Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
I Liceum Ogólnokształcące

im. Wojciecha Kętrzyńskiego

ul. Traugutta 1, 11-500 Giżycko
tel. (87) 428-22-30
www:   http://lo1.gizycko.edu.ple-mail:   lo1gizycko@poczta.onet.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2599 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
kształcenie w zakresie rozszerzonym

- j. polski, historia i WOS
- matematyka i fizyka
- matematyka i geografia
- WOS, geografia, j. angielski
- biologia i chemia

Nasza szkoła istnieje od 1945 roku, możemy się poszczycić dużymi osiągnięciami w olimpiadach i konkursach.

Od kilku już lat nasza szkoła utrzymuje ścisłą współpracę ze szkołą z Niemiec, z miejscowości Moers. Nasza współpraca zaowocowała wieloma bardzo ciekawymi spotkaniami. Gościliśmy w Polsce naszych przyjaciół z Niemiec, młodzież naszej szkoły spędziła wiele wspaniałych chwil u niemieckich przyjaciół, współnie przeżyliśmy moc niezapomnianych wrażeń. Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach, w których osiągają wysokie wyniki, co świadczy o wysokim poziomie nauczania.

Cele i zadania szkoły:
 • umożliwia licealistom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa maturalnego i kontynuowania nauki na uczelniach wyższych
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w programie wychowawczym szkoły
 • sprawuje opiekę nad licealistami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości liceum,
 • umożliwia licealistom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny
 • kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości wobec ojczyzny, narodu i rodziny
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań licealistów
Nasz absolwent:
 • Widzi sens poszukiwania własnej tożsamości,
 • Podejmuje trud własnego rozwoju,
 • Ma świadomość sensu własnego istnienia,
 • Potrafi refleksyjnie ocenić zaistniałe sytuacje, problemy życiowe,
 • Widzi sens i potrzebę stawiania sobie i innym wymagań,
 • Przyjmuje odpowiednią postawę wobec trudności,
 • Ma poczucie własnej godności i wartości,
 • Widzi potrzebę konstruowania swoich planów życiowych.
 • Ma świadomość swoich zalet i wad;
 • Ma poczucie własnej wartości;
 • Rozumie potrzeby swoje i innych ludzi;
 • Zna swoje prawa i obowiązki, potrafi respektować prawa innych ludzi;
 • Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości i drogi życiowej, potrafi to prawidłowo ocenić;
 • Rozumie potrzebę krytycyzmu wzorców proponowanych przez środki masowego przekazu;
 • Rozumie potrzebę stałej pracy nad sobą.
Niektóre zadania programu wychowawczego:
 • stosowanie niekonwencjonalnych metod integrujących zespół klasowy,
 • umożliwienie uczniom pełnienia różnych ról,
 • wdrażanie programów rozwijających umiejętności interpersonalne,
 • diagnoza atmosfery i relacji panujących w klasie(np. test socjometryczny),
 • wyjazdy i wycieczki klasowe,
 • udział klasy w pracach społeczności szkolnej i w uroczystościach szkolnych,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • organizowanie debat, rozmów,
 • podtrzymywanie tradycji klasowych i rodzinnych,
 • udział w pracach samorządu klasowego i szkolnego,
 • udział młodzieży w akcjach o charakterze charytatywnym na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, a także udział w zadaniach pomocowych na rzecz uczniów mających trudności w nauce,
 • udział młodzieży w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego podczas lekcji wychowawczych,
 • spotkania tematyczne z rodzicami.
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego wybrania kierunku studiów i przyszłego zawodu,
 • wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny,
 • pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach,
 • pomoc w rozwijaniu u uczniów własnych uzdolnień poprzez zlecanie zadań i pełnienie funkcji zgodnych z predyspozycjami,
 • zapoznanie ze strukturą szkolnictwa.

Profilaktyka w szkole


Zadaniem szkolnej profilaktyki jest ochrona młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo - profilaktyczne, a także poprzez reagowanie w sytuacjach rozpoznawania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych.

Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły i dotyczy między innymi działań prozdrowotnych, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym oraz zapobiegania uzależnieniom poprzez wzmacnianie czynników chroniących młodzież tj. rozwijanie zainteresowań uczniów, wspomaganie rozwoju moralnego uczniów, kształtowanie umiejętności społecznych.

Przeprowadzone badania oraz liczne obserwacje młodzieży wskazują, że wzrasta liczba młodych ludzi podejmujących rozmaite zachowania ryzykowne. Niosą one ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki, jak i dla jej otoczenia społecznego. Do najczęstszych zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież zalicza się: palenie tytoniu, używanie alkoholu, próbowanie środków psychoaktywnych. Bardzo częstą przyczyną tych zaburzeń jest niewydolność wychowawcza i ekonomiczna rodzin, rozpad tradycyjnych więzi emocjonalnych, słaba odporność psychiczna młodzieży i dorosłych.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie