Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Święty

Święty

Komunia świętych i archaniołów w Niebie , obraz Albrechta Dürera

Święty ( hebr . qodesz) – stosowane w chrześcijaństwie określenie człowieka w sposób wybitny realizującego określone specyficzne dla nich wartości - często pełniący funkcję wzorca osobowego lub wręcz otaczany kultem. Mianem świętego określa się zazwyczaj męczenników za wiarę , mistyków , ludzi o wielkiej pobożności, często założycieli bractw religijnych i zakonów , ale też filozofów i kapłanów .

Spis treści

W chrześcijaństwie

W Biblii

Pojęcie „święty” w Biblii często odnoszone jest do żyjącej osoby, która postępuje zgodnie z naukami Boga . Święty to ten, który poszedł za Chrystusem. W Nowym Testamencie pojęcie świętych jako chrześcijan pojawia się wielokrotnie, m.in. w: Dz. 9, 32, 40.; Rz. 12, 13; Rz. 15, 25; Rz. 16, 15; 1 Kor. 16, 1.

W Kościele katolickim

Oprócz znaczenia biblijnego, słowa "święty" używa się wobec:

  1. Osoby zmarłej, która po śmierci przebywa w niebie.
  2. Osoby kanonizowanej (tytuł) - ogłoszonej świętą. Pozwala się na jej powszechny kult w całym Kościele katolickim.

We wczesnym chrześcijaństwie świętość przypisywana była przez tradycję religijną np. wszyscy męczennicy od razu po śmierci byli uznawani za świętych. Z czasem wypracowano szczegółowe normy dotyczące ogłoszenia danej osoby świętą. Obecnie obowiązujące zasady określa konstytucja apostolska Divinus perfectionis Magister z 1983 roku. Oficjalne uznanie za świętego w Kościele katolickim poprzedza skomplikowany proces kanonizacyjny , który może rozpocząć się dopiero po beatyfikacji danej osoby. Święty musi odznaczać się cnotami heroicznymi, a także za jego przyczyną musiał się wydarzyć cud (czyli zjawisko o charakterze nadprzyrodzonym) uznany przez Kościół. Do kanonizacji wymaga się jednego cudu, który nastąpił po beatyfikacji.

Kult świętych związany jest z przekonaniem, że mogą oni wstawiać się za wiernymi u Boga - są orędownikami u Boga, patronami zawodów, miast, grup społecznych. Zbudowano liczne sanktuaria ku czci świętych. W niektórych krajach często powierza im się patronat nad miastami, kościołami, instytucjami, grupami zawodowymi itp. Do świętych zaliczani są również aniołowie (np. Święty Michał Archanioł ). Cnoty świętych przedstawiane są jako przykład do naśladowania.

Kościół katolicki nie zna imion wszystkich świętych w pierwszym znaczeniu. Wszyscy święci, znani i nieznani, wspominani są w uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada .

W Kościele prawosławnym

Zgodnie z postanowieniami VII Soboru Powszechnego w Nicei (rok 787 ) prawosławni oddają cześć świętym, przede wszystkim ich relikwiom , jako przebóstwionym ciałom świętych oraz przedstawiającym ich ikonom .

Święci Kościoła prawosławnego ogłaszani są przez Święty Sobór Biskupów lokalnego Kościoła (w Polsce - Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ) poprzez kanonizację, a następnie decyzją władz pozostałych Kościołów lokalnych włączani do grona świętych czczonych w tychże Kościołach.

W islamie

Ortodoksyjny islam nie uznaje kultu świętych, ponieważ wszelka cześć należna jest jedynie Allahowi . W szyizmie istnieje jednak kult Ahl al-Bajt , a w szczególności Alego . Alemu nadaje się tytuły takie jak:

  • Książę wiernych (Amir ul-Muʾminin أمير المؤمنين)
  • Ojciec Ziemi (Abū Turāb أﺑﻮ تراب)
  • Lew Boży (Asadullāh أسدﷲ)

Kult świętych jest rozpowszechniony również w sufizmie , gdzie wierzy się iż Przyjaciele Allaha (Aulijaʾ أولياء) tworzą tajemny rząd świata. Święci ci mogą czynić cuda dorównujące cudom Proroka Mahometa . W krajach, gdzie sufizm jest szczególnie rozpowszechniony, na przykład w Pakistanie i Czeczenii , odbywają się święta ku czci sufickich świętych, przypominające pod wieloma względami katolickie odpusty.

W hinduizmie

W hinduizmie nie istnieje formalny proces kanonizacyjny. Dlatego co do niektórych świętych nie ma wśród hinduistów zgodności co do tego czy są świętymi. Za świętych hinduiści uważają osoby pobożne, które odznaczają się zaletami, czynią dobro i najczęściej są joginami i dokonują cudów. Imiona pod jakimi święci są znani, poprzedzane są często tytułem Sri, rzadziej też Srila, a także Paramahamsa czy Mahatma (co oznacza wielka dusza). Pod koniec ich imion występuje także czasem Baba (co oznacza czcigodny ojciec), lub Babadźi (jako wyraz szacunku) czy też Maharadż czy Maharadżdźi.

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Święty":

Wszystkich Świętych ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Dzień Zaduszny Dzień ZadusznyŚwięty Krzyż na cmentarzu Skogskyrkogårdenw noc Wszystkich Świętych w Sztokholmie (3 listopada 2008).Dzień 2 ...

Biegun północny 10 lat.We współczesnej kulturze zachodu przyjęło się, że na Biegunie Północnym mieszka Święty Mikołaj .Występują tam dni i noce polarne, trwające po pół roku każdy. ...

Adwentyzm Jezusa Chrystusa , który będąc rzeczywistym Synem Boga zachowywał również pełną boskość . Duch Święty był uważany natomiast za osobistą i duchową obecność Ojca i Syna. ...

I wiek ...

1484 lutego – Joachim I Nestor , margrabia-elektor Brandenburgii (zm. 1535 ) Zmarli 4 marca – Święty Kazimierz , polski święty , patron Polski i Litwy (ur. 1458 ) 12 sierpnia – ...

XVI wiek ...

Diakon Diakon katolicki w dalmatyce Diakon prawosławnyDiakon anglikański Święcenia diakonatu Święty Szczepan - diakon męczennik Święty Wawrzyniec - diakon męczennik Święta Olimpia - diakonisaDiakonat ...

Ewangeliści ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Święty":

11 LISTOPADA (plansza 1) ...

Antyk judajski - mądrość Biblii (plansza 10) ...

08. Geneza i istota państwa (plansza 6) le height=380 width=770 > Święty Augustyn, detal z ołtarza z Cambridge Teorie powstania państwa Teorie teistyczne (gr. theos ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie