Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Powiatowa poradnia Psychologiczno-Pegagogiczna w Koronowie filia w Bydgoszczy

ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz
tel./fax 52 584-14-71
piętro III, pokój 301 (sekretariat) (vis a vis Dworca Głównego PKP)
www:   http://poradnia-koronowo.twoja.info/
http://poradnia-koronowo.wirtualnie.pl/
e-mail:   poradnia.filia@gmail.com

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 17335 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PROPOZYCJE WARSZTATÓW/ SZKOLEŃ/ DLA NAUCZYCIELI/ RODZICÓW/ UCZNIÓW

- Jak pracować z uczniem, u którego rozpoznano ADHD?
- Trening kontroli złości- jak rozpoznać złość, jak bezpiecznie ją wyrażać. (warsztaty dla rodziców)
- Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi uczniów?
- Wpieranie rozwoju ucznia zdolnego (szkolenie dla nauczycieli)
- Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa
- Jak pracować z uczniem słabo słyszącym w szkole ogólnodostępnej?
- Realizacja programu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum „SZTUKA DOJRZEWANIA”
- Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa
- Arteterapia jako jedna z płaszczyzn integracji dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych z ich zdrowymi rówieśnikami w przedszkolu i szkole
 

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEGAGOGICZNA W KORONOWIE FILIA W BYDGOSZCZY

- diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży
- wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
- prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb
- pomoc dzieciom młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego
- wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego
- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży
- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom
- współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się
- współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych
- współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki
- prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

Jesteśmy placówką, która zajmuje się bezpłatną profesjonalną pomocą psychologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. Misją poradni jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w osiąganiu wszechstronnego, optymalnego rozwoju oraz wspieranie środowiska wychowawczego w tworzeniu warunków sprzyjających temu rozwojowi. Wykonujemy badania psychologiczne, pedagogiczne,logopedyczne.

PROPOZYCJE WARSZTATÓW/ SZKOLEŃ/ DLA NAUCZYCIELI/ RODZICÓW/ UCZNIÓW
 • Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami dzieci- elementy terapii dla dzieci nadpobudliwych emocjonalnie, psychoruchowo i przejawiających zachowania agresywne.
 • ADHD
 • Jak pracować z uczniem, u którego rozpoznano ADHD?
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD przy współpracy z Bydgoskim Stowarzyszeniem Rodziców „Kochane dzieci”.
 • Gry i zabawy przeciw agresji- ćwiczenia interaktywne.
 • Trening kontroli złości- jak rozpoznać złość, jak bezpiecznie ją wyrażać. (warsztaty dla rodziców)
 • Trening Zastępowania Agresji (ART/TZA) dla uczniów klas V-VI oraz I-II gimnazjum na terenie szkół (trener certyfikowany).
 • Trening kontroli złości. Co zrobić by nie doszło do wybuchu. (szkolenie dla nauczycieli).
 • Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi uczniów?
 • „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły”- komunikacja na płaszczyźnie rodzic-dziecko.
 • Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym- jak radzić sobie z dziecięcą agresją, przekorą, gniewem, wulgaryzmami itd.
 • Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, zabawa, ćwiczenia: „w drodze do szkolnego sukcesu, czyli aktywny rodzic i aktywne dziecko”.
 • Gry i zabawy dramowe w pracy z dziećmi młodszymi.
 • Terapia przez sztukę jako jedna z form wspomagania rozwoju dziecka.
 • Zajęcia z wykorzystaniem bajek i opowiadań terapeutycznych dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat, zgodnie ze zgłoszonym problemem.
 • Zastosowanie „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz jako programu kompensacyjnego.
 • Program profilaktyczno-edukacyjny: Wyprawa odkrywcza do ŻYWIOŁÓW (przedszkole)- Lekcje Twórczości w nauczaniu zintegrowanym; Lekcje Twórczości dla klas starszych- PORZĄDEK I PRZYGODA.
 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów „ ODKRYĆ I WYZWOLIĆ POTENCJAŁ DZIECKA”. Jak rozwijać twórcze myślenie u uczniów.
 • Zajęcia wspierające rozwój dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej.
 • Trudności związane z przekroczeniem progu szkolnego z klasy III do IV- spotkanie warsztatowe dla rodziców.
 • Wpieranie rozwoju ucznia zdolnego (szkolenie dla nauczycieli).
 • Psychoedukacja: Skutecznie radzić sobie ze stresem dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej.
 • Psychoedukacja rodziców nt.: „Gdy jabłko zielone zaczyna dojrzewać, o tym jak przetrwać burzę hormonów, jak zaspokajać potrzeby rozwojowe młodzieży w okresie kryzysu okresu dorastania”.
 • Realizacja programu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum „SZTUKA DOJRZEWANIA”.
 • Warsztaty zawodoznawcze dla uczniów połączone z poradnictwem zawodowym- Trudny wybór dalszej drogi kształcenia po gimnazjum.
 • Profilaktyka uzależnień- Bliżej siebie w życiu, jak rozpoznawać trudności dziecka i jak skutecznie pomagać w pokonywaniu trudności. (szkolenie dla rodziców).
 • Zaburzenia psychiczne u uczniów gimnazjum (depresja, zaburzenia zachowania, psychozy, fobie)- szkolenie dla nauczycieli.
 • Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa.
 • Zaburzenia koncentracji u dzieci
 • Praca z dzieckiem niepełnosprawnym (ruchowo, umysłowo).
 • Specyfika pracy nauczycieli w oddziałach/ klasach integracyjnych.
 • Arteterapia jako jedna z płaszczyzn integracji dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych z ich zdrowymi rówieśnikami w przedszkolu i szkole.
 • Jak pracować z uczniem słabo słyszącym w szkole ogólnodostępnej?
 • Jak skutecznie współpracować ze szkołą- szkolenie dla rodziców.
 • Stres w zawodzie nauczyciela- jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu.
 • Rozwijanie umiejętności profilaktycznych i wychowawczych nauczyciela.
 • Jak rozmawiać z rodzicami. Jak organizować konstruktywne spotkania?
 • Aktywizacja metod nauczania i wychowania w szkole i przedszkolu.
 • Organizacja i aktywne sposoby prowadzenia zebrań z rodzicami.
 • Interpretacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie.
 • Profilaktyka logopedyczna i jej wpływ na rozwój mowy dziecka.
 • Zabawy rozwijające mowę dziecka.
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych jako istotny element kształtowania się mowy dziecka.
 • Higiena głosu i mowy.
 • Wada wymowy a opóźnienie rozwoju mowy.
 • Wpływ wady wymowy na przebieg procesu nauki czytania i pisania.

Proponowane zajęcia grupowe/spotkania na terenie poradni:
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem.
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera.
 • Systemowa terapia indywidualna dzieci i młodzieży z problemami wieku dorastania, zaburzeniami emocjonalnymi.
 • Systemowa terapia rodzin.
 • Zabawy i ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i ekspresję twórczą dziecka z wykorzystaniem programów profilaktyczno- edukacyjnych ŻYWIOŁY oraz Wyprawa odkrywcza do ŻYWIOŁÓW.
 • Rewalidacja indywidualna prowadzona metodą Dobrego Startu (jedna z form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, usprawniania sfery grafomotorycznej, zajęć kompensacyjnych).
 • Usprawnianie rozwoju grafomotorycznego z wykorzystaniem technik plastycznych.
 • Dźwięki i barwy krajów europejskich- zajęcia arteterapeutyczne.
 • Zabawy z papierem- zajęcia z wykorzystaniem techniki orgiami.
 • Wesoła ortografia- zabawy i gry ortograficzne dla uczniów klas I-IV.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie