Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych

ul. Pokoju 4 A, 43-190 Mikołów
tel./fax (32) 219-80-61
www:   http://www.zs2s-mikolow.ple-mail:   sekretariat@zs2s-mikolow.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5311 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

- dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym
- nauczanie języka niemieckiego
 

GIMNAZJUM NR 3

- dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- nauczanie języka niemieckiego

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- absolwenci gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

- dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- cukiernik
- piekarz
- kucharz małej gastronomii

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Zarówno w szkole podstawowej i w gimnazjum istnieją klasy, przeznaczone dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i znacznym uczą się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych.

Nasi nauczyciele prowadzą także, nauczanie indywidualne na terenie szkoły, Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu oraz w domach rodzinnych uczniów. W ramach nauczania indywidualnego prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniami upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.

Oprócz typowych zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia:
 • uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań
 • zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia socjoterapii i psychoterapii
 • zajęcia sportowe
 • muzykoterapię
 • terapię ruchową
 • gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia terapeutyczne (dogoterapia, hipoterapia)
 • opiekę pielęgniarską
 • rajdy i wycieczki
 • uczestnictwa w różnego typu konkursach, zabawach i przedstawieniach
 • białe i zielone szkoły
 • pomoc i opiekę pedagoga i psychologa

Uczniowie naszej szkoły - (w klasach I - VI SP oraz I - III G) - uczą się języka niemieckiego.

Do dyspozycji uczniów jest pracownia komputerowa.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna:
 • przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • posiada podbudowę programową szkoły, którą stanowią: gimnazjum specjalne, także ogólnodostępne, jeżeli absolwent takiej szkoły posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • czas trwania nauki w szkole wynosi dwa lub trzy lata w zależności od rodzaju zawodu
 • szkoła kształci w jednym lub kilku zawodach, zgodnie z planami nauczania dla danego zawodu zatwierdzonymi przez dyrektora szkoły
 • w celu realizacji praktycznej nauki zawodu szkoła współpracuje w zakresie realizacji zajęć praktycznych z odpowiednimi zakładami pracy, cechami rzemiosł lub centrami edukacji zawodowej


Pracownicy młodociani, odbywający praktyczna naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych, zobowiązani są przedłożyć odpis umowy zawartej z zakładem pracy o zatrudnieniu w celu nauki zawodu, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla szkoły przysposobienia do pracy.

Kształcenie w SPdP obejmuje:
 • kształcenie ogóle umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności
 • przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji zawiązanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy

Zadaniem uczniów jest opanowanie kluczowych umiejętności, takich jak:
 • uspołecznienie
 • komunikowanie się
 • zaradność
 • kreatywność

Umiejętności te uczniowie nabywają poprzez uczestnictwo w następujących zajęciach:
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • przysposobienie do pracy
 • zajęcia kształtujące kreatywność
 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia rewalidacyjne
 • religia

Dużą wagę kładziemy na przysposobienie do pracy, realizowane w pracowni gospodarstwa domowego i gastronomii. Dodatkowo młodzież ma możliwość zapoznania się z elementami ogrodnictwa, prac porządkowych oraz wykonywania elementów pamiątkarskich.

W naszej szkole realizowana jest zasada indywidualizacji zajęć pracy z uczniem, w zależności od jego potrzeb i możliwości. Na wszystkich etapach uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Ponadto uczestniczymy w realizacji programu z zakresu ekologii. Celem nadrzędnym programu jest kształtowanie u wychowanków odpowiedzialności za swoje zdrowie i za stan otoczenia. Stwarzamy młodzieży możliwość poznanie siebie i otaczającego ich środowiska oraz współzależności między nimi, poprzez prowadzenie różnorodnych akcji, konkursów oraz organizację kilkudniowych wycieczek tematycznych z tego zakresu. Co najmniej jeden raz w cyklu nauczania, wyjeżdżamy na "zieloną szkołę" – dwutygodniowy wypoczynek nad morzem.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie