Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

im. Józefa Sikorskiego

ul. Bydgoska 4a, 68-127 Poznań
tel. (61) 877-57-19
www:   http://www.slysze.edu.pl
e-mail:   sekretariat@oswpoznan.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 23807 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

TECHNIKUM SPECJALNE (4 lata)
na podbudowie gimnazjum:


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE


TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE


WCZESNE WSPOMAGANIE

- obejmujemy opieką dzieci niesłyszące, również obarczone innymi dysfunkcjami, w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole
 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 113

- klasy są 4-8 osobowe
- nauczanie zintegrowane lub blokowe
- metoda totalnej komunikacji wspierana jest wieloma środkami akustyczno-elektronicznymi, audiowizualnymi oraz komputerowymi

GIMNAZJUM SPECJALNE NR 113

- klasy są 5-8 osobowe
- posiada pracownię biologiczną, matematyczną, historyczną, zajęć technicznych, komputerową oraz salę gimnastyczną, siłownię i bibliotekę

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA
na podbudowie gimnazjum:

- cukiernik (3 lata)
- kucharz (2 lata)

SZKOŁA POLICEALNA

Na co kładziemy nacisk

Dla wszystkich nauczycieli pracujących w naszej szkole najważniejszym dokumentem wytyczającym zakres działań jest Podstawa programowa. Staramy się efektywnie realizować główne cele edukacji określone w Podstawie..., a więc przygotować uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Wszechstronny rozwój wychowanków to nasz cel nadrzędny, a harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności kluczowych i wychowania jest dla nas priorytetem.

W tym Ośrodku panuje klimat spokoju, życzliwości, współpracy i tolerancji. Każde dziecko - zdolne i mniej sprawne - jest tak samo ważne i traktowane z uwzględnieniem jego indywidualnej drogi rozwoju.

W naszym Ośrodku nie tolerujemy przemocy i agresji, a wszelkie problemy staramy się rozwiązywać na drodze konstruktywnego dialogu. Będziemy wspomagać wszelkie inicjatywy dzieci niesłyszących, które pragną uczestniczyć w wielu dziedzinach życia społecznego, między innymi w sporcie, imprezach artystycznych, turystyce, rekreacji, ekologii. Nasi uczniowie chcą być traktowani jako pełnoprawni obywatele regionu i brać aktywny udział w jego życiu.

Co nas wyróżnia

Wyróżnia nas bogaty kalendarz imprez stwarzający szereg sytuacji edukacyjnych i wychowawczych, np. różnego typu konkursy, zawody sportowe, realizacja projektu edukacyjnego "Będę dobrym Polakiem", wykonywanie różnorodnych zadań w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Niesłyszących, Święta Ośrodka, Pikniku Rodzinnego, redagowania ośrodkowej gazetki "Razem", prac Samorządu Uczniowskiego, szkolnego koła PCK. Wyróżnia nas Szkoła Przetrwania - rokrocznie organizowane dla uczniów klas pierwszych i ich wychowawców wyjazdy do leśniczówki "Jagoda", w której czeka na uczestników tygodniowe życie w spartańskich warunkach bez prądu i bieżącej wody oraz szereg zadań do wykonania. Wyróżnia nas także praca na rzecz innych - organizowanie zajęć terapeutycznych dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, występy artystyczne dla ciężko chorych dzieci leżących w szpitalach i wiele in.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe uczniów w roku - koła zainteresowań:

 • zespół teatralno-taneczny
 • zespół teatralny
 • koło iluzjonistyczno-taneczne
 • koło plastyczne
 • redagowanie strony internetowej
 • pływalnia
 • klub prac ręcznych
 • SKS
 • kółko Kucharskie
 • koło filmowe


Zajęcia specjalistyczne

 • gimnastyka korekcyjna
 • opieka audiologiczna
 • logopedia
 • wychowanie słuchowo-werbalne
 • nauka pływania
 • EEG Biofeedback


Zajęcia Zajęcia dodatkowe dla wychowanków na poszczególnych poziomach zgodnie z programem wychowawczym ośrodka

 1. szkoła przetrwania dla uczniów klas I a, Ib, Ic ZSZ-TP I
 2. obowiązkowe zajęcia baletowe dla uczniów klas 1, 2, 3 SP
 3. pływalnia dla uczniów klas 4, 5, 6 SP
 4. karta rowerowa dla uczniów klasy 6 SP
 5. narciarstwo dla uczniów gimnazjum


Dla szczególnie zdolnych

Praca z uczniami szczególnie zdolnymi polega między innymi na różnicowaniu pracy podczas zajęć edukacyjnych. Sytuację taką ułatwia praca w niewielkich zespołach - klasy liczą od 6 do 8 osób. Uczniowie zdolni otrzymują trudniejsze zadania do wykonania, wymagania, które się im stawia, są wyższe. Uczniowie zachęcani są do studiowania literatury przedmiotu. Każdy uczeń naszej szkoły bierze udział w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych.

Oferta dla ucznów z trudnościami

Praca z uczniami, którzy mają trudności w nauce polega (tak jak w przypadku pracy z uczniami zdolnymi) między innymi na różnicowaniu pracy podczas zajęć edukacyjnych. Sytuację taką ułatwia praca w niewielkich zespołach - klasy liczą od 6 do 8 osób. Wymagania, które się stawia uczniom są niższe. Dla uczniów posiadających orzeczenia o upośledzeniu opracowywane i realizowane są indywidualne plany wynikowe. Każdy uczeń naszej szkoły bierze udział w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych.

Internat

W internacie przebywają dzieci uczące się w tutejszej szkole podstawowej, bądź młodzież pobierająca naukę w szkole zawodowej, liceum, szkole policealnej lub technikum. W internacie przebywają od poniedziałku do piątku, a na sobotę i niedzielę wyjeżdżają do domów rodzinnych. Wychowawcy internatu pełnią również dyżury w weekendy, bowiem nie wszystkie dzieci co tydzień jadą do domów, zdarzają się przypadki, że - z różnych powodów - dzieci zostają na sobotę i niedzielę. Ponadto wychowawcy internatu opiekują się codziennie na zasadzie "półinternatu" dziećmi z klas młodszych zamieszkujących w Poznaniu, których rodzice pracują. Dzieci te przebywają w internacie po zakończeniu zajęć szkolnych do czasu odebrania ich przez rodziców.

Języki obce

angielski i niemiecki

Jak uczymy języków?

Uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego w małych zespołach klasowych w wymiarze 2 godzin lekcyjnych.

Zajęcia profilaktyczne

W szkole organizowane są zajęcia z profilaktyki uzależnień. Zajęcia prowadzone są przez psychologa i pedagoga. Pracuje również zespół ds. programu profilaktycznego Ośrodka. Zadaniem zespołu jest: współpraca z zespołami wychowawczymi w zakresie opracowywania programów dla grupy, zespołu wychowanków, dokonanie diagnozy zagrożeń wymagających podjęcia działań profilaktycznych, analiza programów ds. profilaktyki funkcjonujących w ośrodku i zapoznanie z nimi wszystkich pedagogów.

Poza lekcjami

Imprezy, wydarzenia

Imprezy organizowane w naszym Ośrodku to: Międzynarodowy Dzień Niesłyszących, Święto Edukacji Narodowej, Halloween, Międzynarodowy Miting Pływacki im. J. Sikorskiego, Zabawa andrzejkowa, Spotkanie opłatkowe, Bale karnawałowe, Walentynki, Święto Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Sportu, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Artystycznych, Międzynarodowe Biegi Przełajowe, Mistrzostwa Ośrodka w Piłce Siatkowej, Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego, "Dzieci - Dzieciom", Święto Ośrodka - Piknik Rodzinny.

Konkursy

W naszej szkole organizowane są takie konkursy: szkolny konkurs odczytywania mowy z ust, konkurs języka migowego, szkolny konkurs wiedzy matematycznej, przyrodniczej, geograficznej i historycznej.

Zawody sportowe

W naszej placówce organizowane są zawody sportowe o randze szkolnej, krajowej i międzynarodowej. Należą do nich: Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Ośrodka, Mistrzostwa Ośrodka w Piłce Siatkowej, Międzynarodowy Mitting Pływacki im. Józefa Sikorskiego, Międzynarodowe Biegi Przełajowe, Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego im. J. Sikorskiego, Integracyjny Turniej Piłki Nożnej. Uczniowie biorą również udział i odnoszą znaczące sukcesy w zawodach wyjazdowych mających charakter krajowy i międzynarodowy (np. zakwalifikowanie do kadry narodowej i wyjazd na Igrzyska Olimpijskie Niesłyszących do Australii).

Organizacje w szkole

W szkole działają: Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony Przyrody, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących, Polski Związek Głuchych, Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska Miguś, Stowarzyszenie Auriculus, Towarzystwo Osób Niesłyszących, Klub Europejski.

Wycieczki

W ciągu roku szkolnego organizowanych jest wiele krótkich wycieczek przedmiotowych i zawodowych, które stanowią ważny element procesu dydaktycznego. Ponadto raz do roku organizowany jest dla wychowanków wyjazd na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny (dofinansowywany przez Centrum Pomocy Rodzinie). Każda klasa, również raz do roku, wyjeżdża na wycieczkę. Często wycieczka taka polega na "wymianie" z wychowankami innego Ośrodka, np. z Krakowa, co obniżenie kosztów eskapady krajoznawczej.

Obozy wakacyjne

Rokrocznie organizowane są obozy: lekkoatletyczny, pływacki, tenisa stołowego, żeglarski.

Współpraca z innymi szkołami

Wielu nauczycieli gimnazjum współpracuje z nauczycielami ze szkół masowych. Ta współpraca przybiera formy regularnych spotkań integracyjnych między uczniami poszczególnych klas.

Współpraca z innymi instytucjami

Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochrony Przyrody, Polski Związek Głuchych, Dom Pomocy Społecznej, Policja, Teatr Polski, PSS Społem, Towarzystwo Osób Niesłyszących.

Świetlica

Uczniowie mieszkający w domach rodzinnych mogą przebywać na wniosek rodziców w świetlicy.

Dowożenie uczniów

Uczniowie mieszkający w odległości powyżej 3 km a mniejszej niż 50 km korzystają z usług przewoźników. Zostają przywożeni rano, przed lekcjami i odbierani po lekcjach. Dowóz jest finansowany przez jednostki samorządu terytorialnego czyli powiat, gminę.

Opieka medyczna

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, otoczenie wychowanków ośrodka opieką pogotowia "Falc", opieka pielęgniarska, opieka audiologiczna.

Szkoła zapewnia opiekę psychologa
Szkoła zapewnia opiekę pedagoga

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie