Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Janusza Korczaka

ul. Janusza Korczaka 4, 12-100 Szczytno
tel. (89) 624-21-06, fax (89) 623 10 68
www:   http://szczytno-sosw.bip-wm.pl
e-mail:   sosw.szczytno@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 8534 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym:
 • w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi


ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

- dla dzieci w wieku 3 do 10 lat
 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 5

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym:
 • w stopniu lekkim lub umiarkowanym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • z autyzmem


GIMNAZJUM Nr 3

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym:
 • w stopniu lekkim lub umiarkowanym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 1

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym:
 • w stopniu lekkim

- kształci w zawodzie kucharz małej gastronomii

Proponujemy naszym uczniom:

 • szeroką gamę zajęć rewalidacyjnych
 • pomoc specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedy)
 • różnorodne zajęcia terapeutyczne
 • udział w kołach zainteresowań
 • zajęcia sportowo - rekreacyjne
 • zajęcia w pracowni komputerowej
 • bogato wyposażoną bibliotekę
 • świetlicę
 • nowocześnie wyposażone klasopracownie
 • Internat

Głównym założeniem naszego ośrodka jest stworzenie przyjaznej edukacji dzieciom i rodzicom, uwzględniając jednostkowe tempo rozwoju każdego dziecka, opierając się przy tym na uważnej obserwacji i wspomaganiu. Celem jest więc troska o wszechstronny rozwój dzieci na miarę indywidualnych możliwości, oraz przygotowanie do codziennego życia, a także życia w społeczeństwie.

W bibliotece szkolnej znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. ICIM dostępne jest dla Wychowanków Ośrodka w godzinach pracy biblioteki szkolnej. Wychowankowie mogą korzystać z komputerów z dostępem do Internetu.

Szkoła posiada również na wyposażeniu dwa samochody dziesięcioosobowy i osiemnastoosobowy, przystosowane do transportu osób niepełnosprawnych.

Ośrodek nasz dysponuje wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną w postaci:

 • nauczycieli ze specjalnością oligofrenopedagogiczną
 • psychologa szkolnego
 • pedagoga szkolnego
 • logopedów
 • rehabilitantów
 • nauczycieli gimnastyki korekcyjnej
 • wychowawców pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

W pracy z naszymi dziećmi wykorzystujemy metody:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • programy aktywności i komunikacji Knillów
 • stymulacja polisensoryczna
 • elementy Metody Dobrego Startu
 • elementy Pedagogiki Zabawy
 • elementy Metody Dennisona
 • Metoda Domana
 • terapia zabawą
 • metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • dogoterapia
 • EEG Biofeedback
 • Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna)

BAZA OŚRODKA

Poza świetnie wyposażonymi salami lekcyjnymi, szkoła oferuje następujące pracownie zajęć terapeutycznych:

 • Pracownia Metodą Marii Montesori
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Dogoterapia
 • EEG Biofeedback
 • Tomatis (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna)
 • AAC - Alternatywna i Wspomagająca Komunikacja
 • Pracownia Nauczania Indywidualnego
 • Terapia Poznawania Świata
 • Sala Rehabilitacyjna
 • Sala Usprawniania Sportowego i Fizycznego

INTERNAT

Przy szkole od lat funkcjonuje internat przeznaczony dla uczniów naszej szkoły. Oferuje on całodobowa opiekę nad uczniami, wyżywienie oraz szereg zajęć pozalekcyjnych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i spędzanie czasu wolnego. Są to min. zajęcia wokalno-muzyczne, sportowe, plastyczne, kulturalno- oświatowe i inne.

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Dzieci od 3 roku życia objęte są wczesnym wspomaganiem i przyjmowane na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną na podstawie zalecenia lekarza.

Zespół Wczesnego Wspomagania ma na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od czasu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Zespół Wczesnego Wspomagania prowadzić będzie opiekę nad dzieckiem w postaci:
 • ciągłej diagnozy rozwoju psychofizycznego
 • opracowania indywidualnego dla każdego dziecka programu edukacyjno - rewalidacyjnego na podstawie diagnozy rozwoju i analizy zaburzeń rozwojowych
 • prowadzenie systematycznych zajęć ogólnorozwojowych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć muzyczno - plastycznych (w grupie lub indywidualnych)
 • prowadzenia pracy z rodzicami w postaci instruktażu, informacji, spotkań psychoedukacyjnych

Praca z dzieckiem będzie przebiegać poprzez:

 • stymulację sensoryczną (treningi percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej, węchowej, smakowej)
 • integrację sensoryczno - ruchową (ćwiczenie naśladownictwa ruchów rąk i całego ciała)
 • poznanie własnego ciała
 • rozwój motoryki małej (usprawnianie motoryki i sprawności manualnej)
 • motoryka duża (usprawnianie poruszania się, pokonywania przeszkód terenowych, pląsy)
 • rozwój komunikowania się (porozumiewanie się pozawerbalne, rozumienie mowy, ćwiczenia artykulacyjne, rozwój słownika)
 • rozwój samoobsługi
 • rozwój socjalizacji
 • ćwiczenie funkcji poznawczych (przygotowania do nauki szkolnej)
Praca nad rozwojem opóźnionych lub zaburzonych funkcji przebiegać będzie równolegle z oddziaływaniami wychowawczymi. Dzieci i rodzice pozostawać będą w klimacie wsparcia emocjonalnego i poczucia wiary w sukces.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie