Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Zawodowych

ul. Kanonijska 7, 28-530 Skalbmierz
tel./fax (41) 352-90-37
www:   http://www.zszskalbmierz.edu.pl
e-mail:   zsz_skalbmierz@op.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6553 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieTECHNIKUM (4 lata)


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (3 lata)

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
(3 lata)


TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE (3 lata)

Szkoła jest nowoczesną placówką edukacyjną, której ukończenie daje tytuł zawodowy, a jednocześnie bardzo dobrze przygotowującą do matury.

W naszej szkole prężnie działają koła zainteresowań, które pozwalają uczniom rozwijać pasje i zdolności, nie tylko podczas lekcji. Ich opiekunami są nauczyciele, którzy zawsze służą pomocą i dokładają wszelkich starań, by zajęcia te były ciekawe oraz inspirujące.

Placówka zatrudnia profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która wraz z dyrekcją dokłada wszelkich starań aby w szkole panowała przyjazna atmosfera. Uczniowie mogą miło spędzać czas i jednocześnie rozwijać swoje umiejętności, korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Nasi uczniowie mają prawo do:
 • zapoznania się z treścią podstawy programowej, celami i stawianymi wymaganiami
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • godnego traktowania i ochrony przed poniżającymi karami
 • jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie uwłaczających niczyjej godności osobistej
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób
 • rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
 • pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce w ramach jego czasu pracy w szkole
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki pod opieką nauczyciela lub innej osoby dorosłej za zgodą dyrektora szkoły
 • pływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia w organizacjach działających w szkole
 • przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszelkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie odpowiedzi i wyjaśnień
 • przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień
 • uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych
 • informacji z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie sprawdzianów pisemnych (w jednym dniu może być tylko jeden sprawdzian)
 • reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami
 • korzystania podczas przerw międzylekcyjnych z telefonu komórkowego tylko w celu komunikowania się w formie połączeń telefonicznych i sms
 • zapoznania się z rozporządzeniem w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz z wewnątrzszkolnym systemem oceniania
 • powiadamiania o przyznanych nagrodach i karach
 • odwołania od kar zamieszczonych w statucie

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie