Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Zawodowych

im. majora Henryka Sucharskiego

ul. Wojska Polskiego 50, 59-500 Złotoryja
tel. (76) 878-36-47
www:   http://www.zsz.ehost.ple-mail:   zszzlotoryja@op.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 40246 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

TECHNIKUM (4 lata)


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- z rozszerzonym językiem angielskim
- z programem własnym nauczania przysposobienia obronnego

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
(3 lata)

MISJA SZKOŁY:

Zaspokajanie naturalnej u młodzieży potrzeby wiedzy i doskonalenia poprzez zorganizowane przekazywanie wartościowych informacji, wzorców i procedur w celu należytego przygotowania do:
 • egzaminów zewnętrznych (maturalnego)
 • kontynuowania nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracy zawodowej
 • aktywnego uczestnictwa w rozwoju demokratycznego państwa
 • życia we wspólnej Europie zachowując własną tożsamość narodową i regionalną


Wspieramy rodziców w wychowaniu młodego człowieka tak, by w przyszłości stał się jednostką wartościową, otwartą na świat i innych ludzi, realizując swoje aspiracje.

WIZJA SZKOŁY:
 • nasza szkoła jest miejscem, w którym uczeń jest doceniony i otoczony wszechstronną opieką
 • nasi wychowankowie, na miarę swoich możliwości, odnoszą sukcesy w nauce,
  a w życiu dorosłym pełnią ważne i odpowiedzialne role społeczne
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna poszukuje nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych zmierzających do ukształtowania ucznia wrażliwego i odpowiedzialnego za siebie i innych


Główne cele naszego działania to:
 • podniesienie jakości kształcenia
 • tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi uczniów, klimatu przyjaznej i bezpiecznej szkoły
 • sprawne i efektywne kierowanie szkołą
 • współpraca ze środowiskiem i podmiotami wspierającymi szkołę

NACZELNY CEL WYCHOWAWCZY

Takie ukształtowanie osobowości młodego człowieka, aby poprzez jedność swych słów i czynów świadomie manifestował szlachetne wartości polskiej tradycji narodowej

Priorytety szkolne:
 • opracowanie strategii na rzecz poprawy jakości kształcenia
 • przygotowanie szkoły do zmian podstawy programowej
 • rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów
 • poprawa frekwencji i zachowania
 • pomoc młodzieży niedostosowanej społecznie
 • kształtowanie postawy dialogu, ofiarności, bezinteresowności, honoru i godności
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyborów, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • przestrzeganie praw człowieka

NASZ ZESPÓŁ REALIZUJE CELE I ZADANIA OKREŚLONE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, W SZCZEGÓLNOŚCI:
 • przygotowuje uczniów i słuchaczy do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły i uzyskania świadectwa dojrzałości
 • przygotowuje do życia zawodowego i społecznego, umożliwiając zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykorzystania wybranego zawodu
 • umożliwia uczniom i słuchaczom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej
 • umożliwia uczniom i słuchaczom rozwijanie zainteresowań poprzez korzystanie z pracowni z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki oraz zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
 • sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
 • w zakresie zadań opiekuńczych zapewnia opiekę pedagogiczną podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych w szkole oraz podczas zajęć poza terenem szkoły
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
 • udziela, w miarę posiadanych środków, pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie