Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

ul. Szarych Szeregów 8 , 05-555 Tarczyn
tel. (022) 727-94-34
www:   http://zstarczyn.w.interia.ple-mail:   zstarczyn@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 10134 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

GIMNAZJUM

- siłownia szkolna
- nauka języka angielskiego
- pełnowymiarowa, profesjonalna hala sportowa
- atrakcyjny i skuteczny proces nauczania
- klimat życzliwości i akceptacji

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- wysoki poziom nauczania
- wykwalifikowana kadra pedagogiczana
- nauka dwóch języków obcych (angielski,
niemiecki)

- dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki
- gwarantuje rzetelną wiedzę i umiejętności
praktyczne

Cele i zadania szkoły

W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad, określonych w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
 • kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym,
 • umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej,
 • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
 • budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska,
 • wdraża do dyscypliny i punktualności.

Zasady rekrutacji

 1. Oprzyjęciu kandydata do Liceum Ogólnokształcącego w Tarczynie decydują następujące kryteria:
  • Liczba punktów uzyskana z egzaminu gimnazjalnego (max 100pkt .)
  • Suma punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz innych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 100pkt.).

  Zajęcia edukacyjne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy (ten z którego kandydat uzyskał wyższą ocenę)
  • historia
 2. Kandydaci zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
  • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego w Tarczynie w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:
  • Sieroty, osoby przebywajace w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.
  • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki.
  • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu za stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publiczne poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Inne ustalenia.
  • O przydziale do poszczególnych klas decyduje:
   • deklaracja nauki w danej klasie;
   • deklarowane języki obce;
   • suma uzyskanych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  • W przypadku nie zakwalifikowania się ucznia do danej klasy decyduje o jego przydzieleniu do innej klasy w której są wolne miejsca, podejmuje dyrektor szkoły na wniosek szkolnej komisji rekrutacyjnej.
  • W przypadku zbyt małej ilości chętnych kandydatów do danej klasy, komisja zastrzega sobie prawo zmiany języków obcych i rozszerzonych przedmiotów.
  • Ilość klas pierwszych w danym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
  • Do Liceum Ogólnokształcącego w Tarczynie zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskali w czasie postępowania kwalifikacyjnego najwyższą liczbę punktów oraz potwierdzili wolę nauki w Liceum.
  • Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie do organu prowadzącego i nadzorującego szkołę.
Podanie o przyjęcie do szkoły (format .doc)
Pobierz (format .zip)

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie