Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8

ul. Górników Staszicowskich 22 A, 25-804 Kielce
tel. (41) 345-47-19
www:   http://www.zso8kielce.ple-mail:   zso8_kielce@o2.pl
sekretariat@zso8kielce.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4132 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

GIMNAZJUM

- nauka jednozmianowa
- niezbyt liczne klasy
- koła zainteresowań w zależności od potrzeb i uzdolnień uczniów
- przyjazne i bezpieczne środowisko uczniowskie (monitoring zewnętrzny i wewnętrzny)
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- nowoczesne wyposażenie pracowni szkolnych
- nauka pływania w klasie III szkoły podstawowej
- zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne w zależności od potrzeb uczniów
- opieka świetlicowa dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej
- możliwość korzystania z posiłków w świetlicy szkolnej

Nasza szkoła realizuje następujące cele i zadania:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych i prowadzonych zajęć pozalekcyjnych
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • stwarza absolwentom możliwość dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • spełnia funkcję edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą, kompensacyjną, kulturotwórczą i rekreacyjną
 • tworzy warunki do wielostronnego, tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno-społecznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów
 • dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia w oparciu o opinie poradni psychologiczno – pedagogicznych
 • prowadzi edukację prozdrowotną, promuje zdrowie psychiczne i zdrowy styl życia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zapobiegania uzależnieniom
 • kształtuje umiejętność świadomego wykorzystania uzyskanej wiedzy i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień
 • uczy wykorzystania wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, to znaczy jako pomoc w rozumieniu świata, ludzi i siebie
 • wyposaża uczniów w wiedzę o człowieku, społeczeństwie, kulturze i technice, środowisku przyrodniczym i potrzebie jego ochrony
 • umożliwia stopniowe wprowadzenie w dziedzictwo kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej oraz w zasady życia społecznego
 • rozwija umiejętność skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę opinii innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym
 • uczy efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm
 • kształtuje umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za swoją naukę i pracę
 • uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez współpracę z wychowawcą klasowym i pedagogiem szkolnym
 • współdziała z organizacjami i stowarzyszeniami, których celem jest wzbogacenie form działalności dydaktycznej i opiekuńczej
 • kształtuje postawy i charakter ucznia
 • wpaja zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią
 • rozwija poczucie przynależności do społeczności lokalnej, narodu, państwa
 • pomaga w rozumieniu i akceptowaniu procesów integracyjnych zachodzących w Europie
 • wspiera rodziców (prawnych opiekunów) w procesie wychowania

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie