Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

ul. Pionierów 14, 58-100 Świdnica
tel. (74) 662-27-20
www:   http://www.poradnia.swidnica.ple-mail:   sekretariat@poradnia.swidnica.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6382 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieOFERTA DZIAŁU LOGOPEDYCZNEGO

- Diagnoza i terapia logopedyczna
- Logopedyczne badania przesiewowe na terenie szkół, przedszkoli i placówek. Przesiewowe badania słuchu multimedialnym programem „Słyszę, widzę, myślę" przedszkoli i szkół podstawowych.
- Indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli po badaniach przesiewowych na terenie szkół, przedszkoli i placówek.
- Udział logopedów w zebraniach z rodzicami w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 

OFERTA DLA MŁODZIEŻY
indywidualne konsultacje w zakresie:

- kryzysu wieku dojrzewania
- wsparcia w trudnościach wychowawczych
- problemów emocjonalnych młodzieży
- trudności w relacjach z innymi
- sytuacji trudnych w życiu osobistym
- wydarzeń traumatycznych

OFERTA DZIAŁU ZAWODOZNAWCZEGO

- Warsztaty zawodoznawcze
- Indywidualne badania predyspozycji zawodowych
- Indywidualne porady dotyczące szkół, zawodów, ścieżek edukacyjnych, rynku pracy, kariery zawodowej itp.
- Konsultacje dla rodziców
- Konsultacje dla nauczycieli – szkolnych doradców zawodowych

OFERTA DLA RODZICÓW

- Warsztaty dla rodziców rozwijające umiejętności wychowawcze i komunikacyjne z dzieckiem
- Grupa wsparcia dla rodziców uczniów dyslektycznych
- Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami emocjonalnymi
- Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Zadania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy:
 • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży
 • wspomaganie dzieci i młodzieży: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji języjowej, z chorobami przewlekłymi
 • prowadzenie terapii dzieci i młodziezy, w zalezności od rozpoznanych potrzeb
 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery zawodowej
 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnosciami adaptacyjnymi zwiazanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży
 • współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się
 • współpraca zw udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funcji rodziny, przedszkola, szkoły lub placówki
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Świdnicy wydaje opinie m.in. w sprawie:
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • dysleksji, dysortografii, dysgrafii
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do zawodu
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.

Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Świdnicy orzeka o potrzebie:
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola
 • indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, (uczniowie niepełnosprawni- niewidomi i słabowidzący, niesłyszacy i słabo słyszący, z autyzmem i zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z upośledzeniem umysłowym)
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjecia nauki w szkole
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie