Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Stanisława Staszica w Koszalinie

ul. Jana Pawła II 17, 75-452 Koszalin
tel. (94) 345-18-22, fax. (94) 341-57-86
www:   http://www.ckukoszalin.edu.pl
CKU na Facebooku
e-mail:   cku@ckukoszalin.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 25099 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ZAWODY W CKU

- technik spedytor
- technik logistyk
- technik informatyk

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej
- technik reklamy
- technik inżynierii sanitarnej

- technik rachunkowości
- technik handlowiec

- technik ekonomista
- technik administracji
- technik fotografii i multimediów

- technik BHP
- technik organizacji turystyki

- technik mechatronik
- technik mechanik

- technik architektury krajobrazu
- technik fryzjer

- sprzedawca
- ślusarz

- operator obrabiarek skrawających
- monter sieci i instalacji sanitarnych

- mechanik - monter maszyn i urządzeń
- fotograf
- technik masażysta
- technik kosmetyki

- opiekun medyczny
- opiekunka środowiskowa
- opiekun osoby starszej

- asystent osoby niepełnosprawnej
- florysta
- magazynier-logistyk

- mechatronik
- opiekun w domu pomocy społecznej

- technik pojazdów samochodowych
- terapeuta zajęciowy


SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

- system nauki: stacjonarny i zaoczny

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- naukę w LO może podjąć każdy, kto
  ukończył ośmioletnią szkołę podstawową
  lub gimnazjum i w roku przyjęcia do szkoły
  uzyska pełnoletniość

- system nauki: stacjonarny i zaoczny
 

SZKOŁA POLICEALNA
w systemie zaocznym, stacjonarnym


KURSY I SZKOLENIA

- kadry i płace
- spawania różnymi metodami
- programowania i obsługi obrabiarek CNC
- komputerowe (CISCO CCNA, ECDL, Excel)
- montera sieci, instalacji i urządzeń
  sanitarnych wodno-kanalizacyjnych

- tokarz, frezer, ślusarz, operator obrabiarek
  konwencjonalnych,

- dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
- języka angielskiego
- przygotowujące do egzaminu maturalnego

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

- Asystent osoby niepełnosprawnej
- Florysta
- Fotograf

- Magazynier-logistyk
- Mechanik-monter maszyn i urządzeń
- Mechatronik

- Monter sieci i instalacji sanitarnych
- Operator obrabiarek skrawających

- Opiekun medyczny
- Opiekunka środowiskowa
- Technik architektury krajobrazu

- Technik fotografii i multimediów
- Technik administracji

- Technik ekonomista
- Technik fryzjer

- Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
- Technik handlowiec

- Technik informatyk
- Technik inżynierii sanitarnej

- Technik kosmetyki
- Technik logistyk

- Technik mechanik
- Technik mechatronik

- Technik organizacji turystyki
- Technik pojazdów samochodowych

- Technik rachunkowości
- Technik reklamy
- Technik spedytor
- Sprzedawca
- Ślusarz

O nas

Ofertę Centrum kierujemy do wszystkich, którzy pragną zdobyć wykształcenie na wyższym poziomie, nowe kwalifikacje i umiejętności.

Proponujemy kształcenie w systemie stacjonarnym i zaocznym w szkołach dla dorosłych. Nauka rozpoczyna się we wrześniu i lutym. W CKU wykształcenie i nowe kwalifikacje zdobywają osoby dorosłe również w formach pozaszkolnych. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe dokumenty można składać przez cały rok! Ofertę Centrum kierujemy do wszystkich, którzy pragną zdobyć wykształcenie na wyższym poziomie, nowe kwalifikacje i umiejętności.

Szkoły i kwalifikacyjne kursy w Centrum są bezpłatne ...
... nie pobieramy wpisowego!

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i nowoczesna baza edukacyjna Centrum dają podstawy rzetelnego przygotowania naszych słuchaczy, w przyjaznej atmosferze, do funkcjonowania na rynku pracy.Bliższe informacje na temat kształcenia można uzyskać w:
sekretariacie szkoły pokój nr 112 i 112a tel. (94) 345-30-60, (94) 345-18-22 w.38
w siedzibie Szkolnego Ośrodka Kariery pokój nr 3 tel. 345-18-22 w. 42
lub na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja: dokumenty i wnioski


Nasze nowe pracownie

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych w Centrum.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.


Nasza oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 • Asystent osoby niepełnosprawnej kwalifikacja: SPO.01 – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • Florysta kwalifikacja:
  OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych
 • Fotograf kwalifikacja:
  AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
 • Magazynier-logistyk kwalifikacja: SPL.01. Obsługa magazynów
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń kwalifikacja:
  MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • Mechatronik kwalifikacja: ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych kwalifikacja:
  BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 • Operator obrabiarek skrawających kwalifikacja: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Opiekun medyczny kwalifikacja: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • Opiekunka środowiskowa kwalifikacja:
  SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych
 • Technik architektury krajobrazu kwalifikacja:
  OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
 • Technik fotografii i multimediów kwalifikacja: AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
  AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych.
 • Technik administracji kwalifikacja:
  EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
 • Technik ekonomista kwalifikacja: EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • Technik fryzjer kwalifikacja: FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej kwalifikacja:
  PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
  PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków
 • Technik handlowiec kwalifikacja: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży HAN.02. Prowadzenie działań handlowych
 • Technik kosmetyki kwalifikacja: FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
 • Technik informatyk kwalifikacja: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • Technik inżynierii sanitarnej kwalifikacja:
  BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
  BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 • Technik logistyk kwalifikacja: SPL.01. Obsługa magazynów SPL.04. Organizacja transportu
 • Technik mechanik - Na tytuł zawodowy technik mechanik składają się 2 kwalifikacje
  MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
  MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń lub
  MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
  MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń lub
  MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • Technik mechatronik kwalifikacja:
  ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Technik organizacji turystyki kwalifikacja:
  HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • Technik pojazdów samochodowych kwalifikacja: MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 • Technik rachunkowości kwalifikacja:
  EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
 • Technik reklamy kwalifikacja: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
  PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
 • Technik spedytor kwalifikacja: SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
 • Sprzedawca kwalifikacja: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży
 • Ślusarz kwalifikacja:
  MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

KURSY KOMPUTEROWE

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 października 2009r. uzyskało akredytację dla prowadzonego kształcenia w formach pozaszkolnych kursów: komputerowych, spawalniczych, obsługi obrabiarek CNC, technologii sieciowych CISCO oraz przygotowujących do egzaminu maturalnego.

Otrzymana akredytacja potwierdza, że nasza placówka zapewnia wysoką jakość kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zatrudniając do realizacji programów kadrę o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu.

Proces kształcenia odbywa się w bazie szkoleniowej kompleksowo wyposażonej w nowoczesne środki dydaktyczne, co zapewnia jego prawidłowy przebieg i umożliwia prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami programowymi.

Środkowopomorska Lokalna Akademii Cisco w Koszalinie - kurs CISCO – CCNA
Szkolenia Cisco Networking Academy skierowane są do szerokiej grupy odbiorców. Wskazane jest (choć nie wymagane) posiadanie pewnych umiejętności: podstawy obsługi komputera, podstawy matematyki i fizyki z zakresu pierwszych lat szkoły średniej, podstawowe rozumienie angielskich tekstów (materiały szkoleniowe on-line są w języku polskim - 1 i 2 semestr), ale końcowy test certyfikujący należy zdawać w języku angielskim.

KURSY SPAWANIA

Kursy spawania prowadzone są pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdanym egzaminie wydajemy książeczkę spawacza i świadectwo egzaminu spawacza wystawione przez Instytut Spawania w Gliwicach (honorowane również za granicą). Zgodnie z atestem 414/2019 wydanym 21.01.2019r. przez Instytut jako ośrodek upoważnieni jesteśmy do szkolenia i egzaminowania spawaczy w specjalnościach:
 • spawanie gazowe – metoda 311
 • spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów – metody 135 MAG i 131 MIG
 • spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych – metoda 136 MAG
 • spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych – metoda 141 TIG
 • spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda 111

Zapraszamy spawaczy, którym skończyła się dwuletnia ważność posiadanych uprawnień spawalniczych - prowadzimy recertyfikację uprawnień spawalniczych.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie