Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów"

ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa
tel. (022) 812-10-18
www:   http://www.helenow.pl
e-mail:   sekretariat@helenow.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10807 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie TPD

- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i terapia pedagogiczna
- pedegogika terapeutyczna i wychowanie przedszkolne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjny TPD
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjny TPD "Helenów" specjalizuje się od wielu lat w rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego

Zespół Szkół nr 95 w Warszawie

- Szkoła Podstawowa nr 244
- Gimnazjum nr 111

Liceum Ogólnokształcące

Wszystkie placówki wchodzące w skład Centrum współpracują ze sobą w zakresie:

 • kształcenia specjalistów do pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego (Mózgowym Porażeniem Dziecięcym)
 • edukacji dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnym
 • diagnozy i terapii dzieci (z różnymi zaburzeniami) z Warszawy i całej Polski przyjmowanych w Pracowni Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju
 • kształcenia specjalistycznego terapeutów w ramach wielu kursów doskonalących i certyfikacyjnych

Absolwent Kolegium uzyskuje wykształcenie wyższe - zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie danej specjalności i otrzymuje dyplom licencjacki wydany przez państwową Uczelnię

Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

uznawany w krajach Unii Europejskiej.

Wykładowcami Kolegium są nauczyciele akademiccy z bogatym dorobkiem naukowym, doświadczeniem zawodowym oraz profesjonalnym przygotowaniem praktycznym z: Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Akademii Wychowania Fizycznego, licencjonowani trenerzy i psychoterapeuci Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wybitni specjaliści z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz karnego, nauczyciele szkół specjalnych i integracyjnych, wychowawcy placówek resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Do tej pory studia w Kolegium ukończyło już ponad 3000 absolwentów !!!
 • Proponujemy interesującą ofertę programową: wiedzę i umiejętności pracy z człowiekiem zagrożonym demoralizacją, uzależnionym, niedostosowanym społecznie (nieletnim i dorosłym), pozostającym w trudnych sytuacjach życiowych, niepełnosprawnym. Przygotowujemy także do zawodów, które w efekcie procesów demograficznych i cywilizacyjnych (starzenie się społeczeństwa, wzrost liczby niepełnosprawnych i chorych, nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością) będą coraz bardziej atrakcyjne na rynku pracy.

 • Jeżeli posiadasz już dyplom terapeuty zajęciowego lub pracownika socjalnego proponujemy Ci skrócony, dwuletni cykl kształcenia. Umożliwimy Ci podjęcie nauki od drugiego roku z różnicami programowymi roku pierwszego.

 • W czasie licznych praktyk będziesz mógł zdobywać umiejętności zawodowe, związać się z placówkami jako wolontariusz. W przyszłości ułatwi Ci to podjęcie stałego zatrudnienia.

 • Szkoła dysponuje własną, specjalistyczną biblioteką i pracownią komputerową.

 • Będziesz mógł uczyć się w bezpośredniej bliskości placówek ćwiczeniowych - Kolegium jest częścią Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego TPD w Helenowie.

 • Kolegium dysponuje miejscami noclegowymi w Domu Studenckim na czas trwania zajęć.

 • Podczas pobytu w akademiku studenci będą mieli możliwość korzystania (odpłatnie) z posiłków w stołówce. Warunki zakwaterowania oraz wyżywienia są bardzo atrakcyjne i konkurencyjne.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjny TPD

W skład Ośrodka wchodzi:

 • Dział Rehabilitacji prowadzący rehabilitacje wieloprofilową (fizjoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni terapeuci).
 • Dział Opieki Medycznej, który zapewnia pełną opiekę dla wszystkich dzieci przyjętych do Ośrodka (lekarz rehabilitacji, lekarz pediatra, lekarz neurolog, pielegniarki)
 • Dział Hipoterapii, który łączy hipoterapię z rehabilitacją (hipoterapeuci, fizjoterapeuci, asystenci)
 • Internat i świetlice zapewniają opiekę całodzienną nad dziećmi dojeżdżającymi codziennie i dziećmi przebywającymi przez cały tydzień w Ośrodku (wychowawcy, asystenci, wolontariusze)

Przyjmowane dzieci są objęte pełnymi badaniami medycznymi, psychologicznymi, logopedycznymi i pedagogicznymi na podstawie których stawiana jest interdyscyplinarna diagnoza. Po postawieniu diagnozy zespół specjalistów planuje indywidualny program terapii dla każdego dziecka. Dzieci chodząc do szkół znajdujących się na terenie Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki w czasie poza lekcyjnym uczestniczą w wieloprofilowej rehabilitacji. Rehabilitacja wieloprofilowa prowadzona jest przez współpracujący ze sobą zespół specjalistów lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów i logopedów. Raz w tygodniu zespoły terapeutów omawiają postępy i trudności w rehabilitacji. Dzieci uczęszczają na indywidualne i/lub na grupowe zajęcia takie jak np. artterapia, muzykoterapię, zajęcia teatralne i inne. Dzieci w wolnym czasie poza zajęciami w szkole i rehabilitacją przebywają w świetlicach - internacie pod opieką wychowawców i asystentów. W internacie organizowane są zajęcia będące przedłużeniem procesu rehabilitacji i edukacji, a jednocześnie zapewniona jest pełna opieka związana z samoobsługą (jedzenie, potrzeby fizjologiczne, przemieszczanie się itp.).

Specjaliści zatrudnieni w ośrodku stale podnoszą swoje kwalifikacje, dzięki czemu terapia i opieka nad dziećmi prowadzona jest na najwyższym poziomie. Wszyscy pracownicy merytoryczni (psycholodzy, fizjoterapeuci, wychowawcy itp.) mają ukończone wyższe studia magisterskie, znaczna część ma studia podyplomowe, wielu ma stopień nauczyciela mianowanego, 10 jest nauczycielami dyplomowanymi, 5 jest fizjoterapeutami NDT, 28 terapeutami integracji sensorycznej (w tym dwóch którzy jako pierwsi w Polsce w 1997 uzyskali stopień nauczyciela terapii integracji sensorycznej), 1 jest terapeutą metody Tomatisa, 1 terapeutą Biofeedback, 5 jest hipoterapeutami itd. Ośrodek wymienia swoje doświadczenia z innymi placówkami naukowymi i rehabilitacyjnymi w Polsce oraz w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Ośrodek współpracuje z Niepublicznym Kolegium Nauczycielskim TPD i z innymi uczelniami wyższymi.

Oferujemy dzieciom różne metody terapeutyczne między innymi:

Zespół Szkół nr 95 w Warszawie

Zespół Szkół nr 95 w Warszawie działa na terenie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów". W skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa nr 244 i Gimnazjum nr 111. Całość położona jest w Międzylesiu na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Placówka nasza przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Każdy uczeń naszej szkoły ma inne potrzeby edukacyjne. Uwzględniamy zróżnicowane możliwości i potrzeby intelektualne, percepcyjne i ruchowe naszych uczniów poprzez:

 • indywidualizację procesu nauczania
 • pracę w małych zespołach klasowych
 • obecność asystenta nauczyciela w każdej klasie
 • możliwość dwuletniego toku nauczania w klasie 1 szkoły podstawowej i klasy 2 gimnazjum
 • podporządkowanie działań edukacyjnych działaniom terapeutycznym
 • stosowanie metod i pomocy dydaktycznych mających na celu uprzystępnienie treści programowych
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wspomagających alternatywne metody komunikacji
 • prowadzenie indywidualnego nauczania w szkole i w domu dla wybranych uczniów
 • stałą opiekę pedagoga i psychologa szkolnego

Kadra
Wszyscy nauczyciele w naszym zespole szkół posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Mają ukończone studia lub kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej. Wielu z nich jest przygotowanych do uczenia kilku przedmiotów. Kadra pedagogiczna stale podnosi swe umiejętności uczestnicząc w kursach, warsztatach oraz studiach podyplomowych.

Asystenci to najmłodsi pracownicy naszej placówki, choć niejednokrotnie są to również osoby z kilkuletnim doświadczeniem w pracy. Dobrze znają swoich podopiecznych i współpracują z nimi w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Liceum Ogólnokształcące

Od września 2003 roku na terenie Ośrodka Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" funkcjonuje Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Uczniami liceum jest młodzież z niepełnosprawnością ruchową i innymi rodzajami niepełnosprawności, posiadająca orzeczenie do kształcenia specjalnego w liceum ogólnokształcącym.

Budynek liceum całkowicie przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Licealiści mają zapewnioną:

 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i specjalistyczną pomoc
 • indywidualne podejście do ucznia
 • dostosowanie wymagań programowych do możliwości ucznia
 • przyjazną, bezstresową atmosferę w małych klasach (do 10 osób)
Uczniowie mogą korzystać z internatu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie