Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół szkół Ogólnokształcących Nr 4

ul. Rejtana 30, 35-310 Rzeszów
tel. (17) 748-27-00
www:   http://www.gimnazjum7.rzeszow.ple-mail:   sekretariat@gm7.resman.pl
gimnazjum7.rzeszow@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13926 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

GIMNAZJUM

- wszechstronny rozwój ucznia
- bezpieczeństwo uczniów
- nauczanie języków obcych
- koła zainteresowań
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- laboratorium językowe
- biblioteka, czytelnia multimedialna
- pracownie komputerowe
- sale gimnastyczne, sala tenisa stołowego, kort tenisowy
- siłownia, kryta pływalnia
- bieżnia tartanowa
- boiska trawiaste i tartanowe
- lustrzana sala taneczna

Nasze gimnazjum

Wizja:
 • nasze gimnazjum jest szkołą nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów
 • program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości
 • uczeń korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi
 • nad jego rozwojem czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania
 • rodzice są współautorami życia szkoły
 • gimnazjum umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego

Cele i zadania szkoły:
 • wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności
 • rozbudza potrzeby korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury; rozwija wrażliwość estetyczną i zdolność twórczego myślenia; zachęca uczniów do samokształcenia
 • umożliwia poznanie języka metodologii dziedzin wiedzy
 • ułatwia rozumienie i poznawanie samego siebie, znajdowanie swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowanie odpowiedzialności za siebie i innych
 • stwarza uczniom szczególnie uzdolnionym warunki do realizacji indywidualnego programu i toku nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym trybie, na podstawie odrębnych przepisów
 • ułatwia uczestnictwo w kulturze
 • rozwija wrażliwość moralną, otwartość na poglądy i potrzeby innych ludzi
 • kształtuje racjonalne podejście do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich rozwiązywania
 • wspomaga rodzinę w procesie wychowania poprzez program wychowawczy i program profilaktyki szkoły
 • zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 • sprawuje opiekę nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne jej formy
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami
 • zapewnia młodzieży możliwość korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych
 • poszerza wiedzę i umiejętności związane ze zdrowymi stylami życia i profilaktyką zaburzeń, także patologii społecznej
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów i kształtuje właściwe postawy wobec ochrony środowiska
 • stwarza każdemu uczniowi możliwość swobodnego wyboru przedmiotu: religia lub etyka

Nasze liceum

Liceum realizuje następujące cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie:
 • zapewnia każdemu uczniowi pełny i wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i moralny, zgodnie z jego potrzebami i możliwościami, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej
 • rozwija zdolność twórczego myślenia i wrażliwość estetyczną, zachęca uczniów do samokształcenia
 • umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do podjęcia studiów wyższych
 • umożliwia absolwentom skorzystanie z fachowego doradztwa pedagogicznego przy wyborze dalszego kierunku kształcenia
 • kształci i wychowuje młodzież na świadomych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
 • uczy miłości Ojczyzny, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną, zdrowotną i bezpieczeństwo podczas lekcji i dodatkowych zajęć organizowanych przez szkołę
 • stwarza warunki do rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań uczniów, kształtuje poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne czyny, wspomaga rodzinę w procesie wychowania poprzez program wychowawczy i program profilaktyki szkoły
 • organizuje i udziela uczniom, ich rodzinom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną na zasadach określonych odrębnymi przepisami
 • sprawuje opiekę nad uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne jej formy
 • stwarza uczniom szczególnie uzdolnionym warunki do realizacji indywidualnego programu lub toku nauki oraz ukończenie szkoły każdemu skróconym terminie, na podstawie odrębnych przepisów
 • prawidłowo prowadzi rekrutację
 • respektuje zalecenia lekarskich poradni specjalistycznych i zapewnia uczniom podstawową opiekę medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • stwarza każdemu uczniowi możliwość wyboru przedmiotu: religia lub etyka

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie