Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Rolniczych

ul. Polna 1, 16-100 Sokółka
tel. (85) 711-20-44
www:   http://www.zsrsokolka.pl
e-mail:   zsrsok@zsrsokolka.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6263 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

TECHNIKUM (4 lata)


LICEUM PROFILOWANE (3 lata)

- kształtowanie środowiska

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (2 lata)

- ogrodnik
- rolnik

TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH (4 lata)
(zaoczne)


SZKOŁA POLICEALNA
DLA DOROSŁYCH (2 lata)
(zaoczna)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
Do podstawowych celów i zadań szkoły, wynikających z przepisów prawa oraz uwzględniających szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz do potrzeb danego środowiska należą:
 • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania
 • prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 • zatrudnianie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje
 • realizacja programów nauczania zawierających podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz podstawy programowe kształcenia w danym zawodzie lub profilu
 • realizacja ustalonych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
 • umożliwienie uzyskania świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu
 • kształtowanie środowiska wychowawczego uczniów stosownie do warunków szkoły i wieku uczyć
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkół
 • rozwijanie osobowości uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, moralnym, duchowym, estetycznym, zdrowotnym i społecznym
 • podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • wdrażanie poszanowania symboli narodowych: godła, flagi, hymnu
 • przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie zgodnie z zasadami tolerancji dla przekonań innych ludzi oraz z zasadami współdziałania i współtworzenia
 • krzewienie idei wspólnoty europejskiej wolnej od uprzedzeń, otwartej na nowe prądy w gospodarce, kulturze i nauce
 • rozwijanie zainteresowań zawodowych, zachęcanie do dalszego kształcenia i doskonalenia się
 • zapewnienie opieki i pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom
 • realizowanie indywidualnych programów nauczania
 • umożliwienie, w wyjątkowych wypadkach ukończenia szkoły w skróconym czasie

Szkoła w ramach kształcenia ustawicznego może prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodów, w których kształci.

Szkoła może prowadzić w ramach kształcenia ustawicznego inne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów rynku pracy zgodnie z odrębnymi przepisami określonymi w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw pracy.

Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie stacjonarnej lub zaocznej, a także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe i inne kursy, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych szkoła prowadzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. (Dz.U.2012.186).

Więcej informacji na naszej stronie internetowej

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie