Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną

w Piszu

ul. Gizewiusza 3, 12-200 Pisz
tel. (87) 424-17-18
www:   http://www.zsz.pisz.pl
ZSZ na Facebooku
e-mail:   sekretariat@zsz.pisz.pl
zszpisz@op.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 27869 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


TECHNIKUM

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
(3 lata)

- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów
  samochodowych

- mechanik - operator maszyn do produkcji
  drzewnej -
nowość!

- klasa wielozawodowa

INTERNAT

internat znajduje się przy budynku szkolnym
tel. (87) 423- 29- 96

Szkoła dysponuje licznymi pracowniami przedmiotowymi. Z roku na rok baza dydaktyczna ulega poprawie. Część pracowni posiada tablice interaktywne. Bazę dydaktyczną stanowią między innymi:
 • pracownie komputerowe z szybkim łączem internetowy
 • laboratorium ECDL
 • pracownie ekonomiczne
 • pracownia technologii gastronomicznej
 • pracownia przedmiotów samochodowych
 • pracownia komputerowa Apple
 • pracownia rysunku technicznego
 • pracownia hotelarska
 • pracownia obsługi konsumenta
 • warsztaty szkolne
 • biblioteka szkolna


W naszej szkole prężnie działają koła zainteresowań, które pozwalają uczniom rozwijać pasje i zdolności, nie tylko podczas lekcji. Ich opiekunami są nauczyciele, którzy zawsze służą pomocą i dokładają wszelkich starań, by zajęcia te były ciekawe oraz inspirujące.

Realizujemy innowacje pedagogiczne:
 • diagnostyka i elektronika pojazdów osobowych
 • mikrobiologia i dietetyka w żywieniu człowieka
 • świadomy odbiorca kultury
 • współpracujemy z pracodawcami działającymi na lokalnym rynku pracy

Biblioteka
Biblioteka zaprasza do korzystania ze zbiorów bibliotecznych i Centrum Multimedialnego. Rodzice mogą w czytelni zapoznać się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), Przedmiotowym Systemem Oceniania (PSO), z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, Statutem Szkoły i innymi ważnymi dokumentami regulującymi pracę szkoły.

Od 2003r. w naszej szkole funkcjonuje stanowisko szkolnego doradcy zawodowego.

Przy Zespole Szkół od 2008 roku działa Stowarzyszenie "roZruSZnik". Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju ZSZ w Piszu oraz rozwoju twórczości, kreatywności i przedsiębiorczości młodzieży powiatu piskiego.
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
 • poszerzenie oferty edukacyjnej
 • pozyskiwanie środków na rozbudowę i remonty bazy ZSZ w Piszu
 • doposażenie w pomoce dydaktyczne
 • wspomaganie integracji środowiska absolwentów ZSZ w Piszu
 • organizowanie i finansowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych
 • organizację i finansowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych
 • fundowanie stypendiów naukowych
 • pomoc młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej

INTERNAT

Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania.
 • młodzież mieszkająca w internacie ZSZ z BP objęta jest całodobową opieką
 • zapewniamy dobre warunki do nauki organizując czas na naukę własną
 • zapewniamy smaczne i urozmaicone wyżywienie od poniedziałku do piątku
 • dbamy o dobre samopoczucie młodzieży, miłą i przyjazną atmosferę
Oferujemy:
 • pomoc w nauce
 • możliwość uczestniczenia w różnych sekcjach: teatralnej, sportowej oraz w wolontariacie
 • atrakcyjne imprezy i wycieczki
 • miłą atmosferę


W czasie wolnym młodzież rozwija swoje zainteresowania w kółku teatralnym i plastycznym. Aktywną działalność prowadzi Młodzieżowa Rada Internatu oraz sekcje: kulturalno-rozrywkowa, gospodarczo-porządkowa, sportowa i żywieniowa. Organizowane są zajęcia kulturalno-rozrywkowe oraz obchody świąt i rocznic. W internacie jest biblioteczka z pomocami naukowymi i pracownie do nauki w których są komputery i dostępem do Internetu oraz sprzęt audiowizualny. Budynek jest po termomodernizacji co zdecydowanie poprawiło jego wygląd i warunki mieszkaniowe.

STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻOWE CENTRUM WOLONTARIATU

Grupa wolontariuszy przy ZSZ w Piszu działa pod nazwą Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Wolontariatu od kwietnia 2004 roku. Założycielami MCW byli nauczyciele i wychowawcy Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach. Odpowiednio przygotowana i wyszkolona młodzież ma na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i potrzebującym oraz integrację ze społecznością lokalną; robi to poprzez organizację i pomoc w organizacji imprez kulturowych, sportowych i turystycznych a także akcjach charytatywnych, promowanie idei wolontariatu wśród młodzieży i aktywizację społeczeństwa miasta i powiatu do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej (np. współorganizacja zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przedświąteczne zbiórki żywności).

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie