Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych

im. Jana Pawła II

ul. Grota - Roweckiego 9 f, 63-900 Rawicz
tel. (065) 546-15-07
www:   http://www.zss-rawicz.pl
e-mail:   zss@powiatrawicki.home.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5505 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

GIMNAZJUM SPECJALNE

- dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym

 


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

- dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu
lekkim
kształcenie w oddziałach wielozawodowych


SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 7

- dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi

O nas

Nasza szkoła wypracowała sobie bogaty i sprawdzony program wychowawczy, w wyniku którego uczniowie mają możliwości rozwijania swoich zainteresowań i talentów a co najważniejsze samorealizację i odbudowę wiary we własne siły.

Celem edukacji osób upośledzonych umysłowo jest ich wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia, tak aby były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem, by mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Sześcioletnia Szkoła Podstawowa

 • rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,
 • wzmacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,
 • kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało i zdrowie i sprawność fizyczną, oraz wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
 • rozwija umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego,
 • zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
 • zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym, i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
 • uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans,
 • stwarza warunki do rozwoju samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie
 • stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.
I Etap edukacyjny - kształcenie zintegrowane - kl. I - III
 • uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli,
 • uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody,
 • kształtowanie właściwych nawyków higienicznych,
 • uświadomienie uczniom, że wspólnoty, takie jak: rodzina, środowisko lokalnej ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.
II Etap edukacyjny - klasy IV - VI.
 • integrowanie różnych doświadczeń kulturowych,
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej,
 • rozwijanie postaw patriotycznych,
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne siły,
 • rozwijanie w uczniach postaw ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko,
 • pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartości życia,
 • kształtowanie postaw szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

Gimnazjum

III Etap edukacyjny

 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia
 • wprowadzenie ucznia w świat kultury i sztuki,
 • rozwijanie umiejętności społecznych ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałania w grupie rówieśniczej,
 • integrowanie różnych zakresów doświadczeń kulturowych,
 • pogłębianie i umacnianie postaw patriotyzmu,
 • rozwiązywanie problemów i pokonywanie trudności okresu dojrzewania,
 • tworzenie klimatu dla koleżeństwa i przyjaźni i szacunku dla człowieka,
 • pomoc poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne,
 • pomoc w rozpoznaniu własnych praw i obowiązków,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • wspieranie samorządności uczniowskiej,
 • pomoc w świadomym kształtowaniu orientacji i kariery zawodowej,
 • rozwijanie w uczniach postaw ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
 • motywowanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i podejmowania odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych,
 • uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (np. z gier, internetu),
 • kształtowanie umiejętności, radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • przygotowanie do refleksyjnego uczestnictwa w różnych formach kultury masowej,
 • wyzwalanie uczniowskich postaw twórczych i refleksji nad własnymi działaniami,
 • pomoc w rozpoznaniu własnych praw i obowiązków,
 • wspieranie samorządności uczniowskiej,
 • umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu z odpowiednimi podstawowymi aktami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki obywateli,
 • rozbudzanie u uczniów potrzeby aktywności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z trudnościami okresu dojrzewania i dorastania,
 • przybliżenie zagadnień związanych z przyjaźnią, miłością, seksualnością i prokreacją człowieka,
 • kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych,
 • pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości - uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 • uczenie rozumienia swoich praw i umiejętności ich egzekwowania,
 • tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji,
 • umożliwienie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne),
 • rozwijanie zainteresowań i kreatywności ucznia,
 • przybliżenia tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju,
 • zapoznanie uczniów z prawami człowieka i zasadą, że niepełnosprawność intelektualna nie może być przyczyną dyskryminacji.

Galeria


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie