Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Ocenianie w wychowaniu fizycznym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 904 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Marzena Zębalska
„Ocenianie w wychowaniu fizycznym”

Kontrola i ocenianie ucznia jest jedną z najtrudniejszych czynności nauczyciela w procesie nauczania i uczenia się – w tym szczególnie z wychowania fizycznego. Ocena ma mobilizować do permanentnego doskonalenia własnej sprawności ogólnej i specjalnej, kształtować właściwe postawy prozdrowotne na całe życie (Śmiglewska 1997). Nadrzędne zadanie spoczywające na nauczycielu to określenie celów kontroli i oceny oraz rzetelnych i jednoznacznych kryteriów.
Do obowiązków każdego nauczyciela jest dokładne zapoznanie uczniów na jednej z pierwszych lekcji w roku szkolnym z wyraźnie sprecyzowanymi i szczegółowymi kryteriami oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu nauczania. Istotne jest również wyraźne określenie sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów.
Ze względu na szczególny charakter przedmiotu wychowania fizycznego, w procesie nauczania ocenie powinny podlegać następujące obszary:
- poziom i postęp sprawności fizycznej
- poziom i postęp umiejętności ruchowych
- wiadomości z zakresu kultury fizycznej
- zachowania i postawa względem kultury fizycznej i własnego zdrowia
Kontrola i ocena procesu wychowania fizycznego powinna służyć:
- wdrażaniu do systematycznej samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej,
- obiektywnemu pomiarowi osiągnięć ucznia,
- podsumowaniu efektów pracy nauczyciela,
- zainteresowaniu rodziców zdrowiem i stanem rozwoju fizycznego dziecka,
Ocenianie powinno:
- zapewnić uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o poziomi i postępie osiągnięć edukacyjnych, uzdolnieniach i trudnościach,
- pomagać uczniom w samodzielnym kierowaniu własnym rozwojem,
- motywować uczniów do dalszej lepszej pracy
Na ocenę semestralną i końcoworoczną wpływ powinny mieć:
- - 50% oceny z wychowania fizycznego stanowić powinna aktywność na zajęciach, frekwencja, wkład w samodoskonalenie, samokształcenie, pogłębianie wiedzy z zakresu kultury fizycznej, zmiany postaw i zachowań,
- - 25% to indywidualna ocena poziomu i postępu rozwoju sprawności fizycznej,
- - 25% to indywidualna ocena stopnia postępu i opanowania umiejętności ruchowych
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególny sposób brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Ocenie szkolnej podlegać powinny jedynie te właściwości, które są efektem pracy nauczyciela i ucznia.
Nauczyciel powinien za pomocą obiektywnej i sprawiedliwej oceny zachęcać uczniów do rzetelnej pracy i zaangażowania.
Opracowała:
mgr Marzena Zębalska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie