Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Społecznych im. Jana Pawła II Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Bronka Czecha 1a, 58-570 Jelenia Góra
tel. (75) 755-35-27
www:   http://www.szkolaspolecznajeleniagora.yoyo.ple-mail:   gimsto@wp.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4494 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- zajęcia informatyczne
- biała i zielona szkoła
- pełne bezpieczeństwo uczniów

GIMNAZJUM

- wysoki poziom kształcenia
- wyjazdy rekreacyjne oraz wycieczki dydaktyczne i
- urozmaicone metody pracy dydaktycznej i wychowawczej

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- intensywna nauka języków obcych
- zajęcia sportowe, nauka pływania
- zwiększona ilość lekcji języka polskiego, matematyki i innych przedmiotów

Cele i zadania naszej placówki


Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, w szczególności:
 • zapewnia możliwość odpłatnego pobierania nauki wszystkim dzieciom objętym obowiązkiem szkolnym
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie edukacji
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły

Statutowe zadania szkoła realizuje poprzez:
 • umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
 • organizowanie w każdej klasie na życzenie rodziców nauki religii, etyki i ujmowanie jej w tygodniowym planie zajęć
 • organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły
 • umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniom poprzez: udział w zajęciach nadobowiązkowych, realizację programów autorskich oraz objęcie uczniów zajęciami ogólnorozwojowymi i rekreacyjnymi, a także objęcie odpłatnie uczniów wszystkich klas nauką pływania
 • realizację programów: wychowawczego i profilaktyki, które są dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska

Zadania opiekuńcze szkoły:
 • opieka nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych i nadobowiązkowych
 • w czasie przerw nad bezpieczeństwem uczniów czuwają pełniący dyżur nauczyciele
 • podczas wycieczek opiekę nad uczniami sprawuje organizator lub kierownik wycieczki, który w zależności od potrzeby, liczby i wieku uczniów oraz rodzaju wycieczki dobiera spośród nauczycieli i rodziców, opiekunów do pomocy
 • każde wyjście poza teren szkoły musi być przez nauczyciela zgłaszane dyrekcji, a w przypadku dłuższej wycieczki organizator wypełnia „Kartę wycieczki”
 • uczniowie po wnikliwej obserwacji nauczyciela (wychowawcy), w przypadkach wystąpienia wyraźnych trudności w nauce lub kłopotów wychowawczych mogą być objęci opieką pedagogiczną
 • dla wyrównania braków prowadzone są zajęcia w grupach wyrównawczych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie