Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Koncepcje nauki czytania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1318 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Czytanie należy do podstawowych umiejętności człowieka. Dzięki tej umiejętności człowiek może korzystać ze zdobyczy cywilizacji, dlatego nauka czytania jest podstawowym elementem dziecięcej edukacji. W ostatnich latach pojawiło się wiele koncepcji ułatwiających tą naukę.

W ostatnich latach pojawiło się wiele koncepcji nauki czytania. Zastosowanie ich w nauce czytania powinno być dostosowane do zainteresowań i możliwości dzieci.
Metoda analityczno-syntetyczna o charakterze funkcjonalnym E. i F. Przyłubskich. Stanowi połączenie różnych metod, dzięki którym w procesie nauki czytania bierze udział funkcja wzrokowa, słuchowa, kinestetyczno-ruchowa. Dzięki metodzie globalnej dziecko poznaje całościowo wyrazy wynikające z kontekstu oglądanej ilustracji. Analiza przebiega od wyrazu przez sylabę do głoski, synteza na odwrót. Punktem wyjścia jest wyraz, a nie litera. We wstępnym okresie nauki czytania stosuje się elementy metody globalnej, pozwalającej dziecku na zapamiętywanie obrazów graficznych wybranych wyrazów i odczytywanie ich w całości. Ułatwia to dzieciom zrozumienie symbolu w zapisie graficznym wyrazu oraz poszerza jego pole czytania.
Wprowadzanie elementów czytania polega na zapoznaniu dziecka
z ograniczoną liczbą liter, wyrabianiu umiejętności dokonywania analizy
i syntezy wzrokowo-słuchowej, rozumienie treści przeczytanego, odpowiednio dobranego tekstu. Następnie dziecko zaczyna wyodrębniać w wyrazie głoski, by w dalszej kolejności przejść do poznania symboli graficznych - liter.
Wprowadzenie liter odbywa się według określonego schematu.
1. Omówienie odpowiednio dobranej ilustracji. Główny element obrazka (potem wyodrębniony wyraz) nosi nazwę, która rozpoczyna się od głoski odpowiadającej wprowadzanej literze.
2. Zwrócenie uwagi na wyraz podstawowy, z którego następnie wydziela się pierwszą głoskę, by później utożsamić ją z wprowadzaną literą.
3. Analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego oraz wprowadzenie schematu i modelu.
4. Wyodrębnienie z wyrazu podstawowego pierwszej głoski, a później poszukanie jej w innych wyrazach znanych dzieciom.
5. Prezentacja litery (wielkiej i małej) będącej podstawą zapisu wyodrębnionej z wyrazu pierwszej głoski. Analiza poszczególnych elementów litery – zwrócenie uwagi na cechy dystynktywne litery.
6. Wycięcie nowej litery z alfabetu ruchomego.
7. Rozpoznawanie nowej litery wśród innych, nie zawsze znanych dzieciom.
Naukę czytania rozpoczyna się od poznania niektórych samogłosek, które po późniejszym wprowadzeniu wybranych samogłosek stają się punktem wyjścia do następnych faz nauki czytania.
Nauka czytania i pisania metodą fonetyczno-literowo-barwną B. Rocławskiego. Łączy ona technikę płynnego czytania ze zrozumienie z nauką pisania, gdyż zdaniem autora poznawanie liter wyzwala u dziecka spontaniczną chęć pisania.
Koncepcja ta opiera się na indywidualizacji nauczania, gdyż uzależniona jest od zainteresowania dziecka, jego możliwości rozwojowych oraz właściwej zachęty nauczyciela.
W pracy nie stosuje się podręcznika, jest natomiast zestaw zadań, zabaw i ćwiczeń usprawniających poziom sprawności artykulacyjnej, słuchu fonematycznego i syntezy głoskowej. W tym celu wykorzystuje się specjalne klocki – LOGO, składające się na swoisty alfabet ruchomy, w którym obok alfabetu stosowanego w podręcznikach znajdują się również wieloznaki: ni, si, ci,zi, dzi i litery: q,v,x. Klocki zawierają cztery warianty danej litery – wielka i mała drukowana, wielka i mała pisana.
Poznawanie alfabetu następuje podczas obcowania ze wszystkimi literami, ważne jest równoczesne posługiwanie się nazwami liter. Kiedy dziecko opanowało budowę głoskową wyrazów można wprowadzać litery. Identyfikacja będzie przebiegać od liter o bardzo różnorodnym kształcie, pozwalając na łagodne przejście do grup literowych o podobnym kształcie. W nauce czytania początkowy etap analizy i syntezy przebiega z wykorzystaniem podstawowych liter, dopiero potem w toku ćwiczeń dziecko dokonuje odkrycia drugiej litery w oznaczeniu danej głoski.
Czytanie prowadzi się techniką „ślizgania się” z litery na literę. Istotny jest dobór tekstów, odpowiednich do umiejętności dzieci. Doskonaląc technikę czytania zastępujemy „ślizganie się” czytaniem płynnym, by następnie przejść do czytania cichego.
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Jest to polska adaptacja metody „Bon Depart”. Jej podstawą jest jednoczesne usprawnianie analizatorów: słuchowego, wzrokowego i kinestestyczno-ruchowego.
Obecnie istnieją trzy polskie warianty tej metody: „Piosenki do rysowania” – zestaw ćwiczeń dla dzieci od 4 roku życia; „Piosenki i znaki”
to kontynuacja wariantu pierwszego realizowanego na innym materiale ćwiczeniowym. Wariant trzeci – „Piosenki na literki” ułatwia naukę czytania i pisania, wprowadza polisensoryczne uczenie się poszczególnych liter alfabetu.
W Metodzie Dobrego Startu opracowano wspólny model zajęć dla wszystkich wariantów. Wyróżniono zajęcia wprowadzające, zajęcia właściwe i zajęcia końcowe. Dodatkowo wyodrębniono ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe i ruchowo-słuchowo-wzrokowe.
W czasie zajęć wprowadzających piosenka jest elementem wiążącym większość zabaw i ćwiczeń. Usprawnia się koncentrację uwagi, orientację w schemacie ciała i przestrzeni, rozwija kompetencje językowe i motorykę.
Zajęcia właściwe to zestaw ćwiczeń o charakterze usprawniającym i relaksacyjne. Nawiązują do treści piosenki. Poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe dochodzimy do zasadniczej części metody – ćwiczeń ruchowo-słuchowo-wzrokowych przebiegających według ustalonego schematu w rytm śpiewanej piosenki, na podstawie określonych wzorów graficznych. Wielokrotnie za pomocą różnych technik dziecko powtarza wzór graficzny litery.
Ostatni element – zajęcia końcowe to ćwiczenia wokalno- rytmiczne i relaksujące dziecko.
Wprowadzanie w świat pisma I. Majchrzak. Zdaniem autorki rozumienie słowa może i powinno wyprzedzać umiejętność jego odczytania. Umiejętność głoskowania będzie wynikiem czytania, a nie jego warunkiem, dlatego w metodzie tej brak jest analizy i syntezy słuchowej, a czytanie globalne w bardzo ograniczonym zakresie.
Według koncepcji I. Majchrzak nauka czytania rozpoczyna się od czytania globalnego własnego imienia dziecka. Autorka podkreśla, że dziecko uczy się liter poprzez obserwację. Proponowany przez nią zestaw ćwiczeń wizualnych, nazwany „ścianą pełną liter”, to metoda wiodąca dziecko od odczytywania własnego imienia do umiejętności czytania.
Poznanie wszystkich liter alfabetu następuje poprzez codzienną prezentację innej litery. Dzieci nie odpytuje się z poznanych liter. W pomieszczeniu należy wydzielić jasną ścianę do eksponowania czarnych liter.
Kolejny etap nauki czytania to „targ liter”. Polega na wymianie z innymi dziećmi liter ze swojego imienia. To okres gier i zabaw prowadzonych z wykorzystaniem liter, sylab i wyrazów o prostej budowie. Dziecko powinno kojarzyć dźwięk z literą.
Etap ostatni – „nazywanie świata” – to zabawa, w której dzieci etykietują przedmioty w sali. Prowadzi to do rozpoznawania danego słowa poprzez wykorzystanie poznanych wcześniej liter. Jest to zestaw ćwiczeń polegających na przyporządkowaniu nazwy wszystkiemu, co znajduje się wokół dziecka. Wyrazy uzupełnione są dodatkowo ilustracjami. Dzieci wraz z upływem czasu przechodzą do bardziej skomplikowanych tekstów.

Opracowała: mgr Barbara Koszewska
Dzierzgoń, 2005

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie