Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
tel. (12) 411-76-11, fax (12) 411-30-70
www:   http://www.zsisim.pl
ZSISiM na Facebooku
e-mail:   zsisim@wp.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 15026 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 9
im. Wita Stwosza


IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- nauka w systemie zaocznym
- nauka trwa 3 lata
- absolwenci zasadniczych szkół
  zawodowych mogą być przyjęci od razu
  do klasy II (nauka trwa 2 lata)

 

TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA NR 13 (4 lata)

- technik usług fryzjerskich
  przedmioty rozszerzone:
  język angielski, biologia

- technik organizacji reklamy
  przedmioty rozszerzone:
  język angielski, geografia

- technik ogrodnik
  przedmioty rozszerzone:
  język angielski, biologia

- technik architektury krajobrazu
  przedmioty rozszerzone:
  język angielski, biologia

- technik urządzeń i systemów energetyki
  odnawialnej

  przedmioty rozszerzone:
  język angielski, geografia

- technik inżynierii środowiska i melioracji
  przedmioty rozszerzone:
  język angielski, geografia


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- kwalifikacja A.19. Wykonywanie zabiegów
  fryzjerskich

- kwalifikacja A.23. Projektowanie fryzur

DOBRA SZKOŁA = DOBRA PRACA = TWOJA DOBRA PRZYSZŁOŚĆ
SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji oferuje:
 • doskonałą bazę dydaktyczną
 • dla uczniów wykazujących braki w opanowaniu materiału programowego gimnazjum (gł. j. polskiego, j. obcego oraz matematyki) zajęcia pozalekcyjne w klasach pierwszych, a w miarę potrzeb w programowo wyższych
 • zajęcia pozalekcyjne rozszerzające treści programowe poszczególnych zawodów oraz przedmiotów ogólnokształcących
 • koła zainteresowań
 • zajęcia sportowe w ramach SKS
 • rozgrywki sportowe międzyszkolne i inne
 • olimpiady, konkursu (w tym ściśle związanych z nauczanym zawodem)
 • akcje charytatywnych, wolontariat, akcje proekologiczne
 • bezpłatne badania zapobiegające wczesnym objawom alergii
 • zajęcia warsztatowe: integracyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne prowadzone przez specjalistów i pedagogów szkolnych

Języki obce w szkole
- w Technikum - j. angielski, j. niemiecki
- w Zasadniczej Szkole Zawodowej - j. angielski
- w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych - j. angielski

Realizacja programów nauczania odbywa się z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, w trakcie wycieczek dydaktycznych oraz lekcji terenowych, wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami branżowymi i środowiskiem lokalnym oraz wyższymi uczelniami technicznymi. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są realizowane w szkole oraz na podstawie umów z atrakcyjnymi podmiotami gospodarczymi.

ZSIŚiM od 2015r. włączył się w realizację projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”, polegającego na innowacyjnej propozycji przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce, obejmujący zajęcia edukacyjne wraz infrastrukturą techniczną. Uczniowie otrzymają możliwość kontaktu z nauką, będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty przy wsparciu najlepszych uczelni, co ułatwi im wybór właściwego kierunku studiów, z kolei uczelnie będą miały możliwość współpracy z najzdolniejszymi uczniami w Małopolsce. Zajęcia dla uczniów prowadzone będą przez pracowników naukowych uczelni wyższych przy współpracy z nauczycielami ze szkół, do których uczęszczają uczniowie w oparciu o nowoczesne techniki informacyjno - komunikacyjne, umożliwiające wytwarzanie, przetwarzanie materiałów dydaktyczno - edukacyjnych, zdalną współpracę nauczycieli akademickich i szkół.

Baza dydaktyczna:
 • monitoring wizyjny (także w Internacie), ochrona interwencyjna firmy Solid Security,
 • 3 nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • biblioteka i centrum multimedialne
 • klasopracownie z rzutnikami multimedialnymi i tablicami interaktywnymi
 • profesjonalne pracownie specjalistyczne, w tym 2 fryzjerskie
 • bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną do realizacji programów nauczania poszczególnych zawodów oraz wysokokwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem, boisko z bieżnią
 • piękne otoczenie parkowe z „oczkiem wodnym”
 • dobrze wyposażony Internat ze stołówką oferującą bardzo smaczne, niedrogie, całodzienne wyżywienie) i opieką wychowawczą; dla
 • wszystkich uczniów spoza Krakowa miejsca w Internacie są zapewnione za niewysoką opłatą


Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji współpracuje:
 • z krajowymi oraz zagranicznymi szkołami o zbliżonych profilach kształcenia oraz instytucjami, z którymi realizował programy Leonardo da Vinci oraz planuje kontynuację tej współpracy w ramach Erasmus + (Niemcy, Hiszpania, Francja)
 • z urzędami gmin
 • Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Cechem Rzemiosł Różnych w Krakowie (także w ramach Patronatu nad klasami Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 9 w zawodzie: fryzjer) oraz innymi cechami branżowymi itp. w celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia
 • z przedsiębiorstwami i firmami specjalistycznymi, w tym rzemieślniczymi
 • uczelniami wyższymi (UR, PK, AGH, UP) w celu organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, jak również tzw. lekcji
 • terenowych oraz wykładów seminaryjnych
 • krakowskimi szkołami zawodowymi w ramach Partnerstwa Szkół Humbertowskich Miasta Krakowa

Kursy kwalifikacyjne

W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, od września 2013 r., można ukończyć następujące kursy kwalifikacyjne:
 • kurs kwalifikacyjny dla kwalifikacji A.19: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
 • kurs Kwalifikacyjny dla kwalifikacji A.23: Projektowanie fryzur

W kursach kwalifikacyjnych mogą uczestniczyć: absolwenci gimnazjów, absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz inne osoby zainteresowane uzyskaniem powyższych kwalifikacji.

Każda z osób, która zda egzamin na poszczególną kwalifikację (A.19 i A.23), otrzymuje świadectwo, natomiast osoba, która zda egzaminy na kwalifikacje A.19 i A.23 oraz uzyska pełne średnie wykształcenie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik usług fryzjerskich.

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 9 im. Wita Stwosza, które w połączeniu z ukończeniem IV LO dla Dorosłych dają możliwość uzyskania tytułu zawodowego oraz świadectwa dojrzałości.

Internat

Internat stanowi integralną część Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie. Mieści się w budynku przy ulicy Ułanów 9 co umożliwia dogodny dojazd do centrum Krakowa, dworca PKP i PKS oraz do Nowej Huty.

Wychowankowie naszego Internatu mieszkają w 3 i 4 osobowych pokojach z możliwością dostępu do internetu. Do ich dyspozycji pozostają świetlice i pokoje cichej nauki mieszczące się na każdym piętrze oraz biblioteka z bogatym księgozbiorem. Istnieje również możliwość korzystania z boiska sportowego i zajęć na sali gimnastycznej.
Stołówka Internatu oferuje smaczne i tanie posiłki.
W naszym Internacie panuje domowa atmosfera, wśród wychowanków zawiązują się przyjaźnie trwające wiele lat.

Mieszkańcy
Mieszkają u nas uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, XII LO oraz innych krakowskich liceów, techników i szkół policealnych. Internat ZSIŚiM jest placówką koedukacyjną, mieszkają tu zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze pod opieką wychowawcy prowadzącego a jako swoich przedstawicieli corocznie wybierają Młodzieżową Radę Internatu. Wychowawcy to osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym (pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagogika społeczno - opiekuńcza).

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie