Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Stanisława Staszica

ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań
tel./fax (61) 867-22-22
www:   http://www.zsepoznan.pl
http://www.policealna.zsepoznan.pl
e-mail:   zse@poznan.interklasa.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 20887 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieTECHNIKUM
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE
przedmioty rozszerzone:

- technik ekonomista
  (język obcy - angielski lub niemiecki,
  geografia lub matematyka)

- technik informatyk
  (język angielski, matematyka lub fizyka)

- technik organizacji reklamy
  (język obcy - angielski lub niemiecki,
  geografia)

- technik obslugi turystycznej
  (język obcy - angielski lub niemiecki,
  geografia)

 

SZKOŁA POLICEALNA NR 1
SZKOŁA POLICEALNA NR 1 DLA DOROSŁYCH


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- A.26 Sprzedaż produktów i usług
  reklamowych

- A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii
  reklamowej

- A.35 Planowanie i prowadzenie
  działalności w organizacji

- A.36 Prowadzenie rachunkowości
- A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin
  publicznych

- A.68 Obsługa klienta w jednostkach
  administracji

- E.12 Montaż i eksploatacja komputerów
  osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

- E.13 Projektowanie lokalnych sieci
  komputerowych i administrowanie sieciami

- E.14 Tworzenie aplikacji internetowych
  i baz danych oraz administrowanie bazami

- T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
- T.14 Prowadzenie informacji turystycznej
  oraz sprzedaż usług turystycznych

Żyj nie tylko z innymi, ale i dla innych
Wymagaj od siebie, nawet wtedy, gdy inni nie wymagają.
Jan Paweł II


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 w ZSE w Poznaniu jest wśród 200 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2014".

Nasza szkoła jest szkołą szczególną. Zmieniająca się rzeczywistość wymaga, aby ekonomista posiadał nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też był człowiekiem otwartym na nowe wyzwania, także technologiczne. Nasi uczniowie są wyposażani więc w umiejętność obsługi programów komputerowych przydatnych w prowadzeniu nowoczesnej firmy, posiadają nie tylko umiejętność korzystania z pakietu Office, ale potrafią także korzystać w pracy (w zależności od zawodu) z programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, prowadzić komputerowo Księgę Przychodów i Rozchodów czy obsługiwać specjalistyczne programy stosowane w biurach podróży i hotelach.

Jesteśmy dumni z tego, że nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie a informacje docierające od ich pracodawców świadczą o tym, że są cenionymi pracownikami. Kształcimy ludzi przedsiębiorczych, kreatywnych, chętnych do pomocy innym. Szkoła bierze udział w projekcie "Szkoła Sukcesu".

Znak Jakości Interkl@sa
Nasza szkoła uzyskała to prestiżowe wyróżnienie. Znak Jakości Interkl@sa to ogólnopolska inicjatywa, której głównym celem jest promowanie szkół przygotowujących uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej. Znak ten potwierdza, że wyróżniona nim szkoła stała się ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa opartego na wiedzy, ale także że wykorzystuje komputery i Internet w sposób twórczy.

Charakterystyka Technikum Ekonomiczno-Administracyjnego

Nauka w technikum trwa 4 lata, podczas których zdobywa się wiedzę i umiejętności z przedmiotów ogólnych i dodatkowo z zawodowych, co zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy.

Po ukończeniu szkoły uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego.
Od roku szkolnego 2012/2013 nastąpiła zmiana sposobu kształcenia we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, także w technikach. Zamiast jednego egzaminu zawodowego na zakończenie nauki w szkole, uczeń będzie zdawał egzaminy „cząstkowe” uzależnione od liczby kwalifikacji przewidzianych dla jego zawodu (kwalifikacje=grupy umiejętności). Zaświadczenia o zdaniu egzaminów z kwalifikacji oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej pozwolą na uzyskanie tytułu technika.

Wszyscy uczniowie kształcący się w technikach, bez względu na zawód, poznają też zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady pracy w małych zespołach, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oprócz nauki 2 języków obcych nauczanie w technikum obejmuje też tzw. język obcy zawodowy – zapoznający ze słownictwem stosowanym w danym zawodzie.

Patronat nad Zespołem Szkół Ekonomicznych objął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Szkoła podpisała też porozumienia o współpracy w dziedzinie edukacji ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski, które objęło patronatem klasy o specjalizacji Finanse i rachunkowość w zawodzie technik ekonomista.

Podobne porozumienie, dotyczące patronatu nad klasą o specjalizacji Ubezpieczenia, szkoła podpisała z Towarzystwem Ubezpieczeń ALLIANZ POLSKA S.A. Oddział 2.

Zajęcia pozalekcyjne

Szkoła to nie tylko zajęcia lekcyjne! To także wspólne przedsięwzięcia, spotkania, koła zainteresowań, kluby... Dbamy o to, aby każdy uczeń mógł znaleźć dla siebie atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych, dzięki którym będzie mógł rozwijać swoje pasje, zainteresowania i pokazać swój talent. Zależy nam, aby nasi uczniowie uczyli się nie tylko polskiego, matematyki czy rachunkowości, ale także aby wzbogacali swoją osobowość i czynili swoje życie barwniejszym i ciekawszym. Koło Teatralne, szkolna gazetka czy zespół taneczny to oferta dla osób z duszą artysty, dla sportowców proponujemy zajęcia z piłki siatkowej i udział w turniejach sportowych w różnych dyscyplinach. Osoby doceniające wagę i rolę postawy przedsiębiorczej w życiu każdego człowieka zapraszamy do wzięcia udziału w działaniach prowadzonych przez Centrum Kariery. Chcesz pomagać osobom samotnym, cierpiącym – Centrum Wolontariatu czeka właśnie na Ciebie.

Microsoft IT Academy

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica uczestniczy w programach IT Academy umożliwiającym odbycie certyfikowanych szkoleń Microsoft w ramach zajęć lekcyjnych wraz z uzyskaniem odpowiednich certyfikatów oraz w powiązanym z IT Academy programem MSDN AA. Program Microsoft IT Academy to globalny system edukacyjny, umożliwiający instytucjom edukacyjnym wspieranie swoich studentów w osiąganiu przez nich ich możliwości edukacyjnych i zawodowych dzięki wysokiej jakości programom szkoleniowym dla technologii Microsoft.
Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane wZSE w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. KKZ to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej wybranej kwalifikacji. Kurs kwalifikacyjny kończy się otrzymaniem zaświadczenia lub świadectwa (jeżeli słuchacz przystąpi do egzaminu organizowanego przez OKE). Ukończenie wszystkich kursów kwalifikacyjnych (potwierdzone świadectwem) składających się na dany zawód, umożliwia otrzymanie dyplomu zawodowego. Zaletą KKZ jest to, że słuchacz może jednak wybrać tylko jedną, najbardziej pożądaną kwalifikację, bez potrzeby realizowania całego zawodu, tak jak ma to miejsce w szkole policealnej.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie