Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Środki produkcji

Środki produkcji

Środki produkcji to materialne obiekty niezbędne w procesie produkcji :

Pojęcie "środków produkcji" ( niem . Produktionsmittel) jest kluczowym zagadnieniem w ekonomii marksistowskiej . System ekonomiczny państwa definiowany jest w niej przez sposób wykorzystania tych środków i przez to, która klasa społeczna je kontroluje.

Karol Marks analizując pozycję robotnika w procesie produkcji doszedł do wniosku, że w systemie wyzysku ludzka praca traktowana jest jako jeden ze środków produkcji, co sprowadza człowieka do roli przedmiotu. Kapitalista - właściciel środków produkcji konsumuje większość zysku ( wartość dodatkową ) w sytuacji, gdy rzeczywista wartość pracy robotnika jest większa od jego płacy. Robotnicy nie posiadając materialnych środków produkcji nie mogą stanowić sami o sobie w procesie produkcji, lecz ulegają uprzedmiotowieniu i w konsekwencji wyzyskowi. W przyszłości tą sytuację, zdaniem Marksa miała zmienić ogólnoświatowa rewolucja i powstanie ustroju komunistycznego , w którym poprzez wprowadzenie wspólnej (uspołecznionej) własności środków produkcji zamierzano zlikwidować podział na właścicieli i pracowników. Społeczeństwo komunistyczne miało mieć charakter bezklasowy, w którym dostęp do środków produkcji i dóbr produkowanych miał zależeć od indywidualnych zdolności a nie strukturalnych nierówności społecznych.

Zobacz też


Bibliografia

  • Harry Burrows Acton, The illusion of the epoch: Marxism-Leninism as a philosophical creed, Indianapolis 1962
  • Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Londyn 1988,
  • Wiktor Werner, Homo laborans – wolna jednostka czy wytwór historii? Jeden z metodologicznych problemów badania zachowań „człowieka pracującego”, [w:] Magdalena Piorunek [red.] Człowiek w kontekście pracy. Teoria – empiria – praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Poznań 2009, s. 10 – 30 [1]


Inne hasła zawierające informacje o "Środki produkcji":

Podróżnik ...

Zambezi ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Trzcina cukrowa ...

Oddychanie komórkowe ...

Fosforan wapnia ...

Grzyby ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Wittenberga ...

Zaplecze ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Środki produkcji":

21 Alkohol i inne używki. Kolizje i wypadki (plansza 5) ...

16 Przejazdy kolejowe (plansza 5) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie