Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zarządzanie produkcją

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA im. ks. Józefa Tischnera - Studia Podyplomowe

ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków
tel.: 012 683 24 00; fax: 012 683 24 14
www:   http://www.wse.krakow.pl
e-mail:   wse@wse.krakow.pl
podyplomowe@wse.krakow.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3077 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

Studia organizowane we współpracy z:

  • Polskim Centrum Produktywności,
  • R?nna Academy (Szwecja) - w skład wchodzą: MVV International AB, Wyższa Szkoła Techniczna ze Skovde, Uniwersytet z Goeteborga,
  • TUV Nord.

Cel studiów:

W trakcie studiów słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Program studiów koncentruje się na zagadnieniach praktycznych oraz powiązaniach produkcji z jakością, logistyką, prawem oraz softwarem.

Co nas wyróżnia?

  • zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich oraz praktyków, w tym przez doświadczonych szefów produkcji polskich filii międzynarodowych koncernów - konsultantów Polskiego Centrum Produktywności, polskich i szwedzkich specjalistów z MVV AB z praktyką we wdrożeniach systemów usprawniających produkcję w m.in. w takich firmach jak Volvo AB, Elektrolux AB, Husqvarna, specjalistów z R?nna Academy oraz konsultantów z ComArch i TŰV Nord,
  • absolwenci studiów otrzymają: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
    certyfikat potwierdzający praktyczną umiejętność wykorzystywania metody SAM, Certyfikat Lean Manufactoring Basic wystawiony przez Polskie Centrum Produktywności, Certyfikat odbycia szkolenia z zakresu przeprowadzania badań migawkowych w ramach projektu PILOT STUDY wystawiany przez MVV International AB ze Szwecji,
  • za dodatkową opłatą i po zdaniu egzaminów będzie można uzyskać certyfikaty Audytor wewnętrzny jakości, Audytor wewnętrzny środowiskowy oraz Audytor wewnętrzny systemów BHP wystawione przez TŰV Nord.
  • Absolwenci kierunku automatycznie stają się członkami ekskluzywnego Klubu Absolwenta organizującego cykliczne spotkania i wymianę doświadczeń.

Profil słuchacza:

Studia kierowane są do osób zarządzających firmami, pracowników organizujących produkcję oraz zatrudnionych w działach jakości, planowania, rozwoju, continous improvement i developement, controlling, w służbach utrzymania ruchu itp., bez względu na rodzaj ukończonych studiów, a także osób przygotowujących się do pracy w firmach produkcyjnych.

Program studiów

I. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania produkcją

Podstawy praktyki produkcyjnej
? Produkcja i jej rodzaje
? Proces produkcji i jego struktura
? Cykl produkcyjny i jego obliczanie
? Typy produkcji
? Normowanie czynników produkcji
? Przygotowanie produkcji
? Doskonalenie procesu produkcji

Gra symulacyjna Lean Play?
? Lean Play to gra udziałem z ok. 10 osób, które wcielają się w rolę organizatorów i uczestników procesu produkcyjnego. W zbudowanej z klocków lego fabryce samodzielnie wdrażają i stosują metody optymalizacji i organizacji procesu na ?żywym organiźmie? obserwując jaki to przynosi skutki w rzeczywistości. Gra pozwala uczyć się poprzez podejmowanie samodzielnych decyzji wynikających z gry w produkcję. Idea Lean Play powstała w 1983 roku w Instytucie Hewlett-Packard a następnie została rozwinięta przez Johna Biheno wraz ze studentami Wydziału Inżynierii Przemysłowej na Uniwersytecie Wit Waters Rand. Grę rozszerzyli i dokończyli naukowcy z Uniwersytetu Bakingham. Obecna dostępna na rynku wersja została dopracowana przez firmę Revere AB ze Szwecji i jest dostępna na prawach licencyjnych na rynku edukacyjnym. Polskie Centrum Produktywności Sp. z o.o. jako jedyne w Polsce jest oficjalnie uprawnione do wykorzystywania Lean Play w czasie zajęć.

II. Analiza systemu produkcyjnego


Diagnoza sytemu produkcyjnego
? Etapy wdrażania Lean, PDCA, C.I., TOC
? Narzędzia diagnostyczne, przekrój
? PPI (Production Productivity Index)
? R.P.A. Rapid Plant Assassement
? Metody pomiaru produktywności (wskaźnikowe, porównawcze eksperckie)
? Założenia TOC

Analiza i mierzenie czasu pracy, dostępności maszyn, przepływu materiałów
? Analiza Migawkowa
? OEE
? VSM


III. Praktyka produkcji


Planowanie i przygotowanie produkcji
? Planowanie struktury firmy produkcyjnej:
? Planowanie procesu, zasobów ludzkich, nowych technologii, zdolności wytwórczych, gospodarki

remontowej, wyposażenia, elastyczności produkcji.
? Planowanie rozmieszczenie wyposażenia, dostawców, plan produkcji i zatrudnienia, zapasów

materiałowych
? Harmonogramowanie produkcji
? Planowanie jakości, produktu ? cykl życia produktu.
? Pojecie i cel technicznego przygotowania produkcji
? Konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji.

Utrzymanie ruchu
? Cele Utrzymania Ruchu
? Podstawy Analizy Danych
? Cele Wdrożenia
? Algorytmy Procesów UR
? Ocena Rozbieżności
? Efekty Wdrożenia
? Techniki Wspomagające
? Praktyczne zastosowanie systemu CMMS na przykładzie programu wspomagającego utrzymanie ruchu

Zintegrowane systemy zarządzania - moduły zarządzania produkcją
? Zintegrowane systemy zarządzania- schemat,
? Specyfika modułu zarządzania produkcją,
? Rola konsultantów,
? Podstawowe przyczyny nieudanych wdrożeń,
? RP-MRP a zarządzanie produkcją,
? Prezentacja możliwości (przykładowa prezentacja systemu zintegrowanego m.in. modelu modułu zarządzania produkcją)
? Analiza przykładowego programu wspomagającego harmonogramowanie produkcji (Preactor)

Zarządzanie personelem i miękkie zarządzanie w firmie produkcyjnej
? Rekrutacja pracowników
? Systemy ocen (Balanced Score Card) I ocena bez celów indywidualnych
? Planowanie rozwoju pracowników
? System szkoleń
? Systemy wynagradzania
? Outplacement
? Przywództwo okresie zmian
? MBTI
? Miękkie aspekty Lean Manufacturing (kreatywność, praca w grupie, komunikacja)

Zarządzanie projektami
? Projekt i zarządzanie projektami w środowisku produkcyjnym
? Geneza PM. Międzynarodowe organizacje PM. Systemy certyfikacji IPMA, PMI. PM w organizacji.
? Przygotowanie projektu: Środowisko projektu. Cele projektu. Etapy cyklu życia projektu.

Struktura projektu. Planowanie projektu. Marketing w projektach. Zarządzanie ryzykiem w projektach.
? Realizacja projektu. Organizacja projektu. Monitorowanie przebiegu realizacji projektów. Kierowanie projektem
? Ćwiczenia zarządzania projektem

Logistyka produkcji
? Logistyka w kreowaniu wartości dla klienta.
? Logistyka jako narzędzie walki konkurencyjnej, system logistyczny w przedsiębiorstwie przemysłowym.
? Koszty łączne w koncepcji logistycznej.
? Uwarunkowania logistyczne przedsiębiorstwa.
? Zarządzanie logistyczne przepływami fizycznymi: organizacja systemu zamówień - podstawowe decyzje strategiczne i operacyjne, poziom obsługi klienta w kształtowaniu przepływów fizycznych; systemysterowanie zapasami; logistyka zaopatrzenia - wybór strategii zakupu, systemy sterowania gospodarką zaopatrzeniową, zarządzanie logistyczne w transporcie.
? Zintegrowane systemy zarządzania przepływami fizycznymi w przedsiębiorstwie ? pojecie i perspektywy zarządzania łańcuchami dostaw (SCM), logistyczny system informacji, charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie przepływami fizycznymi.

Zarządzanie jakością
? Co to jest jakość
? Normy systemów zarządzania jakością
? Dokumentacja jakości
? SPC
? FMEA
? Procesy w zarządzaniu jakością
? Audyt jakości

IV. Improvement i implementacja


Lean Manufacturing
? Organizacja Lean Manufacturing
? Podstawy i filozofia LM
? Klasyfikacja i definiowanie strat
? Filozofia, techniki i narzędzia JIT
? Korzyści z wdrożenia Lean Manufacturing
? Analiza przepływu (VSM)
? Mapa stanu obecnego (MSO)
? Narzędzia usprawnień procesu
? 5S
? Kaizen
? SMED
? Kanban
? TPM
? Zarządzanie wzrokowe
? Poka Yoke

Dokumentacja pracy czasu i ergonomia (MTM ? SAM)
? Wprowadzenie do problematyki pomiaru i badania pracy
? Rodzina metod MTM - od chronometrażu do SAM
? Praktyczne podstawy Sequential Activity- and Method analysis
SAM.
? Podstawowe, uzupełniajace i powtarzajace się rodzaje aktywności.
? Jednostki czasu SAM
? Kody i arkusze SAM
? Ćwiczenia praktyczne
? Programy komputerowe wspomagające dokumentację czasu
? Ergonomia (rodzaje ergonomii)
? Przykłady kart oceny ergonomicznej stanowiska (operacja, cykl pracy, biomechanika)
? Softwarowe moduły wspomagające określanie ergonomicznego poziomu stanowiska pracy

Theory of Constrains (TOC)
? Co to jest Zarządzanie Ograniczeniami?
? Trzy podstawowe założenia leżące u podstaw Teorii Ograniczeń.
? Jakie rodzaje ograniczeń występują w przedsiębiorstwie komercyjnym?
? Co to jest proces ciągłego rozwoju?
? Przykład analizy problemu podstawowego.
? Symulacja

Six-Sigma
? Six Sigma jako Filozofia Zarzadzania
? Miara Jakości Procesu
? Proces Ciągłego Usprawniania
? Katalizator Zmian w Kulturze Pracy
? Metodologia DMAIC
? Metodologia DFSS
? Metodologia BPMS

Warsztaty w zakładach produkcyjnych
Kilka zagadnień o charakterze praktycznym (Analiza Migawkowa, RPA, SAM, mierzenie przepływu materiałów i dostępności maszyn) zostanie pogłębionych na specjalnych warsztatach, które odbędą się w ?żywych? zakładach produkcyjnych.
Warsztaty pozwolą studentom na przekształcenie wiedzy teoretycznej w praktyczne umiejętności.
Z drugiej strony tego typu praktyki pomagają firmom rozwiązać konkretne problemy produkcyjne. Możliwe jest (po uprzednim zaplanowaniu i uzgodnieniu) przeprowadzenie warsztatów w macierzystej firmie studenta lub przeprowadzenie ich przez kolejny rocznik w zakładzie absolwenta kierunku Zarządzenie Produkcją WSE.

Program fakultatywnych (4 dniowych) zajęć prowadzonych przez Auditora Wiodącego TÜV NORD, pozwalających zdobyć certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO (Jakość, BHP, Środowisko). Koszt kursu i egzaminu to 500 zł (opłata nie jest wliczona w czesne).
? Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2000 z punktu widzenia auditora.
? Interpretacja wymagań normy ISO 14001:2004 i PN-N-18001 z punktu widzenia auditora.
? Niezgodności. Odniesienie. Klasyfikacja.
? Ćwiczenia a: ?Odniesienie i klasyfikacja niezgodności.
? Formułowanie niezgodności. Przykład
? Audit jakości wg ISO 19011. Typowe działania auditowe.
? Proces auditu systemu jakości
? Kompetencje i cechy osobowe auditorów.
? Planowanie i prowadzenie auditów ? program auditów i plan auditu.
? Lista pytań auditowych..
? Ćwiczenie ?Opracowanie planu auditu i listy pytań auditowych?
? Działania auditowe na miejscu. ?Przygotowanie i przeprowadzenie auditu ? symulacja wywiadu auditowego?
? Opracowanie ustaleń z auditu. Przygotowanie wniosków z auditu.
? Dokumentowanie i przedstawienie ustaleń i wniosków z auditu oraz przeprowadzenie spotkania zamykającego
? Raport z auditu
? Zakończenie auditu. Przeprowadzenie działań poauditowych

Wykładowcy

Grażyna Potwora - opiekun merytoryczny - Psycholog, politolog. Wykształcenie: 1982 - 1989 Uniwersytet Śląski; wydziały: Pedagogiki i Psychologii, Nauk Społecznych, Katowice, 1996 - 1997 Akademia Ekonomiczna Kolegium Zarządzania, Katowice Phare - Struder Training Scheme for SME Managers & Staff; Obecna praca: od 1998 Polskie Centrum Produktywności Sp. z o.o. Katowice, prezes zarządu. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie podnoszenia wydajności pracy (5s, KAIZEN, Poroblem Solving ) oraz szkoleniami miękkimi. Zajmuje się zarządzaniem, kieruje pozyskiwaniem klientów. Szkoli w zakresie technik sprzedaży, telemarketingu, komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, negocjacji, wystąpień publicznych, twórczego rozwiązywania problemów. Wśród przeszkolonych firm znajdują się m.in.: Hochland Sp z o.o., Rafineria Trzebinia S.A., PZU Życie S.A., T.U. Gerling S.A., Commercial Union S.A., Konzeption II Sp. z o.o., nkt cables s.a., Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, Fuchs Oil Corporation Sp. z o.o., Kupiec Polski, Hutchinson Sp. z o.o.; Deco Glass Sp. z o.o. Polska Izba Turystyczna, Alstom Konstal S.A., Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., Avon Operations Sp. z o.o.; Holding Doradca i inne

Soren Gustafsson - Inżynier, Prezes Zarządu i współwłaściciel MVV AB (Skovde) jednej z najlepszych firm konsultingowych z zakresu zarządzania i zarządzania produkcją w Europie. Specjalista z zakresu szkolenia dla najwyższych szczebli managementu firm produkcyjnych. Odpowiedzialny za tworzenie strategii rozwoju dla firm takich VOLVO, HUSQVARNA, THULE, ELECTROLUX. Specjalista od analiz procesów. Doradca konsultant w projektach restrukturyzacyjnych. Były współwłaściciel a następnie odpowiedzialny z ramienia KUREN AB za wprowadzenie na rynek akcji TRANS LINK Holding. Jako jedyny z międzynarodowego grona konsultantów wybrany do prowadzenia projektu w RPA polegającym na podniesieniu poziomu managemnetu w przemyśle meblarskim i drzewnym do najwyższych standardów światowych. Twórca konceptu PMD (Production Menagemnt Development) stosowanego w korporacjach produkcyjnych miedzy innymi Steinhoff Mobler. Założyciel i członek Ranna Academy zrzeszającej Uniwersytet w Goeteborgu Royal University ze Sztokholmu Wyższą Szkołę Techniczna ze Skovde i firmy konsultingowe skupione w R?nna G?rd. Twórca unikatowego rozwiązania softwarowego do optymalizacji produkcji CASAT. Współtwórca (na zlecenie rządu Szwecji) wskaźnika PPA (Productivity Potential Assesment) służącego do szybkiej oceny poziomu i potencjału Produktywności w firmach produkcyjnych. Konsultant i lider projektów optymalizacyjnych w Szwecji Niemczech, Polsce, RPA. Realizator kilku projektów rozwojowych miedzy innymi NKT Cables, House of Prince w Polsce z których oszczędności dla firm przekroczyły milion złotych. Trener i szkoleniowiec w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem w obszarach produkcyjnych

dr hab. Władysław Szczepankiewicz - Starszy asystent w Instytucie Ekonomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publikacje za lata 2002 ? 2005 Szczepankiewicz W.,: Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, praca zbiorowa pod redakcją Jana Szumilaka (współautor) Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004; Szczepankiewicz W.,: Logistyczna obsługa sektora handlu. Uwarunkowania i kierunki zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie w ramach serii "Monografie", nr 151, Kraków 2002.
Artykuły naukowe: Szczepankiewicz W.,: Obsługa klienta w organizacjach sieciowych, ?Marketing i Rynek?, nr 12/2002, s. 21-24; Szczepankiewicz W.,: Dystrybucja jako sieć zależności między produkcją i handlem, ?Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie?, 2002; Szczepankiewicz W.,: Modele współpracy w kanałach dystrybucji, ?Materiały konferencyjne, ?Dystrybucja w strategiach marketingowych firm?, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003 (współautor); Szczepankiewicz W.,: Funkcjonowanie łańcuchów dostaw w organizacji sieciowej (Network Economy), ?Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie?, 2004; Szczepankiewicz W.,: Rola handlu w kształtowaniu łańcucha dostaw (referat), Konferencja Naukowa, Zjazd Logistyków, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Ustronie, wrzesień 2004

Andrzej Drzymalski - Specjalsta w przygotowywaniu i przeprowadzaniu analiz randomizacyjnych procesów metodą badań migawkowych Prawnik. Ukończony Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale Prawo i Administracja. Od 1994 r. zatrudniony kontraktowo w firmie Huseby G?rd w Norwegii na stanowisku Production Supervisor. Od roku 2001 współpraca z firmą MVV ze Szwecji i Polcasat z Polski przy wspólnym prowadzeniu projektów optymalizacyjnych w polskich firmach produkcyjnych. Lider projektu szkoleniowo-optymalizacyjnego w firmie House of Prince (obecnie Scandinavian Tobacco). Lider projektu w firmach MASPEX w Wadowicach, Zakładach Mięsnych Duda w Sosnowcu i NKT Cables w Czechowicach Dziedzicach. Projekty zakładały szkolenie, a następnie wdrożenie właściwej metody w poddanych konsultacji obszarach przy udziale przeszkolonych pracowników. Specjalizacja w przygotowywaniu i przeprowadzaniu analiz randomizacyjnych procesów metodą badań migawkowych i opracowywaniu projektów optymalizacyjnych w oparciu o uzyskane z analizy wyniki. W dorobku projekty optymalizacyjne i treningi dla: ICN Polfa Rzeszów, House of Prince (Scandinavian Tobacco); Maspex Wadowice; NKT Cables Czechowice Dziedzice; Faurecia Wałbrzych; Zakłady Mięsne DUDA Sosnowiec; Ovita Nutricia, Opole; Delecta, Włocławek; King Oscar, Gniewino; Finnveden Bulten Polska, Bielsko Biała; Teich Poland, Kleszczów; Alstom Power, Elbląg; Zakłady Turek Grupa Bongrain; Zakłady Pasłęk Grupa Bongrain. Wykładowca na Wyższej Szkole Zarządzania i Bańkowości w Krakowie a następnie na WSE im. Ks. Tischnera w Krakowie na studiach podyplomowych ?Zarządzanie i organizacja produkcji?. Wykładane przedmioty Narzędzia optymalizacji produkcji, Metody analizy procesów, współczesne narzędzia softwarowe wspomagające produkcje, Metody dokumentacji czasu pracy ludzi i maszynukcje, Metody dokumentacji czasu pracy ludzi i maszyn

inż. Stefan Falgren - Specjalista i kosultant w zakresie metod pomiaru pracy i ergonomii z rodziny MTM (SAM) Konsultant MVV AB (Skovde) jednej z najlepszych firm konsultingowych z zakresu zarządzania i zarządzania produkcją w Europie.) Prowadzi wieloletnie projekty w tym zakresie m. in. dla fabryk koncernu Volvo w Szwecji.

Urszula Przylepa - Psycholog, licencjonowany trener PCP. Wykształcenie: ur. 1978 ? 1992 Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii w Katowicach. Koordynator licznych projektów szkoleniowych w zakresie wdrożeń metodologii produktywności . Kilkaset prowadzonych szkoleń z zakresu tzw. miękkiego zarządzania. Podczas warsztatów prowadzonych w roku 2004 pod skrzydłami PCP uzyskała średnią ocenę od uczestników 9,7 w skali od 1 do 10. 10-letnie doświadczenie trenerskie głównie w zakresie: komunikacja interpersonalna, w tym zarządzanie procesem komunikacji wielopoziomowej w firmie; kreowanie własnego wizerunku oraz wizerunku firmy; asertywność; leadership; praca zespołowa; umiejętności kierownicze na średnim szczeblu zarządzania; Problem Solving; kreatywność; zarządzanie czasem; wdrożenia systemów organizacji samouczącej się; zarządzanie projektem.
W dorobku trenerskim projekty szkoleniowe i treningi m.in. dla: Michelin Polska S.A., ICN Polfa Rzeszów S.A.; Cablelettra S.A.., Hager Polo Polska Sp. z o.o., Mieszko S.A., Hochland Sp z o.o.; Toska S.A., KLER S.A., Wiromet S.A., Saint Gobain Okfens Sp. z o.o. , Ispol Sp. zo.o., Saint-Gobain S.A., Śląska Fabryka Kabli S.A., Teich Poland Sp z o.o , Top-Farms Polska Sp. z o.o.; Alstom Power Elbląg; Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., Commercial Union Ubezpieczenia na Życie; PZU Życie S.A.; NaftoWax Sp. z o.o. w Trzebinii; Netia S.A.; Śląska S.H. w Czechowicach-Dziedzicach;; Energomedia Sp.z o.o; Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu w Katowicach; Wyzsza Szkoła Europejska w Krakowie, Studium Technik Umysłowych ; Centrum Inicjatyw Oświatowych Warszawie; Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach; Fabryka i Palenisk Mechanicznych S.A.; Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Knurowie S.A.; POLI-CHEM Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu; Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. ; Nadwiślańska Agencja Turystyczna Spółka z o.o.; Bank Ślaski S. A.

Michał Materny - Specjalista ds. Oprogramowania. Ukończył uniwersytet warszawski wydział Biologii i wydział Matematyki 1982 ? 1988. Znajomość systemów wspomagających zarządzanie w produkcji (MFG Pro, Axapta, Prodstar, JD Edwards, Macola, SAP, PROMIS), oraz harmonogramowanie i planowanie produkcji (PREACTOR FCS I APS) ? wdrożenia, szkolenia i konsultacje. Umiejętności: programowanie: Programowanie: C++, Visual Basic, Java, Lua, Pearl, Scheme, Lisp, Prolog, certyfikat PREACTOR INTERNATIONAL, certyfikat MACOLA INCORPORATED, Master CNE (Certified Novell Engineer), Master CNA (Certified Novell Administrator). Oświadczenia zawodowe: asystent Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski; Właściciel LeMat s.c. ? wdrążającej oprogramowanie wspomagające zarządzanie; specjalista ds. oprogramowania w Macola Polska Sp. z o.o. a następnie w Prętczyński? Sp. z o.o. wdrażającej system harmonogramowania i planowania produkcji PREACTOR FCS. Od 2001 r. - Współpraca naukowo ? badawcza w grupie: ?Pretczynski - Labs of Fundamental Computer Research?. Autor publikacji specjalistycznych: M. Jakubiec, M. Materny, Z. Kotulski, On a Data Model for Dynamic Hierarchical Scheduling Problems, in: Advanced Computer Systems, Proceedings of the 10th International Conference, ACS'2003; Międzyzdroje, October 22th-24th 2003 (w języku angielskim); Z. Prętczyński, M. Materny, Z. Kotulski, HCI w systemach wspomagających zarządznie przedsiębiorstwem Proceedings of the conference "Informatics as a tool for management in 21st Century" organized by Polish-Japanese Institute of Computer Technology and Warsaw UniversityWarsaw, May 31st 2003 (w języku polskim); Z. Prętczyński, M. Materny, Z. Kotulski, Dlaczego open source? Rozwiązanie Compiere dla systemów klasy ERP+CRM in: E.Skrzypek, [ed.], FUTURE 2002, UMCS, Lublin 2002. vol. 2, pp.475-490. ISBN 83-227-2014-9. (w języku polskim).

Joanna Osoba-Botwina - Dyrektor Personalny w Pliva Kraków S.A. (producent farmaceutyków) dawniej w Hager Polo sp. z o.o./ Hager Polo Produkcja sp. z o.o. , Tychy (Producent i dystrybutor osprzętu elektroinstalacyjnego, część niemieckiego koncernu Hager). Wcześniej Dyrektor Personalny w firmie Sieciowe Systemy Informatyczne S.A. (2Si S.A.) Katowice. Pełny zakres spraw personalnych ?rekrutacja, system rozmów rozwojowych, planowanie szkoleń, opracowywanie polityki personalnej, systemów wynagrodzeń dla poszczególnych grup pracowników, nadzór nad płacami, plany zatrudnienia, budżet wynagrodzeń; obecnie 350 pracowników, gdy rozpoczynałam pracę 190 pracowników. Członek ? założyciel katowickiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
Autorka cyklu artykułów w Polish Business News na temat HR-u w Polsce.

Grzegorz Szczerba - Specjalista d/s planowania produkcji, jakości oraz Lean Manufacturing. Socjolog (Uniwersytet Śląski). Studia podyplomowe Zarządzania Jakością w Przedsiębiorstwie Politechnika Śląską. Ukończona Szkoła Trenerów. Doświadczenia zawodowe: pracownik produkcyjny a następnie Team Leader, Quality Production Leader i Lider Grupy w Opel Polska Sp. z o.o. Gliwice; (gruntowna wiedza z zakresu GM GMS, 5 S, PDCA, JIT, pracy standaryzowanej, zarządzania czasem i BHP; Certyfikatu Pełnomocnika Jakości i Quality Managera ISO 9001:2000 wydanego przez T?V Rheinland, Certyfikat Auditora Wiodącego ISO 9001:2000. Współtworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 9001 i 14001). Kierownik Strefy Produkcyjnej w Valeo Autosystemy Sp. z o.o., Skawinie (wprowadzenie na wydziale systemu Andon; organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu Ergonomii na terenie zakładu; modyfikacja istniejącego systemu BHP na terenie VWS; zdobycie certyfikatu Auditora OHSAS 18000)

Władysław Popławski - Swą zawodową przygodę z Six Sigma Philosophy rozpoczął w 1992 roku w ABB gdzie po ?terminowaniu? w Academy Six Sigma Mikela Harrego był Koordynatorem wdrażania Six Sigma Initiative w Segmencie Dystrybucji i Przesyłu Energii Koncernu ABB, następnie w General Electric Corporation jako Quality Manager w sektorze finansowym GE Capital , gdzie uzyskał Certyfikację Master Black Belta oraz certyfikacje trenerskie jako trener Center of Learning and Organisational Excellence w Stamford w DMAIC; DFSS; CAP & Facilitation Skills; ESfMP; Work-Outa i kilku innych specjalnościach Przez półtora roku był Dyrektorem Raiffeisen Banku Polska, Dyrektorem Productivity Management Department odpowiedzialnym za budowę infrastruktury i standardy działania Six Sigma zaś obecnie nadal zajmuje się upowszechnianiem i implementacją Filozofii Zarządzania Six Sigma tym razem jako właściciel, trener i coach Polish Six Sigma Academy.

mgr inż. Krzysztof Witkowski - Zarządzanie projektem. Ukończył Kijowski Instytut Inżynierów Lotnictwa Cywilnego; Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie; Posiada certyfikat SPMP/IPMA lev. D w zakresie zarządzania projektami. Kurs asesorów PM dla potrzeb PM Award ? 2005 (Warszawa), 2006 (New Delhi). Członek Stowarzyszenia Project Management Polska; Przewodniczący Podkarpackiej Grupy Regionalnej. Asesor w światowym konkursie PM Award 2005. Autor programu i realizator studiów podyplomowych ? Zarządzanie Projektami? prowadzonych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie -2005.

Pozostałe informacje

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry i obejmują 232 godziny zajęć.
Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Dla odbycia warsztatów w firmach produkcyjnych, być może konieczne będzie zarezerwowanie sobie także 2 dni podczas tygodnia roboczego.


Czesne: 4500 zł (dwa semestry)
Opłata rekrutacyjna: 300 zł

Warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (na druku MENiS) jest udział w zajęciach, zaliczenie testów semestralnych, przygotowanie oraz obrona pracy dyplomowej.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie