Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

ul. Lipowa 28, 18-423 Przytuły
tel. (86) 217-70-29
www:   http://www.zswp28.yoyo.ple-mail:  

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2542 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- oddział przedszkolny
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- biblioteka multimedialna
- świetlica szkolna

GIMNAZJUM

- wysoki poziom kształcenia
- nowa sala gimnastyczna
- bogato wyposażona sala informatyczna

Nasza placówka

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie roku o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum
  • umożliwia absolwentom gimnazjum dokonywanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków zespołu i wieku uczniów
  • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości zespołu

Zespół dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Osoby opiekujące się uczniami w trakcie wycieczek szkolnych działają zgodnie z obowiązującym regulaminem wycieczek uchwalonym przez radę pedagogiczną.

Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu lub wzroku objęte są szczegółową opieką, np. w miarę możliwości zapewnia się im nauczanie indywidualne, udział w zajęciach wyrównawczych, możliwość dowożenia autobusem szkolnym, stosuje się do poleceń lekarza specjalisty i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Uczniowie mający trudne warunki rodzinne lub losowe mogą być zwalniani z opłat na ubezpieczenie lub dożywianie. W miarę możliwości Zespół organizuje pomoc materialną lub rzeczową.

Środki na pomoc materialną rzeczową pochodzą z funduszy Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, darowizn, Opieki Społecznej, dotacji celowych MEN oraz z innych źródeł.

Dyrektor zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca sprawuje opiekę nad klasą przez okres trwania całego etapu edukacyjnego.

Zaleca się, by zmiana następowała w szczególnych przypadkach takich jak:
  • ustanie stosunku pracy
  • długotrwała nieobecność nauczyciela
  • brak efektów wychowawczych, bądź na odpowiednio umotywowany wniosek rodziców, uczniów lub wychowawcy

Decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor. Umotywowany wniosek o zmianę wychowawcy może być złożony wyłącznie na piśmie z imiennymi podpisami, co najmniej 51% rodziców lub co najmniej 2/3 uczniów klasy, po upływie 3 miesięcy nauki.

Zapraszamy!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie