Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Szkoła Podstawowa Nr 1

im. Mikołaja Kopernika

ul. Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel./fax (25) 758-21-22
www:   http://www.sp1kopernik.ple-mail:   sp1minskmaz@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4029 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w Zespole Szkół Miejskich nr 1

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- bezpieczeństwo uczniów
- przyjazna atmosfera
- liczne koła zainteresowań
- biblioteka szkolna
- wszechstronny rozwój ucznia
- pedagog, psycholog, logopeda
- zajęcia na basenie
- nauczanie języka angielskiego
- nauczanie języka rosyjskiego

Nasza szkoła umożliwia:
 • realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu form zajęć pozalekcyjnych oraz realizowanie indywidualnych programów nauczania (na podstawie obowiązujących przepisów)
 • uczniom mającym trudności udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu wyrównania braków edukacyjnych
 • uczniom z grup dyspanseryjnych w zajęciach gimnastyki korekcyjnej
 • poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury
 • uczestniczenie w szkole w nauce religii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
 • zasięgnięcie porady psychologicznej poprzez kierowanie na badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • pomoc pedagogiczną i logopedyczną
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły
 • kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów

Obowiązkiem nauczyciela jest:
 • rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
 • realizacja programów nauczania, wychowania i opieki według jego najlepszej wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły
 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych
 • wpisywanie każdej jednostki lekcyjnej organizowanej poza terenem szkoły do „Rejestru wycieczek”
 • dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego, doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez m.in. podejmowanie doskonalenia zawodowego
 • udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb
 • obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów
 • wspieranie każdego ucznia w rozwoju psychofizycznym, jego zdolności oraz zainteresowań szczególnie poprzez zróżnicowanie prac i wielopoziomowość
 • rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
 • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów
 • efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych
 • dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne
 • prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczych lub wychowawczo – opiekuńczych
 • uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie