Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Łańcuch oddechowy

Łańcuch oddechowy

Łańcuch oddechowy inaczej łańcuch transportu elektronów - zespół związków chemicznych uszeregowanych według wzrastających potencjałów oksydoredukcyjnych (jeden z etapów oddychania komórkowego ).

Spis treści

Wprowadzenie

Funkcją transportu elektronów i fosforylacji oksydacyjnej jest utlenianie NADH i FADH 2 oraz zatrzymywanie uwolnionej energii w cząsteczce ATP . U eukariotów transport elektronów i fosforylacja oksydacyjna zachodzą w wewnętrznej błonie mitochondrialnej , u prokariotów zaś procesy te przebiegają w błonie komórkowej .

Transport elektronów z NADH

Elektrony są transportowane z NADH do atomów tlenu przez łańcuch transportu elektronów. NADH przenosi elektrony do dehydrogenazy NADH, dużego kompleksu białkowego zawierającego FMN i dwa typy centrów żelazowo-siarkowych (Fe-S) umieszczonych w białkach żelazowo-siarkowych. FMN przyjmuje elektrony przechodząc w FMNH2 i przekazuje je dalej do centrum Fe-S, gdzie atom żelaza odbiera i oddaje elektrony oscylując między stanem Fe3+ a stanem Fe2+.

Z dehydrogenazy NADH elektrony są przenoszone do ubichinonu ( koenzym Q , CoQ), przekształcają go w ubichinol (czyli CoQH2) i przechodzą dalej do kompleksu III cytochromów bc1 . Ten ostatni obejmuje cytochrom b i cytochrom c1, a także białko Fe-S.

Każdy cytochrom zawiera grupę hemową z umieszczonym w centrum atomem żelaza , który w trakcie przyjmowania elektronu przechodzi ze stanu Fe3+ do stanu Fe2+. Po oddaniu elektronu do następnego przenośnika atom żelaza powraca do stanu Fe3+. Kompleks cytochromów bc1 przenosi elektrony do cytochromu c , który z kolei przekazuje je do oksydazy cytochromowej , kompleksu IV zawierającego dwa cytochromy (cytochrom a i cytochrom a3), związane z dwoma atomami miedzi (odpowiednio Cu A i Cu B). Podczas przenoszenia elektronów atomy miedzi oscylują między stanem Cu2+ a stanem Cu+.

W końcu oksydaza cytochromowa przenosi 4 elektrony do tlenu cząsteczkowego, z utworzeniem dwóch cząsteczek wody. Uwolniona w wyniku tych procesów energia i atomy wodoru uczestniczą w chemiosmozie

Schemat łańcucha oddechowego

Bibliografia

  • B.D.Hames, N.M.Hooper, Krótkie wykłady Biochemii.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Łańcuch oddechowy":

Oddychanie komórkowe łańcuch transportu elektronów i fosforylacja oksydacyjna1.7 Włączanie cytozolowego NADH do łańcucha oddechowego1.8 Łańcuch oddechowy w mitochondriach roślinnych2 Transport substancji przez błonę mitochondrialną3 Wydajność produkcji ...

Rdzeń przedłużony ...

Płazińce ...

Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski ...

Order Orła Białego ...

Amyloza ...

Układ ...

Nałęcz (herb szlachecki) ...

Fenyloetyloamina ...

Mnożnik (ekonomia) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Łańcuch oddechowy":

11 LISTOPADA (plansza 1) ...

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 24) ...

Zagrożenia gleb (plansza 23) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie