Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Specjalnych

im. Matki Teresy z Kalkuty

os. Pawlikowskiego, 44-240 Żory
tel./fax (32) 434-33-18
www:   http://www.zsszory.neostrada.pl
e-mail:   zsszory@poczta.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3905 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA:

- kształcimy uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym

PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY

- rękodzieło artystyczne
- pomocnik gospodarstwa domowego
 

GIMNAZJUM

- kształcimy uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim lub umiarkowanym i znacznym

SZKOŁA ZAWODOWA

- cukiernik
- piekarz
- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
- malarz - tapeciarz
- posadzkarz
- sprzedawca
- kucharz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Szkoła podstawowa

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN, której treści są wspólne dla wszystkich typów szkół.

Dostosowanie kształcenia polega na:
 • opracowywaniu przez nauczycieli autorskich programów nauczania lub modyfikacji istniejących na rynku wydawniczym pod kątem potrzeb i możliwości uczniów
 • opracowywaniu dla każdego ucznia Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego, w którym uwzględnia się zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz specyficzne potrzeby konkretnego dziecka
 • indywidualizacji procesu nauczania poprzez dobór metod i form pracy optymalnych dla ucznia, wydłużenie czasu pracy, dobór zadań do wykonania o różnym stopniu trudności
 • organizacji nauczania w klasach liczących 8 – 10 uczniów, dzięki czemu nauczyciel dobrze zna każdego ucznia, jego mocne i słabe strony, może zatem ukierunkowywać naukę na indywidualne potrzeby ucznia oraz poświęcić mu więcej czasu i uwagi.
 • zwiększonej liczbie godzin przeznaczonych na zajęcia rewalidacyjne (co wynika z Rozporządzenia MEN o ramowych planach nauczania), dzięki czemu uczniowie mają zwiększone szanse na wyrównywanie braków związanych np. z wadami wymowy, wadami postawy, zaburzeniami w zakresie percepcji wzrokowo – słuchowo – ruchowej

Szkoła gimnazjalna

Dla każdego z uczniów opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny uwzględniający zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz specyficzne potrzeby psycho - fizyczne. Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN, której treści są wspólne dla wszystkich typów gimnazjów.

Program nauczania każdego przedmiotu zgodny jest z podstawą programową i wpisany w Szkolny zestaw programów nauczania, a podręczniki w Szkolny zestaw podręczników. Nauka odbywa się z podziałem na przedmioty, a celem kształcenia jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, niezbędne do przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego oraz umożliwiające kontynuowanie edukacji w szkole zawodowej.

Realizacja kształcenia specjalnego polega na indywidualizacji procesu nauczania poprzez:
 • dobór metod i form pracy optymalnych dla ucznia
 • wydłużenie czasu pracy
 • naukę w klasach liczących 8 – 10 uczniów
 • liczne zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • zajęcia w pracowniach, m.in.: matematycznej, informatycznej, językowej, przyrodniczej
 • stałe wsparcie psychologa, logopedy, socjoterapeuty
 • organizację egzaminu gimnazjalnego dostosowanego do możliwości ucznia doradztwo zawodowe wspierające rozwój kariery zawodowej uczniów
 • doradztwo zawodowe wspierające rozwój kariery zawodowej uczniów

Dbamy także o rozwój kulturalny – wychodzimy do kina, organizujemy wyjazdy do teatru, wycieczki, uczestniczymy w różnego typu imprezach organizowanych w mieście. Dzięki temu nasi podopieczni w pełni integrują się ze środowiskiem lokalnym.

Szkoła zawodowa

W szkole zawodowej kształcimy uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Naszym uczniom gwarantujemy:
 • naukę w zespołach klasowych liczących kilku uczniów
 • doświadczoną i odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną
 • opiekę pedagoga, psychologa, logopedy oraz opiekę medyczną (pielęgniarka)
 • profesjonalną pracownię technologii gastronomicznej
 • pomoc w znalezieniu miejsca praktyki w wybranym zawodzie
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Dzięki indywidualizacji procesu nauczania, naszym uczniom łatwiej jest przyswoić treści podstawy, ponieważ dostosowujemy formy i metody pracy do indywidualnych możliwości psycho – fizycznych uczniów. Możemy też poświęcić im więcej uwagi w trakcie lekcji, a także podczas zajęć rewalidacyjnych. Również pracodawcy, u których odbywają się praktyki zawodowe, biorą pod uwagę zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie specyficznych potrzeb uczniów. Często kształcenie praktyczne ma miejsce w zakładach pracy chronionej, co dodatkowo zwiększa szansę na zatrudnienie uczniów po ukończeniu szkoły zawodowej.

Przysposobienie do pracy

Oferta szkoły obejmuje także kształcenie zawodowe dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Przygotowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do możliwie najpełniejszej integracji społecznej wiąże się ściśle również z przysposobieniem do wykonywania zawodu. Praca zawodowa osób upośledzonych umysłowo oprócz ekonomicznego, ma także duże znaczenie rehabilitacyjne, ponieważ stanowi źródło satysfakcji i motywacji do dalszego rozwoju. Ponadto osoby upośledzone umysłowo, dzięki możliwości podjęcia pracy zawodowej stają się w pełni przygotowane do życia społecznego.

Nauczyciele naszej szkoły opracowali programy autorskie, które składają się z dwóch części:
 • Funkcjonowanie w środowisku – mające na celu kształcenie ogólne umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy oraz nabywanie nowych umiejętności.
 • Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, wykonywanie różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych, oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności w zawodzie, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Więcej informacji na naszej stronie Internetowej

Zapraszamy!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie