueber, Huemer)1 łan
Półchłopek½ łana
Karczmarz< ½ łana,
Kmieć ( Viertelbauer )¼ łana
Zagrodnik (Knecht, Knappe) np. górnik> ¼ łana

Łan (hoeve) w Królestwie Holandii

W Królestwie Holandii historyczna jednostka pomiaru powierzchni do roku 1796 .

 • 1 łan hoeve = 16,2 morg = 14 ha

Miejscowości w Polsce z członem Łan i Huby

Wielki Łan , Łan (województwo lubelskie) , Średni Łan , Łany (województwo dolnośląskie) , Łany , Łany Małe , Łany Wielkie , Łany Średnie , Huby

Zobacz też

Przypisy

 1. Jarema Maciszewski: Szlachta polska i jej państwo. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1986, s. 50. . 


Inne hasła zawierające informacje o "Łan (miara powierzchni)":

Biegun południowy ...

Biegun północny ...

Rak języka ...

Linz ...

Grenoble ...

Brno ...

Uznam ...

Albumina ...

Globuliny ...

Paznokieć ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Łan (miara powierzchni)":

02a Pojęcia podstawowe - część 1 (plansza 4) ...

Zaokrąglanie liczb (plansza 10) ...

Wielkości fizyczne i ich jednostki (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie