Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Nr 3

im. Władysława Stanisława Reymonta

ul. Widowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski
tel./fax (085) 833-27-49
www:   http://www.zs3reymonta.oswiata.org.pl
e-mail:   ZS3Reymonta@oswiata.org.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7195 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- klasa z rozszerzoną biologią i geografią
- klasa z rozszerzoną informatyką i matematyką
- klasa z rozszerzoną historią i WOS

LICEUM PROFILOWANE

- profil zarządznie informacją
- profil ekonomiczno-administracyjny

TECHNIKUM


SZKOŁA POLICEALNA


Misja naszej szkoły

Pragniemy zapewnić stałą poprawę poziomu dydaktyki, opieki i wychowania w szkole, gdyż:

 • "W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem"
 • "O to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem"
 • "To znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich"
Pragniemy także rozwijać działalność na rzecz szeroko pojętego środowiska lokalnego w sposób gwarantujący zadowolenie klientów oraz wysoką jakość świadczonych usług w przyjaznej szkole.

Wizja naszej szkoły

Uczeń jest wspólnym dobrem rodziców i szkoły
 • Szkoła będzie wspólnota opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu jej image
 • Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:
  • Stwarzaniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia
  • Rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych oraz twórczych uzdolnień i umiejętności na miarę ich możliwości intelektualnej
  • Wzbudzaniu miłości do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie
  • Rozwijaniu poczucia dumy z osiągniętych wyników
 • Szkoła będzie przygotowywać ucznia do przyszłego życia poprzez:
  • Uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji
  • Kształcenie pozytywnego stosunku do zabawy, pracy i wypoczynku
  • Propagowanie dziedzictwa kultury narodowej
  • Poznanie zasad życia społecznego
 • Grono nauczycielskie będzie:
  • Wzajemnie sobie pomagać, okazując szacunek i życzliwość w wypełnianiu powierzonych mu zadań wobec uczniów szkoły
  • Poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych
  • Przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego

O ZESPOLE SZKÓŁ

Zespół Szkół Nr 3 w Bielsku jest największą placówką szkolnictwa ponadgimnazjalnego w powicie bielskim, posiada bogate i chlubne tradycje, a cała jego dotychczasowa działalność stanowi piękną kartę w rozwoju oświaty na Ziemi Białostockiej. Nauka odbywa się na jedną zmianę w godzinach 800 - 1500. Po lekcjach uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach kół zainteresowań, mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych w sekcji piłki koszykowej chłopców, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, sekcji aerobiku, zajęciach chóru szkolnego. Ponadto w godzinach pracy szkoły uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z Internetu w czytelni szkolnej.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

Technikum w zawodzie: technik-ekonomista

Nauka odbywa się według znowelizowanych programów nauczania przedmiotów zawodowych i trwa 4 lata. Uczniowie uzyskują dyplom technika ekonomisty w zakresie rachunkowości lub ekonomii i organizacji przedsiębiorstw. Przedmioty ogólnokształcące i zawodowe dają możliwość nabycia umiejętności wykorzystywanych w przedsiębiorstwach państwowych i samorządowych, dają możliwość podjęcia pracy na własny rachunek oraz pozwalają zatrudnić się jako specjaliści z zakresu finansów i bankowości, a także kasjerzy, księgowi, asystenci szefa, pracownicy sekretariatów, obsługujący urządzenia komputerowe. Absolwenci zainteresowani pogłębianiem wiedzy zdobędą podstawy do dalszej nauki na studiach zawodowych i magisterskich na uczelniach całego kraju.

Technikum w zawodzie: technik handlowiec

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, towaroznawstwie, działaniach marketingowych, technikach informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzedaży, nowoczesnej rachunkowości, prawie (cywilnym i handlowym) oraz regułach współpracy z kontrahentami.

Technikum w zawodzie: technik informatyk

Celem kształcenia w zawodzie technik informatyk jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym informatykom do wykonywania swojej pracy. Szczególny akcent kładziemy na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Umożliwia to pracę w firmach posiadających sieci komputerowe, sklepach, agencjach reklamowych, bankach, ośrodkach przetwarzania danych, w każdym przedsiębiorstwie w dziale obsługi informatycznej, własna działalność gospodarcza w zakresie usług informatycznych i innych.

Liceum Ogólnokształcące

Nauka trwa 3 lata. Uczniowie uczą się w profilu z rozszerzoną biologią i geografią, profilu z rozszerzoną historią i WOS oraz w profilu rozszerzoną informatyką i matematyką. Absolwenci zdobędą podstawy do dalszej nauki na studiach zawodowych i magisterskich na uczelniach całego kraju.

Liceum Profilowane

Nauka trwa 3 lata. Uczniowie kształcą się w profilach ekonomiczno-administracyjnym i zarządzanie informacją. Uczą się przedmiotów ogólnokształcących. Podobnie jak w Liceum Ogólnokształcącym, zdobywają podstawy do dalszego kształcenia na studiach zawodowych oraz wyższych uczelniach na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych, administracyjnych i informa-tycznych. Uczniowie w profilu Zarządzanie informacją jako jedyni mają średnio 6 (sześć !) godzin zajęć komputerowych tygodniowo przez trzy lata (dzięki czterem przedmiotom związanym z informatyką). Nauka odbywa się m.in. na nowoczesnych i bezpiecznych komputerach Apple Macintosh, pracujących pod stabilnym systemem operacyjnym Mac OS X.Ukończenie profilu Zarządzanie informacją w naszej szkole daje doskonały start do dalszej edukacji informatycznej (w studium policealnym lub na studiach). Jeśli nawet nie wybierzesz w przyszłości tych kierunków, nauka w profilu Zarządzanie informacją to efektywne i przyjemne wykorzystanie czasu nauki w średniej, trzyletniej szkole.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie