Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa w Nawiadach

Nawiady 31, 11-710 Piecki
tel. (89) 742-00-55
www:   http://spnawiady.szkolnastrona.pl
e-mail:   spnawiady@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3110 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- zajęcia wyrównawcze
- wysoki poziom kształcenia
- koła zainteresowań
- wszechstronny rozwój ucznia
- nauczanie jęsyków obcych
- zajęcia sportowe
- biblioteka szkolna
- hala sportowa
- chór szkolny "Wiolinki"

Motto:
  "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."
Jan Paweł II


Szkoła Podstawowa w Nawiadach została pobudowana w roku 1913 za pieniądze państwowe. W roku 2013 szkoła obchodzi jubileusz 100-lecia istnienia placówki. W szkole znajduje się szkolna biblioteka. Z jej księgozbioru mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz społeczność lokalna.

Szkoła posiada nowoczesną halę sportową: sala gimnastyczna, sala do zapasów, siłownia, sala fitness.

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą w oparciu o nowoczesne programy kształcenia ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia. Szkoła opiera swoje działania na takich wartościach jak: miłość, mądrość, wolność i tolerancja. Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los.

Szkoła Podstawowa w Nawiadach to szkoła wychowująca, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Jesteśmy szkołą, w której kształtujemy młodego człowieka:
 • któremu nie jest obojętne to, co dzieje się wokół niego
 • który jest przywiązany do najlepszych tradycji naszego narodu
 • który chce uczestniczyć w podejmowaniu trudnych zadań przebudowania swojej miejscowości, swojego regionu i kraju

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego dalszego kierunku kształcenia poprzez realizowanie Programu Wychowawczego szkoły
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości estetycznej, językowej i religijnej
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez opiekę pedagogów szkolnych i Poradnię Psychologiczno — Pedagogiczną
 • organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły poprzez zorganizowanie zespołów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku oraz poprzez zorganizowanie nauczania indywidualnego
 • organizuje opiekę nad uczniami mającymi trudności dydaktyczne poprzez zorganizowanie zajęć zespołów korekcyjno — kompensacyjnych i zespołów wyrównawczych w kl. IV-VI
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz kończenia szkoły w skróconym czasie, uczestnictwo uczniów w zajęciach kół przedmiotowych oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych (SKS)

Szkoła wykonuje następujące zadania opiekuńcze:
  
 • sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych
 • sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie imprez kulturalnych, turystyczno - rekreacyjnych oraz sportowych
 • zapewnia uczniom opiekę podczas przerw w formie nauczycielskich dyżurów międzylekcyjnych

ZAPRASZAMY!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie