Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ściana komórkowa

Ściana komórkowa

Ściana komórkowa u komórki roślinnej

Ściana komórkowa - martwy składnik komórki, otoczka komórki o funkcji ochronnej i szkieletowej. Ściana komórkowa występuje u roślin , grzybów , bakterii i niektórych protistów . U każdej z tych grup jest zbudowana z innych substancji, np. u grzybów jest to chityna , a u roślin celuloza i jej pochodne ( hemiceluloza i pektyna ) oraz lignina , natomiast u bakterii podstawowym składnikiem jest mureina . Ściana komórkowa leży na zewnątrz błony komórkowej . W tkankach ściany komórkowe sąsiadujących ze sobą komórek są zlepione pektynową substancją tworzącą blaszkę środkową. Między komórkami istnieją wąskie połączenia w postaci plasmodesm - wąskich pasm cytoplazmy przenikających ściany i zawierających fragmenty retikulum endoplazmatycznego . Młode komórki roślin otoczone są ścianą pierwotną, której strukturę wewnętrzną stanowią ułożone w sposób nieuporządkowany łańcuchy celulozowe wypełnione hemicelulozą i pektyną. W starszych komórkach obserwuje się również ścianę wtórną - powstającą po wewnętrznej stronie ściany pierwotnej, zwykle grubszą i bardziej wytrzymałą niż pierwotna, o uporządkowanej budowie szkieletu celulozowego, również wypełnionego hemicelulozą i pektyną. Ulega ona inkrustacji (węglan wapnia, krzemionka lub lignina) i adkrustacji (kutyna, suberyna, woski).

Funkcje

 • Ogranicza wzrost komórki
 • Chroni przed urazami mechanicznymi
 • Chroni przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi
 • Zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem
 • Nadaje kształt i sztywność komórce
 • Chroni przed utratą wody
 • Przepuszcza substancje

Powstaje w anafazie kariokinezy i jest sygnałem do zapoczątkowania cytokinezy :

 1. w środkowej części dzielonej komórki powstają mikrotubule :
  • układają się równolegle do siebie i prostopadle do osi podziału komórki
  • tworzą beczułkowatą strukturę - fragmoplast, w którego obrębie powstają pęcherzyki z polisacharydami, wytwarzane przez aparat Golgiego
 2. Pęcherzyki zlewają sie ze sobą, tworząc trój-warstwową przegrodę w obrębie dzielącej sie komórki, zwanej przegrodą pierwotną. Warstwa środkowa otoczona jest 2 błonami plazmatycznymi.
 3. Celuloza zostaje wbudowana przez aparat Golgiego do środka przegrody pierwotnej. Jest ona odkładana od wewnętrznej strony warstwy środkowej i po zewnętrznej stronie błon plazmatycznych. Tak powstaje ściana komórkowa pierwotna. Ma ona wbudowaną do środka blaszkę środkową, która spaja 2 części ściany.


Budowa

 1. Składniki szkieletowe, stanowiące 40% całej jej masy :
  u eukariota :
  • rośliny - celuloza, która tworzy regularne łańcuchy celulozowe. Ich pęczki to miofibryle. Kilka miofibryli to fibryla celulozowa. Jest pogrążona w macierzy i pełni funkcję głównego rusztowania ściany komórkowej
  • grzyby - chityna
  • glony - koloza i mannoza (hemicelulozy). To mieszanina wielocukrów amorficznych, lżejsza od celulozy
  u prokariota :
  • sinice, bakterie - kwasy pileminowy, murawinowy, stanowiące razem mureinę.
 2. Składniki podłoża, stanowiące 60% masy ściany komórkowej. Wypełniają one wnętrze rusztowania utworzonego przez składniki szkieletowe. :
  • białka
  • pektyny
  • hemicelulozy
  • woda (do 60%)

Wtórne przekształcenia

Przekształcenia ściany komórkowej dorosłych organizmów, spowodowane czynnikami fizycznymi lub chemicznymi

1. Inkrustracja - odkładanie się substancji mineralnych między elementami szkieletu celulozowego np.:

 • mineralizacja - inkrustowanie ścian komórkowych związkami mineralnymi, najczęściej krzemionką SiO2 (np. turzyce , skrzypy ) lub węglanem wapnia CaCO3 ( ramienice ). Ściany są twarde, sztywne, ale łamliwe.
 • drewnienie (lignifikacja, ligninizacja) - odkładanie się ligniny (drzewnika). Rozpoczyna się od zewnętrznych warstw ściany komórkowej. Najwięcej ligniny jest w blaszce środkowej . Proces ten powoduje, że ściany stają się sztywne, odporne na zgniatanie i przerwanie, mają ograniczoną zdolność pęcznienia i przepuszczania wody.
 • kutynizacja - proces odkładania kutyny między warstwami celulozy w obrębie ściany komórkowej.

2. Adkrustacja - odkładanie sie substancji mineralnych na powierzchni pierwotnej ściany komórkowej. Związane z następującymi procesami:

 • kutykularyzacja - odkładanie na zewnętrznej powierzchni ścian komórek skórki kutyny tworzącej kutykulę .
 • korkowacenie (suberynizacja) - adkrustowanie ścian suberyną, kutyną i woskiem. Suberyna odkłada się na pierwotnej ścianie komórkowej, na przemian z warstwami kutyny i wosku. Proces ten zachodzi głównie w korku , ale także np. w komórkach egzodermy i endodermy .
 • sporopolenizacja,
 • powlekanie substancjami tłuszczowymi - np. woskiem


Inne hasła zawierające informacje o "Ściana komórkowa":

Grzyby (17), ss. R693-R696 (7 września 2004). doi:10.1016/j.cub.2004.08.038 . ISSN 0960-9822 . PMID 15341755 . ↑ [2.2.4 Ściana komórkowa]. W: Hans G Schlegel: Mikrobiologia ogólna. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, ...

Replikacja ...

Białka złożone ...

Leszek Kamiński ...

Ambona (architektura) ...

Kaplica Szafrańców na Wawelu ...

Kaplica biskupa Piotra Tomickiego na Wawelu ...

Kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie ...

Medalion (architektura) ...

Świątynia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ściana komórkowa":

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 4) ...

Układ pokarmowy człowieka (plansza 14) ...

103. Budowa i funkcje komórek cz.1 (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie