Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych Nr 105

im. Juliana Tuwima w Poznaniu

ul. Bydgoska 4 , 61-127 Poznań
tel. (61) 877-22-94, fax. (61) 877-22-20
www:   http://www.105.edu.pl
e-mail:   sekretariat@105.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8851 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA
Nr 105

- klasy I-VI dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
- klasy I-VI dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 


GIMNAZJUM SPECJALNE Nr 105

- opieka specjalistów
- bogata oferta zajęć dodatkowych i sportowych dla uczniów Zespołu Szkół


SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA
DO PRACY Nr 3

- klasy przysposabiające do pracy dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
- kształcenie uczniów jest dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 jest placówką dla dzieci i młodzieży o dużych tradycjach i doświadczeniu w zakresie edukacji i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim wraz ze współwystępującymi zaburzeniami sprzężonymi.

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 usytuowany jest w najstarszej, zabytkowej części miasta Poznania - przy rondzie Śródka. Szkoła posiada dogodną lokalizację, co umożliwia łatwy dojazd z różnych stron miasta Poznania. Zadaniem naszej placówki jest zapewnienie uczniom korzystnych warunków przezwyciężania własnych trudności i osiąganie pozytywnych wyników kształcenia.

Baza szkoły

Szkoła mieści się w dwóch budynkach, w których znajdują się sale do zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych, nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe, dwie pracownie komputerowe, dwie świetlice, biblioteka z Centrum Informacji Multimedialnej, stołówka. Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem do rehabilitacji ruchowej.

Uczniowie nauczania początkowego uczą się w odpowiednio wyposażonych salach lekcyjnych, w oddzielnym budynku. Zajęcia odbywają się metodą ośrodków pracy. Przerwy w zajęciach spędzają uczniowie na bezpiecznym i zielonym placu zabaw.
Zajęcia szkolne uczniów klas starszych odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach:
 • technicznych
 • przedmiotowych
 • komputerowej
 • muzycznej
 • terapii indywidualnej


Biblioteka szkolna swym bogatym księgozbiorem służy uczniom, rodzicom i nauczycielom. W bibliotece działa Centrum Multimedialne wyposażone w stanowiska multimedialne z dostępem do Internetu. Uczniowie mogą tu korzystać z edukacyjnych programów multimedialnych, samodzielnie wyszukiwać informacje w Internecie. W szkolnej stołówce wydawane są drugie śniadania i obiady oraz bezpłatne posiłki regeneracyjne dla wszystkich uczniów. Rodzice mogą wnioskować o dowożenie dziecka szkolnym środkiem transportu - busem.

Świetlice
Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima posiada dwie świetlice szkolne. Do świetlicy przy ul. Bydgoskiej nr 4 uczęszczają uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy. W świetlicy przy ul. Gdańskiej objęte opieką są dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym wraz ze współwystępującymi zaburzeniami sprzężonymi.

Kadra pedagogiczna

W Zespole Szkół Specjalnych uczniowie uczą się w życzliwej i przyjaznej atmosferze pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Uczniowie i rodzice uzyskują pomoc zatrudnionych w szkole:
 • lekarza neurologa
 • pielęgniarki
 • pedagogów i psychologów
 • terapeutów
 • logopedy i innych specjalistów

Kształtowaniu postaw społecznych, podejmowaniu aktywności i rozwijaniu samodzielności uczniów służy działalność w:
 • samorządzie uczniowskim i klubie "Wesołych Iskierek"
 • radiowęźle "Węzełek"
 • drużynie harcerskiej "Nieprzetartego Szlaku"

Działalność pozalekcyjna
Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań: teatralnych, sportowych, komputerowych, proekologicznych, turystycznych, w Samorządzie Szkolnym i szkolnym radiowęźle. Na terenie szkoły aktywnie działa Stowarzyszenie na Rzecz Uczniów i Absolwentów ZSS nr 105 "Trwanie" oraz Klub Absolwenta.

Placówka jest organizatorem wielu imprez artystycznych, integracyjnych i sportowych.

Sport w ZSS 105
Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu od lat słynie z rozwiniętej działalności sportowo - rehabilitacyjnej. Bogata oferta zajęć adresowana jest dla uczniów wszystkich etapów edukacyjnych. Proponowane formy zajęć uwzględniają zainteresowania uczniów, ich indywidualne możliwości i predyspozycje.
Zajęcia odbywają się w szkolnej sali gimnastycznej, w sali korekcyjno-sportowej oraz na profesjonalnych obiektach sportowych, pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Chętnie korzystamy z atrakcyjnych tras wokół Malty.

OFERTA SZKOŁY

Placówka stwarza uczniom warunki do kształcenia oraz do rozwijania zdolności i zainteresowań.
W Zespole Szkół zatrudnieni są pedagodzy specjalni oraz nauczyciele przedmiotów z kwalifikacjami do nauczania dzieci upośledzonych umysłowo. Pomoc specjalistyczną zapewniają: psycholog, pedagog szkolny, socjoterapeuta, logopeda, lekarz neurolog, dogoterapeuta, pielęgniarka szkolna.

W pracy z uczniami wykorzystywane są między innymi metody:
 • Metoda Dobrego Startu Metoda Ośrodków Pracy
 • Metody aktywizujące
 • Metody komunikacji alternatywnych
 • Metoda Weroniki Sherborne
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Arteterapia
 • Dogoterapia
 • Terapia zajęciowa
 • Metoda M. Frostig
 • Metoda Castillo - Moralesa
 • Metoda Knillów
 • Metoda Emila Jaquesa Dalcroze
 • Metody relaksacyjne
 • Elementy Metody Behawioralnej
 • Socjoterapia
 • Elementy Treningu Zastępowania Agresji

Praca z uczniami z głębszą niepełnosprawnością umysłową oparta jest na indywidualnych programach edukacyjno - terapeutycznych. W ramach zajęć wychowania fizycznego uczniowie mają możliwość nabywania umiejętności pływania, jazdy na rowerze, na rolkach, jazdy na nartach, nordic walkingu, tenisa stołowego, bowlingu oraz gier zespołowych.

Oprócz zajęć dydaktycznych placówka oferuje bogaty wachlarz zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych tj. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia korekcji wady postawy, korygowania wad mowy, zajęcia orientacji przestrzennej i poruszania się, arteterapia, muzykoterapia, rytmikoterapia, dogoterapia, zajęcia usprawniania ruchowego w wodzie oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w miejskich, wojewódzkich i międzynarodowych przeglądach artystycznych i zawodach sportowych. Odnoszą wspaniałe sukcesy, zdobywają tytuły mistrzowskie, medale i wyróżnienia.

Szkoła oferuje uczniom atrakcyjne formy zajęć:
 • wycieczki
 • lekcje biblioteczne
 • obozy rehabilitacyjno-sportowe
 • wyjazdy w ramach Zielonej Szkoły

DOGOTERAPIA

Co to jest dogoterapia?

Dogoterapia (kynoterapia) to naturalna metoda wspomagająca leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych wykorzystująca odpowiednio przygotowane psy.

Jak wyglądają zajęcia z psem?

Są zróżnicowane. Podczas zajęć dzieci wykonują wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi kynoterapii: rozwojowi dziecka, pobudzeniu jego zmysłów i pozytywnych emocji. Dobór ćwiczeń oraz ich modyfikacja zależą od możliwości dziecka i jego potrzeb, a także samopoczucia w dniu zajęć. Na zajęciach odbywają się ćwiczenia takie jak np.: głaskanie, karmienie psa, stosowanie komend w praktyce, a także zabawa ze zwierzęciem. Bardzo ważnym elementem każdego spotkania jest relaksacja, kiedy dziecko kładzie się na lub przy psie, słuchając przy tym muzyki. Każde zajęcia dostarczają wiele nowych informacji i pomysłów do wykorzystania w przyszłości. Psy odwiedzają dzieci trzy razy w tygodniu.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie