Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Publicznych

Tylawa 26, 38-454 Tylawa
tel./fax: (13) 433-07-09
www:   http://www.tylawa.pl
e-mail:   tylawa@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2375 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- oddział przedszkolny (dzieci 5- i 6-letnie)
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- wszechstronny rozwój uczniów
- koła zainteresowań
- zajęcia korekcyjno–kompensacyjne
- zajęcia komputerowe
- biblioteka, świetlica

GIMNAZJUM

- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- wysoki poziom kształcenia
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
- zajęcia sportowe
- pedagog szkolny
- języki obce: angielski, niemiecki

O Nas

W skład zespołu wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Szkoły wchodzące w skład zespołu szkół zapewniają uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoły respektują zasady nauk pedagogicznych, przepisy Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Zespół szkół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i profilaktyki zespołu szkół, a w szczególności zapewnia uczniom:
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań
 • znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym)
 • sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz pro¬mocji i ochrony zdrowia
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej

Realizacja celów i zadań Oddziału Przedszkolnego następuje poprzez:
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku
 • zapewnienie warunków umożliwiających osiągnięcie "gotowości szkolnej"
 • stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności
 • umożliwienie rozwoju wrażliwości estetycznej, wyobraźni oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej dzieci
 • współdziałanie z rodzicami (opiekunami) w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do szkolnej nauki
 • pracę pedagoga wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • prowadzenie lekcji religii w oddziale
 • organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

Realizacja celów i zadań naszych szkół następuje poprzez:
 • kształcenie zgodnie z założeniami podstaw programowych
 • organizację zajęć lekcyjnych w ramach poszczególnych edukacji oraz ścieżek edukacyjnych: filozoficznej, prozdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej i medialnej, regionalnej - dziedzic¬two kulturowe w regionie, obrony cywilnej, europejskiej, kultury polskiej na tle cywilizacji śródziemnomorskiej
 • oddziaływanie wychowawcze
 • prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych
 • prowadzenie lekcji religii w szkole
 • pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracą z ośrodkiem pomocy społecznej, sądem rodzinnym i komisariatem policji
 • naukę języka obcego w klasach młodszych

Serdecznie zapraszamy !!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie