Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Muzycznych Nr 1

im. K. Szymanowskiego

ul. Chopina 32, 35-055 Rzeszów
tel. (17) 748-22-00, fax (17) 748-22-07
www:   http://szkolamuzyczna.rzeszow.pl
ZSM nr 1 na Facebooku
e-mail:   sekretariat@zsm1.resman.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 21675 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieSZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
im. K. Szymanowskiego

- wydział instrumentalny (cykl 6-letni)
  nauka gry na instrumentach: fortepian,
  organy, skrzypce, altówka, wiolonczela,
  kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet,
  saksofon, fagot, trąbka, waltornia, tuba,
  akordeon, perkusja

- wydział rytmiki (cykl 6-letni)
- wydział wokalny (cykl 4-letni)
- Szkoła realizuje przedmioty wyłącznie
  zawodowe i daje wykształcenie
  muzyczne. Zajęcia odbywają się głównie
  w godzinach popołudniowych.
  Zdobywane umiejętności prezentowane
  są przez uczniów w różnego rodzaju
  przeglądach, konkursach i koncertach
  w zakresie gry solowej i zespołowej

- o przyjęcie do klasy pierwszej mogą
  ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli
  10 r.ż., a nie przekroczyli 23 r.ż.,
  w przypadku kandydatów na wydział
  wokalny wymagane jest ukończenie 15 lat 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
8-letnia

- o przyjęcie mogą ubiegać się dzieci
  zgodnie z obowiązującą ustawą
  o systemie oświaty. Uczniowie mają
  możliwość nauki gry na instrumentach:
  fortepian, skrzypce, wiolonczela,
  kontrabas, gitara, flet, saksofon, klarnet,
  trąbka, akordeon, perkusja

- Szkoła łączy przedmioty muzyczne
  i ogólnokształcące z zakresu
  szkoły podstawowej


OGÓLNOKSZTAŁCĄCA
SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
6-letnia

- instrumentalistyka: fortepian, organy,
  skrzypce, altówka, wiolonczela,
  kontrabas, gitara, flet, obój,
  klarnet, saksofon, fagot, trąbka,
  waltornia, puzon, tuba, akordeon,
  perkusja

- instrumentalistyka jazzowa:
  trąbka, saksofon, puzon, fortepian,
  kontrabas, perkusja

- rytmika
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II
  stopnia łączy przedmioty
  ogólnokształcące z zawodowymi.
  Szkoła daje wykształcenie
  muzyczne oraz ogólne. Zajęcia
  ogólnokształcące i ogólnomuzyczne
  odbywają się w godzinach od 8:00 do
  15:00, natomiast zajęcia indywidualne
  na ogół w godzinach popołudniowych

... "celem naszym jest (...) twórczość,
a nie zasklepianie się w uzyskanych już zdobyczach".

Karol Szymanowski

O nas

Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie jest szkołą przyjazną, autonomiczną, wyposażoną w wysoko wykwalifikowaną kadrę i sprzęt, otwartą na rozwój uczniów i nauczycieli, prężnie działającą w środowisku.

Młodzież odnosi sukcesy na konkursach i festiwalach krajowych i międzynarodowych. Szkoła współpracuje z fundacjami, stowarzyszeniami, radiem i telewizją. Uczniowie biorą udział w koncertach, obchodach świąt państwowych i kościelnych. Poszczególne sekcje organizują warsztaty szkoleniowe prowadzone przez wybitnych muzyków krajowych i zagranicznych oraz sesje naukowe poświęcone życiu i działalności muzyków i kompozytorów.

W szkole działają różnorodne instrumentalne zespoły kameralne, zespół wokalny oraz zespoły rozrywkowe. Najbardziej licznymi i reprezentacyjnymi zespołami szkolnymi są orkiestra symfoniczna oraz chór Cantores Resovienses.

   Tradycją Szkoły stały się imprezy typu:
  • "Młodzież Naszemu Miastu"
  • "Poranki Muzyczne"
  • "Konkursy Młodych Talentów"
  • "Audycje umuzykalniające" dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych miasta i regionu

oraz koncerty pod patronatem Fundacji Szkolnictwa Muzycznego:
  • Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych
  • Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. B. Kostrzewskiej
  • warsztaty muzyki jazzowej

Szkoła utrzymuje regularne kontakty z zaprzyjaźnionymi miastami w Niemczech i na Węgrzech oraz Litwie co stwarza możliwość koncertowania młodzieży za granicą. Artystyczne dokonania młodzieży prezentowane są na antenie Radia i Telewizji Rzeszów.

Baza dydaktyczna

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę lokalową. Nauka odbywa się w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach. W wyniku rozbudowy, która miała miejsce w latach 1999-2001 szkoła powiększyła się o 530 m2 nowej powierzchni, zmodernizowano 1000 m2 powierzchni istniejącej. Szkoła posiada sale do zajęć indywidualnych, sale do ćwiczeń, sale do lekcji zbiorowych, aulę mieszczącą 200 osób, salę kameralną, bibliotekę, stołówkę i świetlicę. Obiekt imponuje nowoczesnym wyglądem, spełniając oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli.

Rekrutacja

O przyjęciu decydują wyniki egzaminów wstępnych obowiązujących wszystkich kandydatów. Egzaminy mają charakter konkursowy i obejmują sprawdzenie ocenę umiejętności gry na instrumencie lub predyspozycji w tym kierunku, warunków głosowych, słuchu muzycznego i wiedzy o muzyce.

OFERTA SZKOŁY

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I st. (OSM I st.)
O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (Rozporządzenie MKiDN z dnia 16.06.2011 r.).

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II st. (OSM II st.)
O przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy nie przekroczyli 14 roku życia oraz posiadają świadectwo ukończenia OSM I st. lub szkoły podstawowej.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II st. (PSM II st.)
O przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej II st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 10 rok życia a nie przekroczyli 23 roku życia. W przypadku kandydatów na wydział wokalny wymagane jest ukończenie 15 lat.

W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Wymagania oraz szczegółowe informacje dla kandydatów do klas wyższych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Wydziały

Wydział Instrumentalny - daje możliwość nauki gry na: fortepianie, organach, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, trąbce, waltorni, tubie, akordeonie i perkusji w szkołach: OSM II st. i PSM II st.- przygotowuje do zawodu - muzyk instrumentalista.

Wydział Instrumentalny jazzowy i rozrywkowy - daje możliwość nauki gry na instrumentach: trąbka, saksofon, puzon, fortepian, kontrabas, perkusja w szkole: OSM II st. - przygotowuje do zawodu - muzyk

Wydział Rytmiki - przygotowuje do zawodu muzyk - nauczyciel rytmiki. Nauka na wydziale rytmiki rozwija wszechstronnie naszych uczniów. Od kandydatów wymagana jest umiejętność gry na fortepianie na poziomie podstawowej szkoły muzycznej oraz predyspozycje ruchowe, które sprawdzane są podczas egzaminów wstępnych. Nauka trwa 6 lat i obejmuje następujące przedmioty zawodowe: rytmika, improwizacja fortepianowa, fortepian specjalny, technika ruchu, zespół rytmiki, metodyka nauczania rytmiki, pedagogika, psychologia, emisja głosu.

Wydział Wokalny - przygotowuje do zawodu muzyk - wokalista.

W trakcie czterech lat nauki kształci wokalistów w zakresie klasycznego śpiewu solowego, przygotowując ich do studiów i konkursów. Minimalny wiek kandydata na wydział wokalny to 15 lat, maksymalny 21. Nauka na wydziale to nie tylko kształcenie głosu.

Przedmioty, które obowiązują ucznia wydziału wokalnego: śpiew solowy, kształcenie słuchu, czytanie nut głosem, zasady muzyki, historia muzyki z literaturą muzyczną, harmonia, formy muzyczne, dykcja i recytacja, rytmika, zespół wokalny, chór, fortepian.

Serdecznie zapraszamy!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie