Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

ul. 25 - lecia PRL 4, 28-200 Staszów
tel./fax (15) 864-41-49
www:   http://www.gim2.cp.win.pl
http://www.paderewski.edukacja.strefa.pl
e-mail:   kontakt@gim2.cp.win.pl
sekretariat212@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3127 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM NR 2

- wysoka jakość nauczania
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
- sala gimnastyczna, sala do tenisa stołowego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

- dbałość o dobro ucznia
- atmosfera w szkole oparta na zasadach
wzajemnej współpracy

- aktywne metody pracy
- pomoc pedagoga

Naukę w tej szkole pobierało tysiące młodych ludzi. Wielkim osiągnięciem szkoły jest fakt, iż większość absolwentów dostaje się do wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych. W szkole utrzymuje się wysoki poziom nauczania, dzięki temu jest ona jedną z najlepszych szkół w naszym powiecie, czego dowodem jest co roku duża grupa laureatów konkursów przedmiotowych. Swój udział mają w tym również nauczyciele (wykwalifikowana kadra), którzy z poświęceniem i zaangażowaniem wykonują swój niełatwy zawód.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a szczególnie zapewnia uczniom:

 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, itp.)
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej

MOCNE STRONY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

 • nauczyciele znają Program Rozwoju Szkoły i Plan Mierzenia Jakości Pracy Szkoły i systematycznie realizują zadania w nich zawarte
 • uczniowie w dużej liczbie rozwijają swoje zainteresowania uczęszczając na zajęcia kół zainteresowań
 • do szkoły wpływa duża liczba podań, od rodziców dzieci spoza obwodu szkoły podstawowej i gimnazjum, o przyjęcie do klas pierwszych
 • w szkole funkcjonują regulaminy naboru uczniów do klas pierwszych, stwarzające równe szanse naboru dla dzieci dojeżdżających i miejscowych
 • egzaminy zewnętrzne przebiegają bez zakłóceń, są właściwie przygotowane
 • uczniowie osiągają wysokie wyniki ze sprawdzianu uczniów klas szóstych i egzaminu gimnazjalnego w porównaniu do innych szkół, wyższe niż średni wynik w gminie, powiecie, województwie i OKE Łódź
 • rokrocznie opracowywane są szczegółowe raporty ze sprawdzianu i egzaminu, z których wnioski stają się priorytetem do dalszej pracy
 • w szkole stosuje się wewnętrzne badanie osiągnięć uczniów, które jest wskaźnikiem do przygotowania uczniów do właściwego sprawdzianu lub egzaminu
 • wypracowane przez nauczycieli regulaminy WSO zostały w pełni zaakceptowane przez klientów szkoły
 • szkoła optymalnie wykorzystuje komputery w nowoczesnych pracowniach i nowe technologie, do wzrostu wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców. Powszechne są lekcje z jego wykorzystaniem oraz projektora multimedialnego
 • strony internetowe szkoły podstawowej i gimnazjum są źródłem informacji o szkole dla klientów szkoły
 • dyrekcja, nauczyciele, członkowie prezydium rady rodziców pozyskują sponsorów, dzięki którym zmienia się wygląd szkoły
 • w szkole funkcjonuje duża liczba, dobrze pracujących, zespołów przedmiotowych
 • istnieją dobre relacje między uczniem a nauczycielem
 • zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stale podnosi swoje kwalifikacje, zdobywając uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu
 • duża liczba nauczycieli stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, zmierza do osiągnięcia wyższego stopnia awansu zawodowego
 • dyrektor wspomaga finansowo nauczycieli podejmujących dokształcanie, dostosowuje ich plan lekcji do terminów zjazdów w uczelniach
 • dużo uczniów bierze udział i osiąga wysokie lokaty w konkursach i zawodach sportowych powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
 • absolwenci gimnazjum są przyjmowani do wybranych przez siebie szkół, często do renomowanych szkół poza miastem Staszów
 • organizujemy wiele uroczystości promujących szkołę w środowisku lokalnym
 • nauczyciele aktywnie współpracują z instytucjami działającymi na rzecz edukacji
 • uczniowie z rodzin patologicznych i ubogich korzystają z bezpłatnego dożywiania
 • w szkole działa świetlica socjoterapeutyczna
 • na terenie szkoły i poza nią organizuje się imprezy integracyjne z uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym, rewalidacją, z dziećmi z rodzin patologicznych i niepełnosprawnymi ruchowo

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie