Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

Kaletnik 46, 16-411 Szypliszki
tel. (87) 564-70-41
www:   http://www.zs-kaletnik.c0.ple-mail:   zs.kaletnik@interia.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6750 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- bezpieczeństwo uczniów
- nauczanie języka angielskiego
- koła zainteresowań

GIMNAZJUM

- wysoki poziom kształcenia
- przyjazna atmosfera
- języki obce: angielski, niemiecki
- dobrze dobrana kadra pedagogiczna

"Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć."

Janusz Korczak


Wizja szkoły:
 • stwarzamy uczniom optymalne warunki do harmonijnego rozwoju, do zdobywania wiedzy i umiejętności
 • mamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która ciągle doskonali się i dokształca
 • stwarzamy bezpieczne warunki pobytu w szkole
 • kultywujemy polską tradycję
 • organizujemy pomoc uczniom potrzebującym, obejmujemy działaniami profilaktycznymi wszystkich uczniów
 • promujemy działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym
 • unowocześniamy i uzupełniamy bazę i wyposażenie szkoły

Cele wychowawcze

Zespół realizuje cele wychowawcze wyszczególnione w programie wychowawczym i programie profilaktyki poprzez:
 • organizowanie i zapewnianie każdemu oddziałowi szkolnemu specjalnej opieki wychowawczej ze strony wychowawcy klasy, którym jest ustalony przez Dyrektora nauczyciel tego oddziału
 • koordynowanie w tym zakresie działalności innych uczących w nim nauczycieli
 • uwzględnianie przez nauczycieli celów wychowawczych w toku realizacji zajęć programowych z uczniami
 • wykorzystywanie do realizacji celów wychowawczych imprez i uroczystości szkolnych, szczególnie w zakresie wychowania patriotycznego i regionalnego
 • opieka wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków
 • ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej
 • przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia
 • skoordynowanie działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby w szczególności:
 • zapewnić wszystkim uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia i życia we współczesnym świecie
 • zapewnić zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie z pożytkiem dla siebie, rodziny, narodu i państwa
 • stymulować rozwój ucznia, uczyć operowania zdobytą wiedzą
 • zapewnić opiekę i tworzyć życzliwy klimat do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów,
 • umożliwić rozwój zainteresowań i uzdolnień
 • umożliwić rozwój emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne, samowychowanie i kierowanie własnym rozwojem
 • umacniać poczucie podmiotowości i wiary we własne siły
 • przygotowywać do podejmowania świadomych i systematycznych wysiłków w kierunku założonych celów, w oparciu o rzetelną pracę
 • wychowywać ku wyższym wartościom takim jak: prawda, dobro, sprawiedliwość, piękno, wolność, miłość
 • przygotowywać do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości
 • przygotowywać do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających zachowaniu zdrowia w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym
 • kształcić i rozwijać postawy patriotyczne, poczucie przynależności do społeczności lokalnej i narodowej
 • rozwijać umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieć działać na rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów
 • uczyć szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywać do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształcenia postaw patriotycznych
 • kreować sytuacje, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
 • kształtować umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej poprzez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu
 • budować obraz własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę
 • zaszczepić postawę pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów różnych zachowań swoich i innych osób

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie