Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu

ul. Królowej Jadwigi 1, 39-300 Mielec
tel./fax (17) 586-29-16, tel. (17) 582-51-77
www:   http://www.powiat.mielec.pl/soswmielec
e-mail:   soswmielec@poczta.fm
mielecsosw@poczta.fm

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 15988 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

- dla dzieci od 0 do 7 roku życia (dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej)

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 2

- dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
- dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
- zespół edukacyjno-terapeutyczny

GIMNAZJUM SPECJALNE NR 2

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA NR 2
(3 lata)


SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (3 lata)

- dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
- w ramach przygotowania do pracy prowadzone są następujące zajęcia:
 • funkcjonowanie osobisto - społeczne
 • przysposobienie do pracy: podstawy krawiectwa, obróbka drewna i papieru, obsługa urządzeń audiowizualnych, podstawy kucharstwa, podstawy uprawy roślin


UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCAE (2 lata)

- podbudowa ZSZ
- dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zapewniamy:

 • atrakcyjne metody pracy polegające na aktywizacji ucznia prowadzone przez wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych
 • zajęcia informatyczne w pracowniach internetowych z dostępem do Internetu
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • opiekę psychologiczno-pedagogiczną
 • zajęcia rewalidacyjno-rehabilitacyjne w salach do zajęć gimnastyki korekcyjnej i do ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • zajęcia kompensacyjno-korekcyjne w pracowniach:
  • plastycznych
  • rzeźbiarskiej,
  • gliniarskiej
  • tkackiej
  • kucharskiej
  • informatyczno-dziennikarskiej (wydającej gazetkę "Lesne Echo")
  Warsztaty do odbywania zajęć praktycznych w pracowniach:
  • zajęć gospodarstwa domowego
  • budowlanej
  • krawieckiej
 • zajęcia sportowe w wymiarowej sali gimnastycznej, na asfaltowym boisku do siatki oraz na trawiastym boisku do piłki nożnej
 • bibliotekę z czytelnią z bogatym księgozbiorem i dostępem do Internetu
 • bibliotekę z podręcznikami w języku Braille`a
 • miejsca w internacie w pokojach 2 - 3 osobowych
 • pomoc doradcy zawodowego w wyborze przyszłego zawodu przy współudziale Stowarzyszenia działającego w Ośrodku
 • udział w działających zespołach:
  • teatralnym "Fantazja"
  • wokalno - instrumentalnym "Do - Re - Mi"
  • tanecznym
 • przynależność do drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku
 • Przynależność do drużyny strzeleckiej.

Oprócz tradycyjnych zajęć edukacyjnych nasi milusińscy korzystają w ramach tak niezbędnej dla ich rozwoju rewalidacji z najnowocześniejszych jej form, jak: kinezjologii edukacyjnej, elementy SHIATSU-w ramach terapii dotykiem, WONNE AURY - stymulacja zapachem, chromaterapia - terapia światłem, koloroterapia - terapia z zastosowaniem kolorów, geloterapia - specjalny rodzaj dźwięku, sweetterapia, balansoterapia, terapia zaburzeń mowy dzięki stosowaniu najnowszych alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.

Współpracujemy ze środowiskiem zewnętrznym, cały czas staramy się działać na rzecz integracji. Ośrodek jest otwarty na otaczające go środowisko, wzbudza zainteresowanie, często odwiedzany jest przez społeczeństwo lokalne. Placówka jest postrzegana jako znaczące ogniwo w lokalnym systemie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Świadczy o tym choćby wzajemne prezentowanie zespołów artystycznych, sportowych, harcerskich w sąsiednich szkołach i placówkach, niesienie pomocy metodycznej nauczycielom.

Kadrę pedagogiczną Ośrodka stanowi zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli - wychowawców z zakresu oligofrenopedagogiki, logopedii, psychologii, surdopedagogiki, pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacji, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, biofeedback`u, stymulacji polisensorycznej, neurologopedii, surdologopedii, afazji, tyflopedagogiki oraz rehabilitacji, dzięki czemu służymy wsparciem, instruktażem i poradnictwem dla rodziców i dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju.

INTERNAT

W skład obiektu internatowego wchodzą dwa budynki - stary i nowy. W nowym budynku znajdują się segmenty sypialniane i segment rewalidacyjny, a w nim gabinet logopedyczny ze specjalistycznym sprzętem do porozumiewania się pozawerbalnego z dziećmi niemówiącymi, sala gimnastyki korekcyjnej, pracownia psychologiczna wraz z salą do zajęć terapeutycznych, sala do integracji sensorycznej, sala do stymulacji polisensorycznej. W starym budownictwie mieszczą się biura personelu administracyjnego, kuchnia wraz z jadalnią oraz świetlice poszczególnych grup.

Internat jest drugim domem naszych wychowanków. Jest to miejsce gdzie podopieczni spędzają czas po zajęciach szkolnych. Mają zapewnioną całodobową opiekę oraz możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

W naszej małej społeczności internatowej wychowankowie czas wolny przeznaczają na naukę, rewalidację, rozwijanie zainteresowań, odpoczynek i rozrywkę. Realizują to poprzez udział w różnorodnych zajęciach świetlicowych i specjalistycznych oraz w kółkach zainteresowań.

SPORT

Cele i zadania wychowania fizycznego realizuje się na lekcjach w.f., zajęciach sportowych i na zajęciach z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Młodzież ma stworzone dobre warunki do uprawiania sportu (sala gimnastyczna, sala do zajęć korekcyjnych i rehabilitacyjnych, boiska sportowe). Z uczniami-wychowankami pracują wykwalifikowani, doświadczeni nauczyciele-trenerzy. Nasi wychowankowie uczestniczą we wszystkich imprezach sportowych (wg kalendarza imprez sportowych) organizowanych w województwie. Odnoszone sukcesy w wojewódzkich zawodach otwierają im drogę do realizacji sportowej na szczeblu ogólnopolskim. W ogólnopolskich rozgrywkach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni-Razem" nasza młodzież osiąga znaczące sukcesy.

GALERIA

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie