Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Marii Konopnickiej

Żarnowiec 137, 38-460 Jedlicze
tel. (13) 435-20-43
www:   http://www.spzarnowiec.cba.ple-mail:   sp.zarnowiec@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2800 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

PRZEDSZKOLE

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- bezpieczeństwo dzieci
- przyjazna atmosfera
- zajęcia stymulacyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA

- wykwalifikowana kadra nauczycielska
- wszechstronny rozwój uczniów
- koła zainteresowań
- zajęcia wyrównawcze
- zajęcia rekreacyjno-sportowe
- języki obce: angielski, niemiecki

Cele i zadania przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a w szczególności:
 • wspomaga indywidualny rozwój dziecka
 • umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi
 • współdziała z rodziną pomagając jej w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do szkoły

Celem wychowania przedszkolnego jest:
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

Cele i zadania szkoły podstawowej

Nasza szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kontynuowania nauki na następnym etapie kształcenia; kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów szkoły, sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Sposób realizacji zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:
 • podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej w oparciu o plany pracy dydaktyczno–wychowawczej i opiekuńczej szkoły, funkcjonowanie organizacji młodzieżowych
 • umożliwienie uczniom swobodnego wybory katechezy lub etyki, zgodnie ze swoimi przekonaniami.
 • umożliwienie uczniom kontaktu z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Krośnie, pedagogizacja rodziców
 • otoczenie opieką uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły i ułatwienie im integracji z zespołem klasowym
 • rozwijanie zainteresowań uczniów przez:
  - realizację programu nauczania
  - działalność w organizacjach i kołach zainteresowań ­
  - organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych i turystycznych ­
  - uczestnictwo w różnego typu konkursach

Serdecznie zapraszamy !!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie