Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
II Liceum Ogólnokształcące

im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Okrzei 5, 22-300 Krasnystaw
tel. (82) 576-25-28
www:   http://www.norwidkrasnystaw.pl
e-mail:   lo_norwid@poczta.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3099 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (3 lata)
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

- klasa humanistyczna
(j. polski, historia, j.angielski)

- klasa politechniczna
(matematyka, informatyka, fizyka)

- klasa ogólna
(geografia, wos, j. angielski))

- klasa biologiczno - chemiczna
(biologia, chemia)

„Przeszłość- jest to dziś, tylko cokolwiek dalej”

C. K. Norwid

Jesteśmy szkołą:
 • osiągającą bardzo wysoką zdawalność na maturze
 • dającą możliwość dostania się na renomowane uczelnie wyższe
 • bezpieczną, przyjazną, stwarzającą dobre warunki do nauki
 • posiadającą bardzo dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną
 • rozwijającą zamiłowania, zdolności, talenty

Chcemy uczyć, wychowywać i kształtować młodego człowieka, opierając się na zasadach chrześcijańskich, które są zawsze skierowane ku dobru i szczęściu człowieka. Pragniemy pomagać młodym ludziom we wszechstronnym rozwoju osobowości.

O szkole
II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida istnieje od 1993 roku. Szkoła posiada kilkanaście klasopracowni, w tym pracownie językowe do zajęć w grupach, bibliotekę, salę gimnastyczną, gabinet pielęgniarki, sklepik. Dużym zainteresowaniem cieszy się dobrze wyposażona pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym, a także czytelnia multimedialna.

II LO umożliwia uczniom działalność w:
 • Samorządzie Uczniowskim
 • Szkolnym Klubie Wolontariatu
 • Młodzieżowym Klubie Dyskusyjnym „Iluzjon”
 • Szkolnym Klubie Sportowym „Norwid”

Wychodząc naprzeciw potrzebie przygotowania uczniów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, w szkole utworzono Szkolne Centrum Dydaktyczne. W skład centrum wchodzą: biblioteka, czytelnia i czytelnia multimedialna z kilkunastoma stanowiskami komputerowymi, stałym łączem internetowym, wyposażona w sprzęt audiowizualny (rzutnik multimedialny, odtwarzacz DVD i VHS, drukarkę i skaner), w której mogą odbywać się zajęcia z wykorzystaniem multimediów. Centrum stanowi nowoczesny warsztat pracy dla uczniów a jego zadaniem jest przygotowanie ich do samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiedzy a także organizowanie działań przysposabiających uczniów do umiejętnego, samodzielnego uczenia się.

II LO uczestniczy w:
 • międzynarodowych projektach polsko-niemieckich
 • projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS w zakresie kształcenia umiejętności kluczowych z matematyki i technologii informacyjno-komunikacyjnej: „Akademia Kompetencji Kluczowych”, „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”, „Młodzi przedsiębiorcy na start”, „Matematyka-Reaktywacja”

W II LO pracuje bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna. Efektywnej pracy dydaktyczno-wychowawczej sprzyja właściwy klimat szkoły - dobre relacje między uczniami, nauczycielami oraz współpraca z rodzicami. Budynek liceum jest gruntownie odremontowany. Dodatkowym atutem jest położenie szkoły w centrum miasta.

II LO organizuje:
 • Ogólnopolski Konkurs Norwidowski
 • Zadumki Norwidowe
 • Powiatowy Konkurs Filmowy "Spotkanie z X Muzą - bliżej marzeń"
 • warsztaty i przeglądy filmowe adresowane do szkół gimnazjalnych powiatu krasnostawskiego
 • specjalistyczne wyjazdowe warsztaty naukowe z zakresu biologii, chemii, geografii w środkach Edukacyjnych Parków Narodowych oraz na lubelskich uczelniach
 • dodatkowe zajęcia przedmiotowe pod katem egzaminu maturalnego

FILOZOFIA SZKOŁY

Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni. Zasada partnerstwa stanowi podstawę wszystkich naszych działań. W pracy szkoły bierzemy pod uwagę zróżnicowanie potrzeb o zdolności uczniów, dążąc do zapewnienia warunków rozwoju każdemu z nich.

W planowaniu pracy szkoły dążymy do zaangażowania rodziców, społeczności lokalnej w życie szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby, interesy, oczekiwania i ambicje środowiska, w którym działamy.

Cele ogólne

 • przygotowanie uczniów do życia we współczesnym świecie,
 • zrozumienie zasad życia we współczesnym świecie,
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do uczenia się,
 • rozwój twórczych uzdolnień uczniów i umożliwiania im nauki w sposób najbardziej wydajny i efektywny,
 • przygotowanie każdego ucznia do roli odpowiedzialnego członka społeczeństwa, biorącego czynny udział w jego rozwoju.

Proces uczenia się

 • zapewnienie wszystkim uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju osobowego,
 • zapewnienie warunków do bezpośredniego uczenia się przez doświadczenie wszędzie tam, gdzie to tylko jest możliwe,
 • wyposażenie każdego ucznia w umiejętności określone w programach nauczania poszczególnych zajęć i ścieżek edukacyjnych,
 • umożliwienie pełnego rozwoju dzieciom wymagającym szczególnej pomocy w celu przezwyciężenia ograniczeń.

Materialne warunki realizacji procesu nauczania i wychowania

 • zapewnienie materialnych warunków realizacji programów szkolnych na możliwie najwyższym poziomie,
 • zapewnienie nauczycielom możliwości podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,
 • zapewnienie materialnych warunków pozalekcyjnych form aktywności przy minimalnym obciążeniu finansowym dla uczniów.

Kierowanie szkołą

 • pełna współpraca z rodzicami, zapewnienie im możliwości włączenia się w życie szkoły w jak najszerszym zakresie,
 • pełne wykorzystanie i włączenie samorządu uczniowskiego w życie szkoły,
 • ustalenie wzajemnie akceptowanych reguł postępowania i procedury działania wszystkich organów szkoły,
 • podjęcie różnorodnych działań integrujących społeczność szkolną,
 • tworzenie tradycyjnych obrzędów i obyczajów szkolnych.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie