Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Rzeszowie

ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów
tel. (17) 853-65-54, tel. (17) 858 14-20
www:   http://www.medyk-studium.pl
Medyk na Facebooku
e-mail:   medyk@medyk-studium.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 27563 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
(w systemie zaocznym)

- opiekun medyczny (1 rok)

KURSY I SZKOLENIA

- towaroznawstwa zielarskiego
- umiejętności udzielania pierwszej pomocy
- umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
(w systemie dziennym)

- higienistka stomatologiczna (2 lata)
- opiekunka dziecięca (2 lata)
- technik dentystyczny (2,5 roku)
- technik elektroradiolog (2,5 roku)
- ortoptystka(2 lata)
- technik usług kosmetycznych (2 lata)
- technik masażysta (2 lata)
- asystentka stomatologiczna (1 rok)
- technik farmaceutyczny
- terapeuta zajęciowy

MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
(w systemie stacjonarnym)

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: w Rzeszowie jest publiczną policealną szkołą zawodową na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie. Szkoła kształci młodzież i dorosłych w zawodach medycznych, społecznych i pokrewnych w systemie dziennym i w formie stacjonarnej i zaocznej.

Centrum może prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych tj.:
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • kursy umiejętności zawodowych
 • inne kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Szkoła zapewnia:
 • bezpłatną naukę
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie dydaktyczne
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem
 • zajęcia praktyczne i praktyki
 • stołówkę szkolną
 • internat (Dom Słuchacza)
 • stypendia naukowe i socjalne

Dom Słuchacza MSCKZiU, stołówka
Dom Słuchacza jest placówką opiekuńczo - wychowawczą dla słuchaczy pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Oferuje możliwość zamieszkania w pokojach 3 – osobowych, miłą atmosferę i niskie opłaty. W czasie wolnym mieszkańcy mogą rozwijać swoje zainteresowania, w godzinach popołudniowych mogą korzystać z sali gimnastycznej, siłowni, biblioteki, czytelni oraz pracowni multimedialnej.

Każdy słuchacz może korzystać ze stołówki szkoły, która zapewnia smaczne i tanie.

W Medycznej Szkole Policealnej działają organizacje samorządowe (Samorząd Słuchaczy, Młodzieżowa Rada Internatu). Organizacje te współpracują z Dyrekcją i Kadrą kierowniczą MSP, uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących warunków nauki, zamieszkania w DS, spraw socjalno-bytowych oraz organizowania zajęć pozalekcyjnych zgodnych z zainteresowaniami młodzieży (zajęcia sportowe, siłownia).


Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:
 • prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
 • zatrudnia kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia w danym zawodzie
 • realizuje ramowy plan nauczania
 • stosuje ustalone zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

Warunki przyjmowania kandydatów
Kandydaci do Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.
 • podanie (pobrane w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły – zakładka dla kandydatów/dokumenty)
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • życiorys
 • trzy fotografie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie)
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki

Skierowania na badania lekarskie będą wydawane w sekretariacie szkoły.

OFERTA EDUKACYJNA

Asystentka stomatologiczna
Pomaga w prowadzeniu działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym, poradni stomatologicznej. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie asystentki stomatologicznej jest połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, nabytymi podczas zajęć. Asystentka stomatologiczna przygotowuje: gabinet do pracy, pacjenta do zabiegu, odpowiednie zestawy narzędzi, materiałów i leków, odpowiada za dezynfekcje i sterylizacje narzędzi oraz utrzymanie czystości w gabinecie.


Higienistka stomatologiczna
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna ma wiedzę i umiejętności do prowadzenia profilaktyki stomatologicznej także w szkołach i przedszkolach. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności posługiwania się językiem migowym i angielskim w zawodzie oraz udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe prowadzone są w profesjonalnych gabinetach stomatologicznych oraz przychodniach i szpitalach.

Protetyk słuchu
Absolwenci mogą pracować w gabinetach protetyki słuchu, pracowniach otoplastycznych, pracowniach audiometrycznych, jednostkach badawczych i produkcyjnych aparatów słuchowych, prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie protetyki słuchu.


Opiekunka dziecięca
Zawód dający kwalifikacje do pracy z dziećmi zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, do czwartego roku życia, w żłobkach, klubach dziecięcych, domach dziecka, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, oddziałach szpitalnych, sanatoriach i w rodzinach w kraju i za granicą. Nauka trwa 2 lata..Opiekun medyczny
Absolwenci mogą pracować w oddziałach szpitalnych, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach leczniczo-pielęgnacyjnych, domach pomocy społecznej.
Kwalifikacje zawodowe:
 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej
 • aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej
 • zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia
 • wykonywanie zabiegów higienicznych
 • współdziałanie z zespołem opiekuńczo-terapeutycznym
 • asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich
 • konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich i higienicznych
 • popularyzowanie zachowań prozdrowotnych

Technik elektroradiolog
Absolwenci mogą pracować w publicznych i prywatnych gabinetach rentgeno i radiodiagnostyki obrazowej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i radiologii zabiegowej. Zatrudniani mogą być również w pracowniach diagnostyki elektromedycznej tj. EKG, EEG, EMU audiometrii oraz spirometrii. Przez okres trzech semestrów słuchacze naszego kierunku odbywają zajęcia praktyczne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Rzeszowie – w pracowniach diagnostyki obrazowej, elektrodiagnostyki i radioterapii wyposażonych w nowoczesny sprzęt specjalistyczny.

Technik usług kosmetycznych
Absolwenci mogą pracować w gabinetach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych i prywatnych gabinetach kosmetycznych.
Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe do realizacji zadań:
 • pielęgnacja i upiększanie oczu
 • pielęgnacja różnych rodzajów cery
 • pielęgnacja całego ciała
 • wykonanie manicure
 • wykonanie pedicure
 • pielęgnacja skóry głowy i włosów
 • usuwanie nadmiernego owłosienia
 • wykonanie makijażu

Ortoptystka
Absolwenci mogą pracować w: poradniach leczenia zeza, patofizjologii widzenia i neurookulistyki, gabinetach ortoptycznych, pleoptyczne, oddziałach okulistycznych, zakładach optycznych.

Technik dentystyczny
Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia. Zakres nauki obejmuje odtworzenie warunków żucia, kosmetyki i funkcji, wykonywanie protez zębowych i ortodontycznych. W związku z coraz nowszymi technikami pracy (np. w akrylu, kompozycie, ceramice, metalurgii) słuchacze mają możliwość pogłębiać swoje umiejętności biorąc udział w kursach zawodowych, „letnich szkołach” kończących się uzyskiwaniem certyfikatów. Absolwenci mogą pracować w pracowniach protetycznych i prywatnych laboratoriach dentystycznych.


Technik masażysta
Absolwenci mogą pracować w placówkach służby zdrowia (szpitale, przychodnie, domy opieki społecznej),w niepublicznych zakładach opieki społecznej, gabinetach prywatnych, placówkach oświatowo-wychowawczych (przedszkola i szkoły z oddziałami integracyjnymi), sanatoriach i gabinetach odnowy biologicznej. Absolwenci otrzymują uprawnienia w zakresie masażu: klasycznego, segmentarnego, sportowego, limfatycznego. Absolwent otrzymuje także wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie podstaw rehabilitacji ruchowej i możliwości oceny stanu pacjenta dla potrzeb fizjoterapii.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie