Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych Nr 101

im. Jana Brzechwy

ul. Swoboda 41, 60-389 Poznań
tel./fax (61) 861-68-52
www:   http://www.zss101.poznan.pl
e-mail:   sekretariat@zss101.poznan.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5790 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


SZKOŁA PODSTAWOWA nr 101

- klasy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz umiarkowanym
- realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego wzbogacona o programy autorskie
- innowacje pedagogiczne
- miła i przyjazna atmosfera
- nowatorskie metody pracy
- język angielski i informatyka
- zajęcia wyrównawcze
- kolorowe korytarze, przytulne sale lekcyjne
- sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej
- sala gimnastyczna
- tablica interaktywna
- nowoczesne zaplecze dydaktyczne
- pracownie specjalistyczne
 

GIMNAZJUM nr 101

- klasy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz umiarkowanym
- nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych przygotowujących do nauki zawodu
- zajęcia sportowe
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- realizowany jest program psychoedukacyjny z zakresu orientacji zawodowej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 5

- monter elektronik
- elektromechanik
- sprzedawca
- klasy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY nr 1

- klasy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
- zajęcia prowadzone są w blokach tematycznych
 • gospodarstwo domowe
 • pielęgnacja roślin i zwierząt oraz ochrona środowiska przyrodniczego

Przyjmujemy uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Oferujemy naukę na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Edukacja jest zintegrowaną całością polegającą na łączeniu różnych rodzajów aktywności uczniów. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach dostosowanych do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci.
Wszyscy uczniowie objęci są stałymi zajęciami z zakresu kształtowania umiejętności życiowych: rozwiązywanie konfliktów, nawiązywanie pozytywnych relacji, umiejętność odmawiania i przeciwstawiania się naciskom.

Zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • korekcja wad mowy
 • korekcja wad postawy
 • orientacja w przestrzeni i poruszanie się

Podstawowym celem wychowania jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Uczniowie swoje osiągnięcia prezentują na wystawach, konkursach i występach artystycznych. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje biorąc udział w zajęciach kółek zainteresowań.

W szkole zawodowej placówka zapewnia uczniom możliwość odbywania praktyk we wszystkich zawodach. Uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz placówkach handlowych, a w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących. Nauczyciele zapewniają uczniom pomoc i wsparcie, kształtują ich postawy i system wartości, stymulują do wszechstronnego rozwoju i kształtowania przyszłego życia osobistego i zawodowego.

Zajęcia specjalistyczne i dodatkowe
 • dogoterapia, hipoterapia
 • zajęcia sportowo-taneczne
 • ćwiczenie umiejętności społecznych
 • zajęcia w Sali Doświadczania Świata
 • zajęcia plastyczno-techniczne
 • gra na bębnach afrykańskich
 • językowe
 • zajęcia czytelniczo – medialne
 • zajęcia sportowe - judo
 • sztuka origami
 • spotkania z fizyką
 • geograficzno – przyrodnicze, ekologiczne
 • poznawanie świata sztuki
 • przedsiębiorczość
 • dekoracyjne i inne

Praca z dziećmi oparta jest na indywidualnych programach edukacyjnych dostosowanych do możliwości poszczególnych uczniów. Podczas zajęć wykorzystuje się metody stymulujące rozwój dziecka m.in. metody W. Sherborne i Dobrego Startu, piktogramy, aromaterapię, chromoterapię, zajęcia relaksacyjne przy muzyce, masaże terapeutyczne. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z dogoterapii oraz w bogato wyposażonej Sali Doświadczania Świata.

Szkoła posiada:
 • przestronne sale lekcyjne
 • specjalistyczne i nowoczesne pracownie, tablice interaktywne
 • centrum multimedialne
 • bibliotekę z dostępem do Internetu
 • Salę Doświadczania Świata
 • salę gimnastyczną i siłownię
 • boisko ze sztuczną nawierzchnią
 • plac zabaw
 • świetlicę szkolną (czynną od 7.00 do 17.00)
 • windę

Oferujemy również:
 • wycieczki szkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty
 • szkolne przedstawienia
 • warsztaty artystyczne, imprezy plenerowe, udział w imprezach sportowych
 • pomoc materialną
 • bezpłatny dowóz na zajęcia
 • stypendia dla najlepszych uczniów szkoły zawodowej
 • śniadania i obiady
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniów (w szkole, w zależności od warunków finansowych zatrudniony jest profesjonalny pracownik ochrony)

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (tylko w przypadku szkoły zawodowej lub szkoły przysposabiającej do pracy)
 • skierowanie do placówki wydane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania w przypadku uczniów zamieszkujących poza Gminą Poznań

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie