Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Charakterystyka metod stosowanych w nauce czytania dzieci 6-letnich

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2597 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wprowadzenie do programu pracy wychowawczo – dydaktycznej z sześciolatkami początków nauki czytania jest odpowiedzią na spontaniczne zainteresowanie zapisem graficznym, z którym spotykają się na co dzień. Sześciolatek chętnie podejmuje próby czytania, ale tylko wtedy, gdy są one dla niego przyjemnością i radosnym przeżyciem, a nie nudnym mechanicznym rozpoznawaniem i składaniem liter.

Biorąc pod uwagę rozwój psychofizyczny dziecka 6 – letniego, jego możliwości i potrzeby, a także swoistość systemu pracy przedszkola i jego funkcje podstawowe należy pamiętać, że nauka czytania na tym etapie ma nieco inny charakter niż nauka czytania w szkole.
Organizując zatem zajęcia, w których występują elementy nauki czytania, należy pamiętać, aby zachować w nich przedszkolny charakter pracy, który jest systemem pracy całościowej. Zajęcia nie mogą być oparte na martwym przekazie i mechanicznym odbiorze. Powinny wynikać z zainteresowań wychowanków i ich wewnętrznej motywacji. Kształtowanie umiejętności czytania powinno łączyć się z tematyką wszystkich działów programowych
i z różnymi rodzajami działalności dziecięcej. Tylko taka forma nauki na tym poziomie jest poprawna i stanowi podstawowy element wszechstronnego rozwoju dziecka.
Dziecko sześcioletnie może i chce się uczyć, ale efekty w tym zakresie osiąga wtedy, gdy nauce towarzyszy radosna bardzo potrzebna zabawa. Dlatego tak ogromnie ważne jest zapewnienie wszystkim sześciolatkom warunków do zabaw charakterystycznych dla tego wieku. Tylko w atmosferze radosnej
i twórczej zabawy wyzwala się dobre samopoczucie dziecka, jego różnorodna aktywność i zainteresowanie kształtowaniem umiejętności czytania, wychodzenia naprzeciw poczynaniom nauczyciela i aktywnego uczestniczenia
w nich.
Zwracając uwagę na przewagę działalności zabawowej w wieku przedszkolnym nauczyciel musi wybrać i stosować właściwe metody pracy
w zakresie elementarnej nauki czytania.
Przez metodę rozumiemy systematycznie stosowany sposób postępowania nauczyciela, zmierzającego do zrealizowania ściśle określonego efektu. Ważne jest, aby zamierzony efekt, w tym przypadku przyswojenie umiejętności początkowego czytania, osiągnąć według wytyczonych celów z tego zakresu – tzn. szybko i skutecznie.
Naczelną metodą wykorzystywana w pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi sześcioletnimi jest metoda czynna polegająca na organizowaniu wielostronnego działania dziecka.
Wyróżniamy kilka odmian tej metody, które różni typ aktywności
i źródło jej motywacji. Do metod tych zaliczamy:
- metoda samodzielnych doświadczeń dziecka,
- metoda zadań stawianych mu do wykonania,
- metoda ćwiczeń utrwalających wcześniej nabyte umiejętności.
Omawiając metodę pracy nauczyciela z dzieckiem w wieku przedszkolnym w zakresie elementarnej nauki czytania należy wykorzystywać następujące propozycje działań wychowawczo – dydaktycznych:
1) Zabiegi o charakterze ogólnorozwojowym:
- wzbogacanie wiadomości dziecka o otaczającym świecie,
- wzbogacanie słownictwa dziecka,
- kształtowanie poprawnej wymowy,
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
- rozwijanie wrażliwości słuchowej,
- rozwijanie koncentracji uwagi,
- kształtowanie i rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej,
- rozwijanie sprawności manualnych.
2) Wzbudzanie zainteresowania dziecka książką i kształtowanie jego motywacji do samodzielnego czytania.
3) Podjęcie z dzieckiem próby globalnego odpoznawania wyrazów.
4) Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy:
- słuchowej wyrazów (wyłącznie na materiale dźwiękowym)
- słuchowo – wzrokowej wyrazów (na materiale dźwiękowym
i literowym)
- wzrokowej wyrazów (na materiale literowym)
5) Doskonalenie sprawności ręki i umiejętności odtwarzania różnych form
i kształtów.
6)Wstępne ćwiczenia kształtujące technikę czytania prostych wyrazów, zdań, krótkich tekstów.
7) Kształtowanie umiejętności odtwarzania znaków literopodobnych.
8) Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, czytania krytycznego i twórczego.
Wyodrębnienie i uszeregowanie powyższych działań ułatwia nauczycielowi realizację celów z zakresu przygotowania dziecka
w wieku przedszkolnym do nauki czytania oraz ukierunkowuje jego działalność wychowawczo – dydaktyczną.
Konsekwencją zabiegów o charakterze ogólnorozwojowym powinno być wzbogacenie słownictwa i wiadomości dziecka o otaczającym świecie. Powyższe zajęcia powinny być wspomagane działalnością dziecka o charakterze manualnym jak: lepienie z plasteliny, wycinanie kształtów związanych z treścią książek i obserwacji przyrodniczych, malowanie, rysowanie, układanie klocków i tworzenie z nich określonych całości.
Wynikiem przedstawionych działań powinno być wyzwolenie zainteresowania słowem drukowanym, by tworzyć podstawy
do kształtowania motywacji dziecka do samodzielnego czytania. Realizacji tego zadania będzie służyło zorganizowanie przez nauczyciela „kącika książki” oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego oglądania książek i odkładania ich na ustalone miejsce. Ważna sprawą jest stosowanie bardziej celowych metod prowadzania dziecka w świat literatury pięknej, a więc np.: poszukiwanie ilustracji odpowiednich do wybranego tematu, omawianie ich treści i związków między faktami, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu mówionego
i słuchanego, zachęcanie do wypowiadania się na temat poznawanego utworu oraz podejmowanie prób przewidywania zakończenia akcji.
Dziecko, chociaż jeszcze nie potrafi czytać, stopniowo zaczyna rozpoznawać i zapamiętywać całościowo proste wyrazy w tekście. Jest to efekt obcowania z tekstem drukowanym oraz rozwoju spostrzegawczości i pamięci wzrokowej. Wskazane jest, aby nauczyciel stwarzał możliwości rozpoznawania i odszukiwania w tekście różnych prostych wyrazów poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia. Próby globalnego odpoznawania wyrazów będą wzbudzały u dzieci chęć do samodzielnego czytania, a równocześnie przyczynią się
do zainteresowania się głoską i literą.
Podstawę do wydzielania głosek w wyrazach stanowi odpowiedni poziom wrażliwości słuchowej. Dlatego tez niezmiernie ważną rolę spełniają działania nauczyciela, których celem jest uwrażliwienie dziecka na dźwięki mowy ludzkiej. Warunkiem efektywności działań w zakresie kształtowania u dziecka umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów jest atrakcyjność ćwiczeń, ich odpowiednie rozłożenie w czasie oraz odpowiedni dobór wyrazów do ćwiczeń (tzn. muszą być proste i łatwe pod względem budowy fonetycznej, a ich treść bliska i znana dziecku).
Kolejne działania wychowawczo – dydaktyczne sprowadzają się do kształtowania analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej.
Chodzi tu o podporządkowanie każdej głosce jej odpowiednika graficznego – litery. Toteż ważne jest, aby nauczyciel w czasie ćwiczeń dobierał tylko takie wyrazy, których pisownia jest zgodna z budową fonetyczną. Dobór ten uwarunkowany jest faktem, iż na poziomie wychowania przedszkolnego nie wprowadzamy dwuznaków i zmiękczeń, samogłosek i liter: ó, ż, h. W ten sposób kształtowane są podstawy do opanowania języka pisanego.
W toku pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczycielowi powinny bez przerwy towarzyszyć działania w zakresie doskonalenia sprawności ręki
i umiejętności odtwarzania kształtów przez dziecko. Sprawności i umiejętności te zdobywa dziecko poprzez rysowanie, malowanie, lepienie i wycinanie. Zadaniem nauczyciela jest, aby ta forma zajęć nie była zawsze ściśle określona
i zorganizowana ale była też realizowana przez dziecko w czasie przeznaczonym na samorzutne zabawy w trakcie podejmowania czynności plastycznych z własnej inicjatywy.
Od momentu, kiedy dzieci poznają kilka pierwszych liter
i zaczynają czytać tworzone z nich wyrazy, należy organizować zabawy
i zajęcia prowadzące do opanowania przez dziecko techniki czytania ze zrozumieniem. Środkiem ułatwiającym naukę czytania ze zrozumieniem są teksty ilustrowane. Pierwsze próby czytania nauczyciel podejmuje wspólnie
z dziećmi, zaczynając naukę w tym zakresie od odczytywania prostych podpisów pod obrazkami, bliskimi dzieciom pod względem treści i uprzednio omówionymi.
Wstępne ćwiczenia kształtujące technikę czytania wymagają różnicowania
i urozmaicania ich form. Powinny być realizowane na materiale z otaczającej rzeczywistości, bliskim zainteresowaniom dzieci, pobudzającym do mówienia.
Celem tych ćwiczeń powinno być opanowanie nowego dla dziecka sposobu poznawania rzeczywistości i zdobywania informacji.
Aby dziecko nauczyło się czytać, musi mieć okazję do wielokrotnego powtarzania tych samych czynności, czyli czytania wyrazów i tekstów
z poznanych liter. Kilkakrotne powtarzanie tego samego, powinno być realizowane w sposób ciekawy i działający na wyobraźnię dziecka.
Realizowane metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
w zakresie elementarnej nauki czytania, zmierzają do tego, aby dzieci uczyły się przez działanie, przeżywanie i samodzielne poszukiwanie, aby „uczyły się
w czasie zabawy i bawiły się podczas nauki”.
Tylko systematyczne i konsekwentne stosowanie różnorodnych metod na poziomie wychowania przedszkolnego zapewni wszystkim sześciolatkom warunki do wielostronnej aktywności twórczej, przyśpieszy rozwój dziecka
i umożliwi podjęcie dalszej, coraz bardziej samodzielnej nauki w szkole.

Danuta Niźnikiewicz

Literatura:
- Cackowska M. „Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych”
- Dudzińska I. „Dziecko 6 – letnie uczy się czytać”
- Mystkowska H. „Uczymy czytać w przedszkolu”
- Słobodzian Z. „Zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole”

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie