Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespól Szkół w Pisanicy

Pisanica 65, 19-314 Kalinowo
tel. (87) 629-83-92
www:   http://www.zspisanica.yoyo.ple-mail:   zspisanica@interia.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3538 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- oddział przedszkolny
- zajęcia dodatkowe
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych
- bezpieczeństwo, opieka, troska
- ciekawa oferta edukacyjna
- bogata baza dydaktyczna

GIMNAZJUM

- działalność wolontariatu
- liczne sukcesy sportowe
- unijne projekty i programy
- licznie organizowane imprezy i przedsięwzięcia
- dobro ucznia jako najwyższy priorytet
- szkoła bez przemocy

O nas

Jesteśmy wiejską szkołą położoną w północno-wschodniej części Polski. W nasz skład wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Mamy także duży, zadbany stadion przeznaczony na różne szkolne okazje. Kadra nauczycielska składa się z wykwalifikowanych nauczycieli, z których wielu posiada już tytuł nauczyciela dyplomowanego.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła podstawowa to czas, w którym potrzebna jest jak najściślejsza współpraca pedagogów z domem rodzinnym, stałe odwoływanie się do tradycji i wartości wynoszonych przez uczniów z domu. Wszelkie treści, również te o ojczyźnie i współczesnym świecie, uczniowie postrzegają przez pryzmat własnego domu i lokalnego środowiska. Zadaniem nauczyciela jest tu, przede wszystkim porządkowanie, akceptowanie najbardziej wartościowych spośród różnorodnych informacji płynących z najbliższego otoczenia ucznia.

Konieczna jest także akceptacja wartości wyniesionych przez uczniów z domu oraz ścisłe współdziałanie nauczycieli i rodziców w budowaniu osobistego świata wartości ucznia. Współdziałanie wychowawcze powinni być ściśle powiązane ze strefą kształcenia. Uczeń bowiem często potrzebuje pomocy rodziców w sprostaniu wymagań stawianych przez szkołę.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Pisanicy potrafi funkcjonować w swoim naturalnym otoczeniu: domu i szkole. Ma określony krąg zainteresowań, które rozwija i poświęca im swój czas. Krytycznie podchodzi do swoich zamierzeń i działań, rozważając ich przyczyny i skutki:
 • jest rozważny. Rozpoznaje zagrożenia występujące w swoim środowisku, unika ich i zapobiega im. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Propaguje zdrowy styl życia. Posiada podstawowe nawyki higieniczne, dba o zdrowie, wykazuje aktywność fizyczną. Stale poszerza swoją wiedzę w wymiarze zdrowotnym, intelektualnym, psychicznym, społecznym, estetycznym, moralnym i duchowym
 • jest świadomy swojej przynależności do rodziny, społeczeństwa, narodu. Pogłębia wiedzę o swoim regionie i jego społeczeństwie, przyrodzie, kulturze, tradycji oraz o wspólnocie kulturowej w powiązaniu z szersza rzeczywistością narodową i międzynarodową. Rozumie i szanuje tradycje rodziny, szkoły, regionu i narodu
 • jest otwarty. Potrafi skutecznie komunikować się w różnych sytuacjach. Rozpoznaje i stosuje różne możliwości i sposoby wyrażania własnych myśli, uczuć i emocji. Uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Potrafi współpracować w zespole zgodnie z obowiązującymi zasadami. Planuje swoje działania, udoskonala swój warsztat pracy

CHARAKTERYSTYKA PRACY WYCHOWAWCZEJ W GIMNAZJUM
W gimnazjum następuje wprowadzenie uczniów w świat praw i obowiązków obywatelskich. Fundament wartości rodzinnych, wyniesionych z domu, musi tu zostać uzupełniony przez rzetelną wiedzę obywatelską o systemie zorganizowania naszego państwa oraz wiedzę o narodowej tradycji.

Znajomość historii Polski, wiedza z historii literatury, sztuki, muzyki, znajomość przyrody ojczystej – wszystko to może być powodem do patriotycznej dumy i kształtować poczucie obywatelskiego obowiązku troski o własny kraj, jego tradycje, kulturę i środowisko naturalne.

Celem tego etapu powiązanym ze strefą kształcenia jest odkrywanie mocnych stron ucznia w taki sposób, aby mógł on trafnie wybrać profil dalszego kształcenia, aby jak najlepiej, w zgodzie z własnymi predyspozycjami, talentami, mógł być użytecznym człowiekiem społeczeństwa, działającym na rzecz rozwoju naszego państwa. Nietrafne decyzje ucznia w sprawie dalszego kształcenia mogą przyczynić się do poczucia osobistej przegranej, braku samorealizacji na dalszych etapach kształcenia.

SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM

Absolwent Gimnazjum w Zespole Szkół w Pisanicy:
 • potrafi samodzielnie kreować swoja pozytywną przyszłość i sprostać wyzwaniom dorosłego życia rodzinnego i zawodowego
 • jest świadomy konieczności dbania o zdrowie własne i innych
 • dba o higienę osobistą, higienę pracy i wypoczynku
 • jest wrażliwy na estetykę własną i otoczenia oraz dba o podniesienie jej poziomu
 • czuje potrzebę korzystania z dóbr kultury, uczestniczenia w życiu kulturalnym i potrzebę udziału w jego tworzeniu
 • szanuje przyrodę mając świadomość jej wpływu na zdrowie
 • jest świadomy przynależności do rodziny, społeczeństwa, narodu. Pogłębia wiedzę o swoim regionie i jego społeczeństwie, przyrodzie, kulturze, tradycji oraz o wspólnocie kulturowej w powiązaniu z szerszą rzeczywistością narodowa i międzynarodową
 • rozumie i szanuje tradycje rodziny, szkoły, regionu i narodu


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie