Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii

w Łodzi

ul. G. Narutowicza 122, 90-145 Łódź
tel./fax (42) 631 98-48, tel. kom. 784 207-390
www:   http://www.nowoczesnaszkola.edu.pl
CKUNT na Facebooku
e-mail:   szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl
sekretariat@nowoczesnaszkola.edu.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 10708 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieOFERUJEMY BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE W KIERUNKACH POSZUKIWANYCH NA RYNKU PRACY:


KURSY KWALIFIKACYJNE Z OBSZARÓW KSZTAŁCENIA:

- administracyjno-usługowy:
 • A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych
 • A.5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych
 • A.41. Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych
 • A.20. Rejestracja i obróbka obrazu
 • A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
 • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • A.30. Organizacja
  i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
  w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowana
 • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • A.32. Organizacja
  i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
  w jednostkach organizacyjnych

- budowlany:
 • B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
 • B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
 • B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

 

KURSY KWALIFIKACYJNE Z OBSZARÓW KSZTAŁCENIA:

- elektryczno-elektroniczny:
 • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
 • E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
 • E.30. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
 • E.31. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
 • E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych
 • E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
 • E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

- mechaniczny i górniczo-hutniczy:
 • M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • M.19 . Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów pojazdów samochodowych
 • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 • M.3. Obsługa maszyn
  i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • M.4. Użytkowanie maszyn
  i urządzeń do wykonywania odlewów
 • M.5. Użytkowanie maszyn
  i urządzeń do topienia metali

- turystyczno-gastronomicznym:
 • T.6. Sporządzanie potraw i napojów
 • T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

O NAS

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi jest bezpłatną placówką powołaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Zadaniem szkoły jest stworzenie szansy podniesienia lub zdobycia kwalifikacji wszystkim zainteresowanym z terenu województwa łódzkiego, jak i całej Polski poprzez reagowanie na potrzeby pracodawców.

Od początku istnienia szkoły skupiliśmy wokół siebie firmy partnerskie, które patronują naszym przedsięwzięciom oraz aktywnie uczestniczą w poszerzaniu jej oferty edukacyjnej. W związku z powyższym, proponowane przez nas kierunki kształcenia wynikają z aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wszyscy nasi słuchacze mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe lub podnieść już nabyte, aby zmienić profil zatrudnienia zgodnie z wymogami rynku pracy, przez co stają się bardziej mobilni zawodowo. Wykorzystując nowoczesną bazę techniczną i dydaktyczną kształtujemy umiejętności praktyczne, realizując kształcenie w systemie modułowym i dualnym - rekomendowanych przez Unię Europejską, w których cele kształcenia i materiał nauczania wynikają z przyszłych zadań zawodowych. Przygotowując ucznia do określonego zawodu zwracamy uwagę głównie na realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy.

Centrum posiada drukarkę trójwymiarową. Drukowanie obiektu polega na tworzeniu i nakładaniu warstwy materiału o określonej grubości na stole drukarki, a gdy warstwa zostanie ukończona (wydrukowana), nakładaniu kolejnej.
Projekt do druku przygotowywany jest na programie graficznym do tworzenia modeli konstrukcyjnych klasy CAD.
Technologia ta ma zastosowanie między innymi w medycynie, pozwalając na wydrukowanie dostosowanych do potrzeb pacjentów protez.

Zajęcia odbywają się dwóch systemach:
 • stacjonarnym (3 dni w tygodniu),
 • zaocznym (piątek, sobota, niedziela - zjazdy co 2 tygodnie).

Proces kształcenia i uczenia się ukierunkowany jest na osiąganie konkretnych, wymiernych rezultatów, w formie ukształtowanych umiejętności intelektualnych i praktycznych, które umożliwiają wykonywanie określonego zakresu pracy w zawodzie. Dysponujemy nowoczesną bazą techniczną i dydaktyczną oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską.

W swojej pracy preferujemy aktywizujące metody nauczania, wyzwalając aktywność, kreatywność i zdolność do samooceny. W takim układzie nauczyciel staje się doradcą, partnerem oraz projektantem procesu dydaktycznego. Realizowane programy nauczania posiadają elastyczną strukturę, można je modyfikować i uzupełniać, nie burząc całościowej konstrukcji, a jedynie dostosowując treści do zmieniających się potrzeb rynku pracy, rozwoju nauki i technologii oraz predyspozycji słuchacza.

Proponowana przez nas forma zajęć zwiększa efektywność kształcenia, co jest szczególnie ważne w szkołach dla dorosłych, do których niejednokrotnie trafiają osoby mające dłuższą przerwę w nauce.

Jako szkoła zawodowa bardzo duży nacisk kładziemy na bieżącą analizę rynku pracy poprzez współpracę z Wojewódzkimi i Powiatowymi Urzędami Pracy oraz czołowymi przedsiębiorstwami województwa łódzkiego.

Wśród wielu partnerów, którzy aktywnie uczestniczą w poszerzeniu oferty edukacyjnej Centrum należy wymienić następujące firmy: Haering Polska, Ceramika Paradyż, Procter & Gamble, ABB, B/S/H, Coko-Werk, Mecalit, Wirthwein i wiele innych firm prężnie działających na współczesnym rynku np: FON-SKB czy TME. Patronat medialny nad naszą placówką objęły Radio Łódź i TVP Łódź.

W celu zapewnienia słuchaczom wysokiego poziomu zajęć, współpracujemy również z placówkami oświatowymi: Politechniką Łódzką, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi oraz Zespołem Szkół Samochodowych w Łodzi, które dysponują odpowiednio wyposażonymi pracowniami, przygotowanymi do realizowania poszczególnych jednostek modułowych.

Wśród wielu partnerów, którzy aktywnie uczestniczą w poszerzeniu oferty edukacyjnej Centrum należy wymienić następujące firmy: Haering Polska Sp. z o.o., FON SKB, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Sto-ispo Sp. z o.o., B/S/H, FESTO Sp. z o.o., ASCO NUMATICS Sp. z o.o., TEM, Ceramika Paradyż Sp. z o.o.,Wirthwein Polska Sp. z o.o., ABB ELTA, P&V Sp. z o.o., Coko - Werk Polska Sp. z o.o., Mecalit Polska Sp. z o.o., Procter & Gamble, Panta Plast Sp. z o.o., Bilplast Sp. z o.o. i inne.

Zespół szkolnych doradców zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi jest ważnym elementem w procesie edukacji, rekrutacji i promocji placówki. Realizując zakres swoich obowiązków i dbając o to, aby szkoła spełniała swoje funkcje oraz na bieżąco reagowała na zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy doradcy zawodowi udzielają informacji i pomocy słuchaczom w zakresie:
 • rozpoznawania rynku pracy pod kątem posiadanych przez słuchacza preferencji i predyspozycji zawodowych
 • planowania (kontynuacji) ścieżki zawodowej oraz dalszej ścieżki edukacyjnej
 • przybliżenia (poznania) metod i technik poszukiwania zatrudnienia
 • praktycznego opracowania (wraz z zainteresowanym) życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego
 • pomocy w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie