Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

ul. Wielicka 42/104, 30-552 Kraków
tel. (12) 412-06-68, tel. kom. 695-928-305, 605-061-844
www:   http://kire.pl
KIRE na Facebooku
e-mail:   kursy@kire.pl
szkolenia@kire.pl
studia@kire.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 22092 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


KURSY KWALIFIKACYJNE

- metodyka nauczania j. angielskiego
  w okresie wczesnoszkolnym

- pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli
  języka angielskiego

- pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli
  języka francuskiego

- pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli
  języka hiszpańskiego

- pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli
  języka niemieckiego

- pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli
  języka włoskiego

- pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej
  nauki zawodu

- zarządzanie oświatą

KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

- kierownik wypoczynku
- kierownik wycieczek i imprez szkolnych
- opiekun dzienny
- opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
- pedagogiczny dla instruktorów
  praktycznej nauki zawodu

- przygotowujący nauczycieli do
  prowadzenia zajęć edukacyjnych
  w zakresie udzielania pierwszej
  pomocy


KURSY DOSKONALĄCE

- alternatywne formy terapii zajęciowej
- diagnoza i terapia ręki u dzieci
- dyrektor na starcie
- język migowy
- nauka programowania przez zabawę
  w środowisku Scratch

- robotyka w szkole
- rytmika
- szachy w edukacji wczesnoszkolnej
  i przedszkolnej

- techniki Braille`a
- seminarium wspierające dyrektorów szkół
  i placówek oświatowych


KURSY ECDL

- e-Citizen
- ECDL Base
- ECDL Profile
- ECDL Standard
 

STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE

- Budownictwo dla nauczycieli
- Bibliotekoznawstwo

- Biologia
- Chemia

- Doradztwo zawodowe
  i przedsiębiorczość

- Dydaktyka języka polskiego jako
  obcego

- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Edukacja i wspomaganie osób
  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  (ASD)

- Edukacja muzyczna i plastyczna
- Edukacja wczesnoszkolna
  i przedszkolna

- Etyka i filozofia w szkole
- Fizyka dla nauczycieli

- Geografia i ochrona środowiska
- Gimnastyka korekcyjno-
  kompensacyjna, rytmika i taniec
  w wychowaniu muzyczno-
  ruchowym dzieci w wieku
  przedszkolnym i wczesnoszkolnym

- Historia
- Informatyka

- Integracja sensoryczna
- Język angielski w edukacji
  przedszkolnej i wczesnoszkolnej

- Język polski
- Logopedia

- Matematyka dla nauczycieli
- Oligofrenopedagogika - edukacja
  i rewalidacja
  z niepełnosprawnością intelektualną

- Pedagogika specjalna - edukacja
  i wspomaganie osób z autyzmem,
  zespołem Aspergera (ASD) -
  Bielsko-Biała

- Pedagogika lecznicza

- Pedagogika szkolna
- Przygotowanie pedagogiczne do pracy
  nauczycielskiej

- Resocjalizacja i socjoterapia
- Surdopedagogika
- Technika i plastyka

- Terapia pedagogiczna z elementami
  arteterapii

- Tyflopedagogika
- Wczesne wspomaganie rozwoju
  dziecka

- Wiedza o społeczeństwie z integracją
  europejską

- Wychowanie do życia w rodzinie
  i edukacja seksualna

- Wychowanie fizyczne i gimnastyka
  korekcyjna

- Zarządzanie oświatą - manager i lider
  oświaty

- Mechatronika dla nauczycieli


DODATKOWE USŁUGI

- konsultacje
- coaching

Szkolenia dla nauczycieli

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna:
 • Bajkoterapia
 • Choreoterapia i muzykoterapia w codziennej pracy nauczyciela w edukacji przedszkolnej I wczesnoszkolnej
 • Elementy gimnastyki artystycznej w zabawach i zajęciach w edukacji wczesnoszkolnej
 • Interaktywne gry i ćwiczenia on-line w edukacji wczesnoszkolnej
 • Kamishibai - papierowy teatr. czytam, piszę, ilustruję, przedstawiam
 • Kodowanie i programowanie dla najmłodszych
 • Metoda Carla Orffa - słowo, muzyka, ruch
 • Metoda ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne
 • Metody i formy pracy z dzieckiem młodszym z wykorzystaniem chusty klanzy
 • Storytelling w edukacji
 • Tworzenie quizów i gier dydaktycznych
 • Zastosowanie metody gimnastyki ekspresyjnej R. Labana
 • Pompony jako środek dydaktyczny w rozwoju muzyczno-ruchowym dziecka
 • Zastosowanie Metody Aktywnego Słuchania Batti Strauss

Podnoszenie jakości i efektów kształcenia
 • Edukacja filmowa - praktyczne wykorzystanie filmów w pracy wychowawczej I dydaktycznej
 • Coaching w pracy nauczyciela
 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego - porady eksperta
 • Elementy terapii śmiechem - budowanie relacji z dzieckiem
 • Innowacje w szkole - sposób na kreatywne zajęcia
 • Jak się uczy mózg, czyli podstawy neurologii uczenia się i neurodydaktyki
 • Jak wykorzystać kody QR w szkole
 • Jedną noga poza schemat - trening twórczego myślenia i kreatywności
 • Kompetencje cyfrowe nauczyciela - wykorzystanie zasobów internetowych i narzędzi tik do pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Mnemotechniki - jak je wykorzystać w procesie dydaktycznym
 • Moja klasa 2.0 - propozycje wykorzystania tabletów i smartfonów w zajęciach edukacyjnych
 • Myślografia praktycznie
 • Nowoczesne gry planszowe w edukacji
 • Odwróć lekcję
 • Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej. komunikacja-kierowanie-motywacja
 • Szybciej czytasz - więcej wiesz. warsztaty szybkiego czytania
 • Wielorakie inteligencje według Howarda Gardnera w praktyce przedszkolnej i szkolnej
 • Wykorzystywanie gier planszowych w procesie wspierania rozwoju poznawczego i społecznego dziecka

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym I znacznym
 • Praca z dzieckiem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w przedszkolu
 • Praca z uczniem z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD) w szkole
 • Praca z dziećmi z ADHD w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej
 • Praca z dziećmi z ADHD w szkole podstawowej
 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w mojej szkole
 • Sala doświadczania świata - Terapia Snoezelen
 • Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela

Rozwijanie kompetencji wychowawczych
oraz profilaktyka i bezpieczeństwo w szkole
 • Budowanie, rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży
 • Rozwijanie kompetencji wychowawczych oraz profilaktyka i bezpieczeństwo w szkole
 • Aktywny wypoczynek w trakcie wakacji czyli jak wypoczywać i nie zwariować
 • Cyberbullying - agresja elektroniczna
 • Depresja dzieci i młodzieży - problem rodziny i szkoły
 • Hate Speech wśród uczniów - praktyczne wskazówki do pracy wychowawczej
 • Jak radzić sobie z niską frekwencją uczniów w klasie, szkole
 • Jak twórczo i skutecznie rozwiązywać konflikty w klasie lub grupie
 • Lekcja wychowawcza nie musi być nudna - inspiracje na lekcję wychowawczą
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji i konfliktów w szkole lub grupie
 • Współczesne metody wychowania patriotycznego

Rozwój osobisty nauczyciela
 • Metoda mindfulness - zredukuj swój stres
 • Nauczyciel w xxi wieku, czyli klasowy manager
 • Wystąpienia publiczne i emisja głosu w pracy nauczyciela
 • Zawód nauczyciela - sielanka czy szkolny survival

Szkolenia dla kadry kierowniczej
 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego - porady eksperta
 • Dokumentowanie pracy szkoły
 • Kontrola zarządcza w placówce oświatowej
 • Skuteczna motywacja, czyli jak pozytywnie wpłynąć na pracowników placówek oświatowych

Szkolenia przedmiotowe

Szkolenia Rad pedagogicznych

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Innowacje w szkole
 • Jak praktycznie realizować podstawę programową w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda Opowieści Ruchowej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne
 • Metody i formy pracy z dzieckiem młodszym z wykorzystaniem chusty Klanzy
 • Neurodydaktyka w przedszkolu i szkole
 • Praca z dziećmi z ADHD

Podnoszenie jakości i efektów kształcenia
 • Atrakcyjne zajęcia świetlicowe
 • Diagnoza i wsparcie ucznia zdolnego
 • Dobry zespół to podstawa - współpraca w zespole zadaniowym, także on-line
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
 • Egzamin ósmoklasisty
 • Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w świetle nowych wymagań
 • Grywalizacja w edukacji
 • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w pracy z grupą a praca indywidualna z uczniem
 • Jak wykorzystać portale społecznościowe w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
 • Konstruowanie planów i programów kształcenia w zawodach
 • Metoda aktywnego słuchania według T. Gordona
 • Metoda odwróconej lekcji (flipped classroom)
 • Mnemotechniki - sposoby szybkiego i skutecznego zapamiętywania
 • Motywacyjny charakter oceniania szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem oceniania kształtującego
 • Nauczanie oparte o rozwiązywanie problemów - PBL (problem-based learning)
 • Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w placówce
 • Organizacja przestrzeni lekcyjnej, nowoczesne metody aktywizujące
 • Podstawa programowa w szkole - nowe wyzwania
 • Projektowanie arkusza organizacyjnego dla szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego
 • Savoir vivre w pracy nauczyciela
 • Skuteczne techniki motywowania i aktywizowania uczniów do nauki
 • Stymulowanie inteligencji emocjonalnej uczniów
 • Tablety, smartfony w szkole - mobilna edukacja
 • Wolontariat - rola i misja. Sposoby działania w ramach wolontariatu

Uczniowie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Agresja i autoagresja dzieci niepełnosprawnych - praktyka i terapia
 • Diagnoza pedagogiczna a formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością
 • Organizacja i dokumentowanie pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Praca z uczniem z Całościowym Zaburzeniem Rozwoju (CZR) - autyzm, zespół Aspergera
 • Uczeń z ADHD w klasie
 • Współpraca z rodzicami - rodzice partnerami przedszkola
 • Wymagania edukacyjne a dysfunkcje rozwojowe ucznia

Rozwijanie kompetencji wychowawczych
 • Budowanie, rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży
 • Jak radzić sobie z absencją uczniów
 • Komunikacja interpersonalna w codziennej przy nauczyciela
 • Pozytywna dyscyplina w klasie
 • Skuteczne integrowanie zespołów klasowych
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych
 • Teoria inteligencji wielorakich wg H. Gardnera
 • Trudne sytuacje wychowawcze - jak prowadzić rozmowy z rodzicami
 • Uczeń lękowy i depresyjny w szkole
 • Zarządzanie konfliktem - mediacje, negocjacje

Profilaktyka i bezpieczeństwo ucznia w szkole
 • Cyberprzemoc w społeczności szkolnej
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole lub placówce oświatowej
 • Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla nauczycieli, pracowników administracyjno-biurowych
 • Zapobieganie uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym wśród uczniów

Szkolenia dla kadry kierowniczej
 • Awans zawodowy nauczyciela w świetle nowych przepisów
 • Nowe zasady oceniania pracy nauczyciela
 • Ochrona danych osobowych - RODO w placówce oświatowej
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących przepisów prawa
 • Zadania, obowiązki, odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna nauczycieli

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji rozpoczął działalność w październiku 2008r. Uczestnikami kursów i szkoleń KIRE są nauczyciele z całej Polski, a nawet z zagranicy. Bardzo wielu naszych absolwentów to dziś dyrektorzy szkół/placówek na terenie Małopolski oraz innych województw. Programy szkoleń, warsztatów oraz kursów kwalifikacyjnych nasi eksperci starają się realizować w oparciu o indywidualne potrzeby oraz zgłaszane trudności, z jakimi borykają się nauczyciele.

Nasze Atuty:
 • renoma KIRE w środowisku nauczycielskim
 • wysokie wyniki ewaluacji
 • najatrakcyjniejsza oferta edukacyjna
 • możliwość konsultacji indywidualnych z prowadzącym
 • pozytywne opinie absolwentów
 • dogodne terminy realizacji zajęć
 • dobra lokalizacja zajęć
 • życzliwość i szacunek dla każdego słuchacza

Dbając o najwyższy poziom wszystkich form doskonalenia wprowadzamy i promujemy metody e-learningu i blended learningu, wykorzystujemy elementy coachingu, mentoringu i superwizji, zarówno w procesie doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych, jak i w czasie pracy z uczestnikami wszystkich form doskonalenia. Opracowujemy i publikujemy na naszej stronie internetowej bank „dobrych praktyk”, organizujemy zajęcia terenowe (np. w Puszczy Niepołomickiej, Dolinie Mnikowskiej, Ogrodzie Ingardena, Ogrodzie Botanicznym, organizujemy wycieczki fakultatywne np. do Wiednia, plenery malarskie, udział w filharmonicznych koncertach z cyklu "Ars Amanda", zwiedzanie Miasteczka Galicyjskiego, praca z symulatorami widzenia).

Wybrane metody stosowane na zajęciach:
 • grywalizacja
 • videotrening
 • superwizja
 • flipped Classroom
 • brain-storming
 • problem-based learning (PBL)
 • activity-based learning (ABL)
 • benchmarking
 • metaplan
Metody w oparciu O nowoczesne technologie (TIK)
 • e-Iearning
 • blended learning
 • gry edukacyjne
 • Khan Academy
 • BYOD
Pracujemy w oparciu o platformę Moodle - najpopularniejszy system do e-learningu wykorzystywany w polskich szkołach, uzupełniający proces dydaktyczny.

Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji stale rozbudowuje swoje zaplecze dydaktyczne, aby szkolić na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu. Rozbudzamy zainteresowania i podpowiadamy, jak wykorzystywać nowe technologie w szkolnictwie. Nasi uczestnicy mają do dyspozycji:
 • 3 Mobilne Pracownie Komputerowe (łącznie 30 stanowisk z systemem Windows 10), z czego 10 stanowisk certyfikowanych do przeprowadzania zajęć i egzaminów ECDL
 • Mobilną Pracownię Tabletową (łącznie 10 stanowisk z systemem Android 8.1)


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie